Olea Crøgers veg 1
3840 SELJORD

Olea Crøgers veg 1, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Olea Crøgers veg 1, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 33 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Olea Crøgers veg

Olea Crøgers veg er ein veg i Seljord kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Olea Crøgers veg 1 3840 SELJORD 59.4850, 8.6187 44 / 33
Olea Crøgers veg 2A 3840 SELJORD 59.4847, 8.6193 44 / 37
Olea Crøgers veg 2B 3840 SELJORD 59.4847, 8.6193 44 / 37
Olea Crøgers veg 3 3840 SELJORD 59.4847, 8.6185 44 / 35
Olea Crøgers veg 4 3840 SELJORD 59.4845, 8.6189 44 / 36
Olea Crøgers veg 5 3840 SELJORD 59.4845, 8.6181 43 / 99
Olea Crøgers veg 6A 3840 SELJORD 59.4843, 8.6185 43 / 110
Olea Crøgers veg 6B 3840 SELJORD 59.4842, 8.6186 43 / 110
Olea Crøgers veg 7 3840 SELJORD 59.4843, 8.6177 43 / 91
Olea Crøgers veg 8A 3840 SELJORD 59.4840, 8.6179 43 / 114
Olea Crøgers veg 8B 3840 SELJORD 59.4840, 8.6180 43 / 114

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken