Tømmeråsvegen 15
3840 SELJORD

Tømmeråsvegen 15, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tømmeråsvegen 15, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 65 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Tømmeråsvegen

Tømmeråsvegen er ein veg i Seljord kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmeråsvegen 3 3840 SELJORD 59.4857, 8.6128 47 / 62
Tømmeråsvegen 5 3840 SELJORD 59.4861, 8.6111 47 / 61
Tømmeråsvegen 7 3840 SELJORD 59.4862, 8.6085 49 / 65
Tømmeråsvegen 9 3840 SELJORD 59.4862, 8.6085 49 / 65
Tømmeråsvegen 11 3840 SELJORD 59.4862, 8.6090 49 / 65
Tømmeråsvegen 13 3840 SELJORD 59.4861, 8.6090 49 / 65
Tømmeråsvegen 15 3840 SELJORD 59.4860, 8.6089 49 / 65
Tømmeråsvegen 17 3840 SELJORD 59.4860, 8.6088 49 / 65
Tømmeråsvegen 19 3840 SELJORD 59.4860, 8.6087 49 / 65
Tømmeråsvegen 21 3840 SELJORD 59.4860, 8.6085 49 / 65
Tømmeråsvegen 23 3840 SELJORD 59.4860, 8.6084 49 / 65
Tømmeråsvegen 23A 3840 SELJORD 59.4861, 8.6079 49 / 14
Tømmeråsvegen 25 3840 SELJORD 59.4866, 8.6068 49 / 35
Tømmeråsvegen 28 3840 SELJORD 59.4846, 8.6046 49 / 80
Tømmeråsvegen 32 3840 SELJORD 59.4839, 8.6047 49 / 70
Tømmeråsvegen 34 3840 SELJORD 59.4836, 8.6044 49 / 69
Tømmeråsvegen 35 3840 SELJORD 59.4839, 8.6034 49 / 87
Tømmeråsvegen 36 3840 SELJORD 59.4835, 8.6040 49 / 68
Tømmeråsvegen 38 3840 SELJORD 59.4834, 8.6033 49 / 67
Tømmeråsvegen 40 3840 SELJORD 59.4836, 8.6020 49 / 82
Tømmeråsvegen 45 3840 SELJORD 59.4836, 8.6002 49 / 16
Tømmeråsvegen 47 3840 SELJORD 59.4832, 8.5977 49 / 3
Tømmeråsvegen 48 3840 SELJORD 59.4824, 8.5976 49 / 9
Tømmeråsvegen 49 3840 SELJORD 59.4825, 8.5953 49 / 10
Tømmeråsvegen 51 3840 SELJORD 59.4823, 8.5943 49 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken