Hegnivegen 2
3840 SELJORD

Hegnivegen 2, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hegnivegen 2, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 48 / 58 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Hegnivegen

Hegnivegen er ein veg i Seljord kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hegnivegen 1A 3840 SELJORD 59.4886, 8.6217 48 / 82
Hegnivegen 1B 3840 SELJORD 59.4886, 8.6218 48 / 82
Hegnivegen 2 3840 SELJORD 59.4883, 8.6216 48 / 58
Hegnivegen 3A 3840 SELJORD 59.4889, 8.6216 47 / 48
Hegnivegen 3B 3840 SELJORD 59.4889, 8.6216 47 / 48
Hegnivegen 4 3840 SELJORD 59.4881, 8.6210 48 / 81
Hegnivegen 5 3840 SELJORD 59.4889, 8.6211 47 / 54
Hegnivegen 6A 3840 SELJORD 59.4879, 8.6208 48 / 63
Hegnivegen 6B 3840 SELJORD 59.4878, 8.6210 48 / 63
Hegnivegen 6C 3840 SELJORD 59.4879, 8.6210 48 / 63
Hegnivegen 7 3840 SELJORD 59.4890, 8.6205 47 / 52
Hegnivegen 8 3840 SELJORD 59.4876, 8.6202 48 / 68
Hegnivegen 9 3840 SELJORD 59.4889, 8.6197 47 / 51
Hegnivegen 10A 3840 SELJORD 59.4876, 8.6207 48 / 68
Hegnivegen 10B 3840 SELJORD 59.4875, 8.6207 48 / 68
Hegnivegen 10C 3840 SELJORD 59.4876, 8.6206 48 / 68
Hegnivegen 10D 3840 SELJORD 59.4876, 8.6206 48 / 68
Hegnivegen 11 3840 SELJORD 59.4887, 8.6200 47 / 50
Hegnivegen 12A 3840 SELJORD 59.4875, 8.6205 48 / 68
Hegnivegen 12B 3840 SELJORD 59.4874, 8.6205 48 / 68
Hegnivegen 12C 3840 SELJORD 59.4875, 8.6204 48 / 68
Hegnivegen 12D 3840 SELJORD 59.4874, 8.6204 48 / 68
Hegnivegen 13 3840 SELJORD 59.4884, 8.6210 48 / 49
Hegnivegen 14A 3840 SELJORD 59.4876, 8.6198 48 / 68
Hegnivegen 14B 3840 SELJORD 59.4876, 8.6198 48 / 68
Hegnivegen 14C 3840 SELJORD 59.4876, 8.6199 48 / 68
Hegnivegen 14D 3840 SELJORD 59.4877, 8.6199 48 / 68
Hegnivegen 15 3840 SELJORD 59.4883, 8.6205 48 / 46
Hegnivegen 17 3840 SELJORD 59.4880, 8.6203 48 / 67
Hegnivegen 19A 3840 SELJORD 59.4881, 8.6197 48 / 74
Hegnivegen 19B 3840 SELJORD 59.4882, 8.6198 48 / 74
Hegnivegen 21A 3840 SELJORD 59.4879, 8.6194 48 / 75
Hegnivegen 21B 3840 SELJORD 59.4880, 8.6196 48 / 75

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken