Sagveien 26
3534 SOKNA

Sagveien 26, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sagveien 26, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 292 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Sagveien

Sagveien er ein veg i Ringerike kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sagveien 15A 3534 SOKNA 60.2429, 9.9252 148 / 283
Sagveien 15B 3534 SOKNA 60.2430, 9.9252 148 / 283
Sagveien 17 3534 SOKNA 60.2432, 9.9251 148 / 284
Sagveien 18 3534 SOKNA 60.2427, 9.9246 148 / 285
Sagveien 19 3534 SOKNA 60.2432, 9.9255 148 / 308
Sagveien 20 3534 SOKNA 60.2429, 9.9244 148 / 286
Sagveien 21 3534 SOKNA 60.2435, 9.9255 148 / 287
Sagveien 22 3534 SOKNA 60.2432, 9.9244 148 / 288
Sagveien 23 3534 SOKNA 60.2436, 9.9261 148 / 289
Sagveien 24 3534 SOKNA 60.2434, 9.9244 148 / 288
Sagveien 25 3534 SOKNA 60.2434, 9.9261 148 / 291
Sagveien 26 3534 SOKNA 60.2435, 9.9248 148 / 292
Sagveien 27 3534 SOKNA 60.2431, 9.9261 148 / 293
Sagveien 28 3534 SOKNA 60.2437, 9.9249 148 / 294
Sagveien 30 3534 SOKNA 60.2439, 9.9252 148 / 305
Sagveien 32 3534 SOKNA 60.2440, 9.9256 148 / 306
Sagveien 34 3534 SOKNA 60.2442, 9.9259 148 / 307
Sagveien 36 3534 SOKNA 60.2443, 9.9263 148 / 295
Sagveien 38 3534 SOKNA 60.2443, 9.9268 148 / 296
Sagveien 40A 3534 SOKNA 60.2440, 9.9270 148 / 297
Sagveien 40B 3534 SOKNA 60.2441, 9.9270 148 / 297
Sagveien 40C 3534 SOKNA 60.2442, 9.9270 148 / 297
Sagveien 40D 3534 SOKNA 60.2440, 9.9270 148 / 297
Sagveien 40E 3534 SOKNA 60.2441, 9.9270 148 / 297
Sagveien 40F 3534 SOKNA 60.2442, 9.9270 148 / 297
Sagveien 42A 3534 SOKNA 60.2439, 9.9264 148 / 297
Sagveien 42B 3534 SOKNA 60.2439, 9.9266 148 / 297
Sagveien 42C 3534 SOKNA 60.2439, 9.9265 148 / 297
Sagveien 42D 3534 SOKNA 60.2440, 9.9264 148 / 297
Sagveien 44A 3534 SOKNA 60.2433, 9.9268 148 / 297
Sagveien 44B 3534 SOKNA 60.2433, 9.9268 148 / 297
Sagveien 44C 3534 SOKNA 60.2434, 9.9268 148 / 297
Sagveien 44D 3534 SOKNA 60.2435, 9.9268 148 / 297
Sagveien 44E 3534 SOKNA 60.2435, 9.9268 148 / 297
Sagveien 44F 3534 SOKNA 60.2436, 9.9268 148 / 297
Sagveien 50 3534 SOKNA 60.2435, 9.9278 148 / 302
Sagveien 52 3534 SOKNA 60.2434, 9.9278 148 / 309
Sagveien 54 3534 SOKNA 60.2433, 9.9277 148 / 303
Sagveien 56 3534 SOKNA 60.2432, 9.9277 148 / 310
Sagveien 58 3534 SOKNA 60.2431, 9.9277 148 / 304
Sagveien 60 3534 SOKNA 60.2430, 9.9277 148 / 311

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken