Råmunds veg 7
3840 SELJORD

Råmunds veg 7, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Råmunds veg 7, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 62 i 0828
  • Grunnkrins: 108 KROKAN
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Råmunds veg

Råmunds veg er ein veg i Seljord kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Råmunds veg 2 3840 SELJORD 59.4971, 8.6392 2 / 85
Råmunds veg 3 3840 SELJORD 59.4967, 8.6385 2 / 65
Råmunds veg 4 3840 SELJORD 59.4968, 8.6392 2 / 84
Råmunds veg 5 3840 SELJORD 59.4964, 8.6386 2 / 64
Råmunds veg 6 3840 SELJORD 59.4965, 8.6394 2 / 88
Råmunds veg 7 3840 SELJORD 59.4961, 8.6388 2 / 62
Råmunds veg 8 3840 SELJORD 59.4962, 8.6394 2 / 68
Råmunds veg 9 3840 SELJORD 59.4958, 8.6388 2 / 61
Råmunds veg 10 3840 SELJORD 59.4959, 8.6394 2 / 66
Råmunds veg 11A 3840 SELJORD 59.4956, 8.6391 2 / 99
Råmunds veg 11B 3840 SELJORD 59.4955, 8.6390 2 / 99
Råmunds veg 12 3840 SELJORD 59.4956, 8.6396 2 / 60
Råmunds veg 13A 3840 SELJORD 59.4950, 8.6394 2 / 81
Råmunds veg 14 3840 SELJORD 59.4952, 8.6400 2 / 71
Råmunds veg 15 3840 SELJORD 59.4946, 8.6395 2 / 89
Råmunds veg 16 3840 SELJORD 59.4949, 8.6401 2 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken