Bjørgumvegen 7
7517 HELL

Bjørgumvegen 7, 7517 HELL er ei adresse i Stjørdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørgumvegen 7, 7517 HELL:

  • Postnummer: 7517 HELL
  • Gards-/bruksnummer: 165 / 37 i 5035 Stjørdal
  • Grunnkrins: 209 BJØRGAN
  • Valkrins: 5 LÅNKE
  • Kyrkjesogn: 9080102 Lånke
  • Tettstad:

Bjørgumvegen

Bjørgumvegen er ein veg i Stjørdal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørgumvegen 2 7517 HELL 63.4378, 10.9312 165 / 56
Bjørgumvegen 3 7517 HELL 63.4377, 10.9321 165 / 62
Bjørgumvegen 4 7517 HELL 63.4375, 10.9314 165 / 59
Bjørgumvegen 5 7517 HELL 63.4374, 10.9321 165 / 53
Bjørgumvegen 6 7517 HELL 63.4371, 10.9316 165 / 74
Bjørgumvegen 7 7517 HELL 63.4372, 10.9321 165 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken