Åsheimgrendi 23
3840 SELJORD

Åsheimgrendi 23, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsheimgrendi 23, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 74 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Åsheimgrendi

Åsheimgrendi er ein veg i Seljord kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsheimgrendi 2 3840 SELJORD 59.4885, 8.6114 48 / 2
Åsheimgrendi 3 3840 SELJORD 59.4892, 8.6104 48 / 19
Åsheimgrendi 4 3840 SELJORD 59.4876, 8.6096 48 / 16
Åsheimgrendi 7 3840 SELJORD 59.4895, 8.6045 49 / 4
Åsheimgrendi 16 3840 SELJORD 59.4874, 8.6073 49 / 12
Åsheimgrendi 17 3840 SELJORD 59.4878, 8.6047 49 / 6
Åsheimgrendi 19 3840 SELJORD 59.4876, 8.6025 49 / 2
Åsheimgrendi 23 3840 SELJORD 59.4864, 8.6020 49 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken