Prestegardsvegen 21
3840 SELJORD

Prestegardsvegen 21, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Prestegardsvegen 21, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 31 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Prestegardsvegen

Prestegardsvegen er ein veg i Seljord kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Prestegardsvegen 2A 3840 SELJORD 59.4890, 8.6346 1 / 58
Prestegardsvegen 3 3840 SELJORD 59.4906, 8.6333 1 / 32
Prestegardsvegen 5 3840 SELJORD 59.4909, 8.6335 1 / 29
Prestegardsvegen 6 3840 SELJORD 59.4905, 8.6309 1 / 85
Prestegardsvegen 7 3840 SELJORD 59.4910, 8.6341 1 / 56
Prestegardsvegen 9A 3840 SELJORD 59.4913, 8.6335 1 / 87
Prestegardsvegen 9B 3840 SELJORD 59.4914, 8.6334 1 / 87
Prestegardsvegen 11 3840 SELJORD 59.4911, 8.6330 1 / 27
Prestegardsvegen 13 3840 SELJORD 59.4914, 8.6329 1 / 30
Prestegardsvegen 15 3840 SELJORD 59.4910, 8.6323 1 / 35
Prestegardsvegen 17 3840 SELJORD 59.4913, 8.6321 1 / 80
Prestegardsvegen 19 3840 SELJORD 59.4910, 8.6316 1 / 34
Prestegardsvegen 21 3840 SELJORD 59.4910, 8.6310 1 / 31
Prestegardsvegen 23 3840 SELJORD 59.4907, 8.6325 1 / 28
Prestegardsvegen 24 3840 SELJORD 59.4912, 8.6289 1 / 54
Prestegardsvegen 25 3840 SELJORD 59.4923, 8.6303 1 / 1
Prestegardsvegen 27 3840 SELJORD 59.4926, 8.6296 1 / 57
Prestegardsvegen 28 3840 SELJORD 59.4938, 8.6295 1 / 1
Prestegardsvegen 30A 3840 SELJORD 59.4938, 8.6303 1 / 1
Prestegardsvegen 30B 3840 SELJORD 59.4937, 8.6303 1 / 1
Prestegardsvegen 32 3840 SELJORD 59.4941, 8.6307 1 / 60
Prestegardsvegen 34 3840 SELJORD 59.4945, 8.6315 1 / 83
Prestegardsvegen 36A 3840 SELJORD 59.4947, 8.6317 1 / 71
Prestegardsvegen 36B 3840 SELJORD 59.4947, 8.6318 1 / 71
Prestegardsvegen 38 3840 SELJORD 59.4949, 8.6319 1 / 70
Prestegardsvegen 40 3840 SELJORD 59.4951, 8.6323 1 / 64
Prestegardsvegen 41 3840 SELJORD 59.4954, 8.6335 1 / 9
Prestegardsvegen 42 3840 SELJORD 59.4956, 8.6324 1 / 8
Prestegardsvegen 44 3840 SELJORD 59.4954, 8.6320 1 / 22
Prestegardsvegen 45 3840 SELJORD 59.4959, 8.6328 1 / 10
Prestegardsvegen 50 3840 SELJORD 59.4972, 8.6323 1 / 19
Prestegardsvegen 55 3840 SELJORD 59.4967, 8.6335 1 / 8
Prestegardsvegen 56A 3840 SELJORD 59.4971, 8.6331 1 / 40
Prestegardsvegen 56B 3840 SELJORD 59.4972, 8.6333 1 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken