Vekanvegen 2A
3840 SELJORD

Vekanvegen 2A, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vekanvegen 2A, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 218 i 0828
  • Grunnkrins: 101 SELJORD SENTRUM SØR
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Vekanvegen

Vekanvegen er ein veg i Seljord kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vekanvegen 1A 3840 SELJORD 59.4815, 8.6283 45 / 178
Vekanvegen 1B 3840 SELJORD 59.4819, 8.6280 45 / 178
Vekanvegen 2A 3840 SELJORD 59.4813, 8.6299 45 / 218
Vekanvegen 2B 3840 SELJORD 59.4812, 8.6298 45 / 218
Vekanvegen 3 3840 SELJORD 59.4811, 8.6272 45 / 203
Vekanvegen 4 3840 SELJORD 59.4811, 8.6292 45 / 217
Vekanvegen 6A 3840 SELJORD 59.4808, 8.6291 45 / 243
Vekanvegen 6B 3840 SELJORD 59.4807, 8.6288 45 / 243
Vekanvegen 8A 3840 SELJORD 59.4808, 8.6277 45 / 211
Vekanvegen 8B 3840 SELJORD 59.4808, 8.6277 45 / 211
Vekanvegen 8C 3840 SELJORD 59.4805, 8.6284 45 / 211
Vekanvegen 10 3840 SELJORD 59.4806, 8.6275 45 / 212
Vekanvegen 12 3840 SELJORD 59.4803, 8.6266 45 / 225

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken