Permobakken 19
3534 SOKNA

Permobakken 19, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Permobakken 19, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 233 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Permobakken

Permobakken er ein veg i Ringerike kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Permobakken 1 3534 SOKNA 60.2476, 9.9324 148 / 127
Permobakken 2 3534 SOKNA 60.2472, 9.9315 148 / 97
Permobakken 3 3534 SOKNA 60.2475, 9.9317 148 / 106
Permobakken 4 3534 SOKNA 60.2473, 9.9310 148 / 98
Permobakken 5 3534 SOKNA 60.2476, 9.9312 148 / 138
Permobakken 6 3534 SOKNA 60.2475, 9.9303 148 / 101
Permobakken 7 3534 SOKNA 60.2478, 9.9305 148 / 137
Permobakken 8 3534 SOKNA 60.2476, 9.9296 148 / 102
Permobakken 9 3534 SOKNA 60.2479, 9.9298 148 / 124
Permobakken 10 3534 SOKNA 60.2478, 9.9291 148 / 223
Permobakken 11 3534 SOKNA 60.2481, 9.9291 148 / 140
Permobakken 12 3534 SOKNA 60.2478, 9.9287 148 / 107
Permobakken 13 3534 SOKNA 60.2482, 9.9285 148 / 152
Permobakken 15 3534 SOKNA 60.2484, 9.9281 148 / 153
Permobakken 16 3534 SOKNA 60.2482, 9.9279 148 / 112
Permobakken 17 3534 SOKNA 60.2486, 9.9279 148 / 232
Permobakken 18 3534 SOKNA 60.2487, 9.9270 148 / 176
Permobakken 19 3534 SOKNA 60.2489, 9.9277 148 / 233
Permobakken 21 3534 SOKNA 60.2491, 9.9276 148 / 239

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken