Vangsveien 14
3514 HØNEFOSS

Vangsveien 14, 3514 HØNEFOSS er ei adresse i Ringerike.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vangsveien 14, 3514 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3514 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 132 / 178 i 0605 Ringerike
  • Grunnkrins: 305 ØVRE HAUG
  • Valkrins: 7 VANG
  • Kyrkjesogn: 4070301 Haug
  • Tettstad: Vang

Vangsveien

Vangsveien er ein veg i Ringerike kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vangsveien 1 3514 HØNEFOSS 60.1765, 10.3258 132 / 113
Vangsveien 2 3514 HØNEFOSS 60.1767, 10.3270 132 / 158
Vangsveien 3 3514 HØNEFOSS 60.1764, 10.3253 132 / 112
Vangsveien 4 3514 HØNEFOSS 60.1766, 10.3273 132 / 178
Vangsveien 5 3514 HØNEFOSS 60.1761, 10.3252 132 / 43
Vangsveien 6 3514 HØNEFOSS 60.1765, 10.3273 132 / 178
Vangsveien 7 3514 HØNEFOSS 60.1764, 10.3263 132 / 176
Vangsveien 8 3514 HØNEFOSS 60.1765, 10.3273 132 / 178
Vangsveien 9 3514 HØNEFOSS 60.1763, 10.3263 132 / 176
Vangsveien 10 3514 HØNEFOSS 60.1764, 10.3274 132 / 178
Vangsveien 11 3514 HØNEFOSS 60.1763, 10.3263 132 / 176
Vangsveien 12 3514 HØNEFOSS 60.1763, 10.3272 132 / 178
Vangsveien 13 3514 HØNEFOSS 60.1762, 10.3263 132 / 176
Vangsveien 14 3514 HØNEFOSS 60.1762, 10.3272 132 / 178
Vangsveien 15 3514 HØNEFOSS 60.1761, 10.3261 132 / 176
Vangsveien 16 3514 HØNEFOSS 60.1762, 10.3272 132 / 178
Vangsveien 17 3514 HØNEFOSS 60.1761, 10.3261 132 / 176
Vangsveien 18 3514 HØNEFOSS 60.1761, 10.3272 132 / 178
Vangsveien 19 3514 HØNEFOSS 60.1760, 10.3261 132 / 176
Vangsveien 20 3514 HØNEFOSS 60.1760, 10.3271 132 / 178
Vangsveien 21 3514 HØNEFOSS 60.1760, 10.3261 132 / 176
Vangsveien 22 3514 HØNEFOSS 60.1759, 10.3271 132 / 178
Vangsveien 23 3514 HØNEFOSS 60.1759, 10.3259 132 / 176
Vangsveien 24 3514 HØNEFOSS 60.1758, 10.3271 132 / 178
Vangsveien 25 3514 HØNEFOSS 60.1758, 10.3259 132 / 176
Vangsveien 26 3514 HØNEFOSS 60.1758, 10.3271 132 / 178
Vangsveien 27 3514 HØNEFOSS 60.1758, 10.3259 132 / 176
Vangsveien 28 3514 HØNEFOSS 60.1752, 10.3269 132 / 178
Vangsveien 29 3514 HØNEFOSS 60.1757, 10.3259 132 / 176
Vangsveien 30 3514 HØNEFOSS 60.1751, 10.3269 132 / 178
Vangsveien 31 3514 HØNEFOSS 60.1756, 10.3258 132 / 176
Vangsveien 32 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.3269 132 / 178
Vangsveien 33 3514 HØNEFOSS 60.1756, 10.3258 132 / 176
Vangsveien 34 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.3268 132 / 178
Vangsveien 35 3514 HØNEFOSS 60.1755, 10.3258 132 / 176
Vangsveien 37 3514 HØNEFOSS 60.1755, 10.3258 132 / 176
Vangsveien 39 3514 HØNEFOSS 60.1751, 10.3257 132 / 89
Vangsveien 41 3514 HØNEFOSS 60.1753, 10.3262 132 / 88
Vangsveien 43 3514 HØNEFOSS 60.1751, 10.3262 132 / 422

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken