Borgenvegen 7
3840 SELJORD

Borgenvegen 7, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Borgenvegen 7, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 102 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Borgenvegen

Borgenvegen er ein veg i Seljord kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Borgenvegen 1 3840 SELJORD 59.4843, 8.6267 45 / 32
Borgenvegen 2 3840 SELJORD 59.4844, 8.6261 45 / 46
Borgenvegen 3 3840 SELJORD 59.4848, 8.6275 45 / 7
Borgenvegen 4 3840 SELJORD 59.4843, 8.6257 45 / 184
Borgenvegen 5 3840 SELJORD 59.4849, 8.6264 45 / 219
Borgenvegen 6 3840 SELJORD 59.4844, 8.6250 45 / 126
Borgenvegen 7 3840 SELJORD 59.4849, 8.6260 45 / 102
Borgenvegen 8 3840 SELJORD 59.4848, 8.6248 45 / 60
Borgenvegen 9A 3840 SELJORD 59.4850, 8.6254 45 / 82
Borgenvegen 9B 3840 SELJORD 59.4850, 8.6254 45 / 82
Borgenvegen 11 3840 SELJORD 59.4851, 8.6247 45 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken