Holun 2
3840 SELJORD

Holun 2, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holun 2, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 39 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Holun

Holun er ein veg i Seljord kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holun 2 3840 SELJORD 59.4863, 8.6043 49 / 39
Holun 4 3840 SELJORD 59.4865, 8.6046 49 / 38
Holun 6 3840 SELJORD 59.4866, 8.6055 49 / 37
Holun 8 3840 SELJORD 59.4866, 8.6061 49 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken