Storgård 14B
3840 SELJORD

Storgård 14B, 3840 SELJORD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storgård 14B, 3840 SELJORD:

  • Postnummer: 3840 SELJORD
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 215 i 0828
  • Grunnkrins: 102 SELJORD SENTRUM NORD
  • Valkrins: 1 SELJORD
  • Kyrkjesogn: 5141601 Seljord
  • Tettstad: Seljord

Storgård

Storgård er ein veg i Seljord kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storgård 1 3840 SELJORD 59.4818, 8.6085 43 / 216
Storgård 2 3840 SELJORD 59.4820, 8.6080 43 / 197
Storgård 3 3840 SELJORD 59.4820, 8.6090 43 / 234
Storgård 4A 3840 SELJORD 59.4824, 8.6087 43 / 210
Storgård 4B 3840 SELJORD 59.4823, 8.6086 43 / 210
Storgård 4C 3840 SELJORD 59.4823, 8.6088 43 / 210
Storgård 5A 3840 SELJORD 59.4823, 8.6095 43 / 218
Storgård 5B 3840 SELJORD 59.4822, 8.6096 43 / 218
Storgård 6 3840 SELJORD 59.4825, 8.6091 43 / 211
Storgård 7 3840 SELJORD 59.4826, 8.6109 43 / 219
Storgård 8A 3840 SELJORD 59.4826, 8.6098 43 / 212
Storgård 8B 3840 SELJORD 59.4826, 8.6098 43 / 212
Storgård 10A 3840 SELJORD 59.4827, 8.6102 43 / 213
Storgård 10B 3840 SELJORD 59.4828, 8.6102 43 / 213
Storgård 12A 3840 SELJORD 59.4828, 8.6107 43 / 213
Storgård 12B 3840 SELJORD 59.4829, 8.6107 43 / 213
Storgård 14A 3840 SELJORD 59.4830, 8.6112 43 / 215
Storgård 14B 3840 SELJORD 59.4829, 8.6112 43 / 215

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken