Gravermoveien 333
3370 VIKERSUND

Gravermoveien 333, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gravermoveien 333, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 265 / 11 i 0605
  • Grunnkrins: 601 STIGSRUD
  • Valkrins: 9 TYRISTRAND
  • Kyrkjesogn: 4070202 Tyristrand
  • Tettstad:

Gravermoveien

Gravermoveien er ein veg i Ringerike kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 333 til 337.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gravermoveien 333 3370 VIKERSUND 60.0607, 9.9684 265 / 11
Gravermoveien 337 3370 VIKERSUND 60.0615, 9.9680 265 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken