Vikers vei 2
3534 SOKNA

Vikers vei 2, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vikers vei 2, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 69 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Vikers vei

Vikers vei er ein veg i Ringerike kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vikers vei 1 3534 SOKNA 60.2385, 9.9231 148 / 67
Vikers vei 2 3534 SOKNA 60.2380, 9.9234 148 / 69
Vikers vei 3 3534 SOKNA 60.2383, 9.9226 148 / 68
Vikers vei 4 3534 SOKNA 60.2378, 9.9228 148 / 95
Vikers vei 6 3534 SOKNA 60.2380, 9.9222 148 / 71
Vikers vei 8 3534 SOKNA 60.2381, 9.9217 148 / 75
Vikers vei 10 3534 SOKNA 60.2383, 9.9213 148 / 82
Vikers vei 12 3534 SOKNA 60.2385, 9.9211 148 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken