Kråvegen 333
5600 NORHEIMSUND

Kråvegen 333, 5600 NORHEIMSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kråvegen 333, 5600 NORHEIMSUND:

  • Postnummer: 5600 NORHEIMSUND
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 52 i 1238
  • Grunnkrins: 312 HOLMAVATNET
  • Valkrins: 2 NORHEIMSUND
  • Kyrkjesogn: 7080801 Vikøy
  • Tettstad:

Kråvegen

Kråvegen er ein veg i Kvam kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 216 til 408.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråvegen 216 5600 NORHEIMSUND 60.4079, 5.9202 18 / 1
Kråvegen 218 5600 NORHEIMSUND 60.4082, 5.9205 18 / 1
Kråvegen 242 5600 NORHEIMSUND 60.4085, 5.9213 18 / 98
Kråvegen 262 5600 NORHEIMSUND 60.4088, 5.9215 18 / 92
Kråvegen 300 5600 NORHEIMSUND 60.4104, 5.9225 18 / 91
Kråvegen 301 5600 NORHEIMSUND 60.4108, 5.9220 18 / 73
Kråvegen 302 5600 NORHEIMSUND 60.4103, 5.9223 18 / 90
Kråvegen 303 5600 NORHEIMSUND 60.4108, 5.9229 18 / 72
Kråvegen 304 5600 NORHEIMSUND 60.4103, 5.9222 18 / 89
Kråvegen 305 5600 NORHEIMSUND 60.4109, 5.9235 18 / 71
Kråvegen 306 5600 NORHEIMSUND 60.4103, 5.9220 18 / 88
Kråvegen 307 5600 NORHEIMSUND 60.4111, 5.9241 18 / 70
Kråvegen 308 5600 NORHEIMSUND 60.4102, 5.9218 18 / 87
Kråvegen 309 5600 NORHEIMSUND 60.4112, 5.9238 18 / 69
Kråvegen 310 5600 NORHEIMSUND 60.4102, 5.9216 18 / 86
Kråvegen 311 5600 NORHEIMSUND 60.4111, 5.9231 18 / 68
Kråvegen 312 5600 NORHEIMSUND 60.4102, 5.9215 18 / 85
Kråvegen 313 5600 NORHEIMSUND 60.4110, 5.9224 18 / 67
Kråvegen 314 5600 NORHEIMSUND 60.4102, 5.9213 18 / 84
Kråvegen 316 5600 NORHEIMSUND 60.4101, 5.9211 18 / 83
Kråvegen 318 5600 NORHEIMSUND 60.4101, 5.9209 18 / 82
Kråvegen 320 5600 NORHEIMSUND 60.4101, 5.9208 18 / 81
Kråvegen 321 5600 NORHEIMSUND 60.4112, 5.9229 18 / 59
Kråvegen 322 5600 NORHEIMSUND 60.4100, 5.9206 18 / 80
Kråvegen 325 5600 NORHEIMSUND 60.4115, 5.9235 18 / 58
Kråvegen 329 5600 NORHEIMSUND 60.4119, 5.9233 18 / 54
Kråvegen 331 5600 NORHEIMSUND 60.4118, 5.9227 18 / 53
Kråvegen 333 5600 NORHEIMSUND 60.4118, 5.9222 18 / 52
Kråvegen 335 5600 NORHEIMSUND 60.4120, 5.9218 18 / 51
Kråvegen 337 5600 NORHEIMSUND 60.4121, 5.9214 18 / 50
Kråvegen 339 5600 NORHEIMSUND 60.4121, 5.9210 18 / 49
Kråvegen 360 5600 NORHEIMSUND 60.4105, 5.9220 18 / 78
Kråvegen 364 5600 NORHEIMSUND 60.4105, 5.9214 18 / 77
Kråvegen 368 5600 NORHEIMSUND 60.4105, 5.9208 18 / 75
Kråvegen 376 5600 NORHEIMSUND 60.4107, 5.9205 18 / 74
Kråvegen 378 5600 NORHEIMSUND 60.4110, 5.9205 18 / 65
Kråvegen 380 5600 NORHEIMSUND 60.4109, 5.9212 18 / 66
Kråvegen 382 5600 NORHEIMSUND 60.4112, 5.9205 18 / 64
Kråvegen 384 5600 NORHEIMSUND 60.4113, 5.9211 18 / 62
Kråvegen 386 5600 NORHEIMSUND 60.4114, 5.9216 18 / 61
Kråvegen 388 5600 NORHEIMSUND 60.4113, 5.9221 18 / 60
Kråvegen 398 5600 NORHEIMSUND 60.4115, 5.9206 18 / 63
Kråvegen 404 5600 NORHEIMSUND 60.4116, 5.9208 18 / 55
Kråvegen 406 5600 NORHEIMSUND 60.4116, 5.9215 18 / 56
Kråvegen 408 5600 NORHEIMSUND 60.4115, 5.9224 18 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken