Tussejuv 1A
3840 SELJORD

Tussejuv 1A, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tussejuv 1A, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 107 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Tussejuv

Tussejuv er ein veg i Seljord kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tussejuv 1A 3840 SELJORD 59.4855, 8.6220 43 / 107
Tussejuv 1B 3840 SELJORD 59.4854, 8.6220 43 / 107
Tussejuv 2A 3840 SELJORD 59.4860, 8.6226 43 / 95
Tussejuv 2B 3840 SELJORD 59.4859, 8.6226 43 / 95
Tussejuv 3 3840 SELJORD 59.4857, 8.6227 43 / 98
Tussejuv 4 3840 SELJORD 59.4861, 8.6232 43 / 115
Tussejuv 5A 3840 SELJORD 59.4858, 8.6233 43 / 96
Tussejuv 5B 3840 SELJORD 59.4858, 8.6233 43 / 96

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken