Bringsåsvegen 8
3840 SELJORD

Bringsåsvegen 8, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bringsåsvegen 8, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 48 / 43 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Bringsåsvegen

Bringsåsvegen er ein veg i Seljord kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bringsåsvegen 1 3840 SELJORD 59.4876, 8.6226 48 / 35
Bringsåsvegen 2 3840 SELJORD 59.4874, 8.6215 47 / 43
Bringsåsvegen 3A 3840 SELJORD 59.4881, 8.6228 48 / 72
Bringsåsvegen 3B 3840 SELJORD 59.4881, 8.6227 48 / 72
Bringsåsvegen 4 3840 SELJORD 59.4878, 8.6218 48 / 71
Bringsåsvegen 5 3840 SELJORD 59.4883, 8.6230 48 / 66
Bringsåsvegen 6 3840 SELJORD 59.4881, 8.6220 48 / 64
Bringsåsvegen 7 3840 SELJORD 59.4885, 8.6232 48 / 50
Bringsåsvegen 8 3840 SELJORD 59.4886, 8.6223 48 / 43
Bringsåsvegen 9 3840 SELJORD 59.4886, 8.6237 48 / 69
Bringsåsvegen 11 3840 SELJORD 59.4885, 8.6243 48 / 45
Bringsåsvegen 12 3840 SELJORD 59.4892, 8.6262 48 / 3
Bringsåsvegen 13 3840 SELJORD 59.4883, 8.6242 48 / 48
Bringsåsvegen 14 3840 SELJORD 59.4892, 8.6267 48 / 3
Bringsåsvegen 15 3840 SELJORD 59.4881, 8.6241 48 / 41
Bringsåsvegen 16 3840 SELJORD 59.4890, 8.6238 48 / 54
Bringsåsvegen 17 3840 SELJORD 59.4877, 8.6236 48 / 38
Bringsåsvegen 18 3840 SELJORD 59.4889, 8.6242 48 / 55
Bringsåsvegen 19 3840 SELJORD 59.4874, 8.6238 48 / 36
Bringsåsvegen 20A 3840 SELJORD 59.4888, 8.6246 48 / 37
Bringsåsvegen 20B 3840 SELJORD 59.4887, 8.6245 48 / 37
Bringsåsvegen 22 3840 SELJORD 59.4886, 8.6250 48 / 56
Bringsåsvegen 24 3840 SELJORD 59.4884, 8.6256 48 / 44
Bringsåsvegen 26 3840 SELJORD 59.4883, 8.6253 48 / 60
Bringsåsvegen 28 3840 SELJORD 59.4881, 8.6249 48 / 65
Bringsåsvegen 30 3840 SELJORD 59.4883, 8.6284 47 / 31
Bringsåsvegen 32A 3840 SELJORD 59.4865, 8.6250 45 / 234
Bringsåsvegen 32B 3840 SELJORD 59.4865, 8.6251 45 / 234

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken