Lislekroi 1
3840 SELJORD

Lislekroi 1, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lislekroi 1, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 29 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Lislekroi

Lislekroi er ein veg i Seljord kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lislekroi 1 3840 SELJORD 59.4864, 8.6078 49 / 29
Lislekroi 2 3840 SELJORD 59.4865, 8.6072 49 / 34
Lislekroi 4 3840 SELJORD 59.4868, 8.6082 49 / 32
Lislekroi 6 3840 SELJORD 59.4873, 8.6091 48 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken