Haldenveien 21
3515 HØNEFOSS

Haldenveien 21, 3515 HØNEFOSS er ei adresse i Ringerike.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haldenveien 21, 3515 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3515 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 87 / 50 i 0605 Ringerike
  • Grunnkrins: 207 ULLERÅL III
  • Valkrins: 4 ULLERÅL
  • Kyrkjesogn: 4070302 Ullerål
  • Tettstad: Hønefoss

Haldenveien

Haldenveien er ein veg i Ringerike kommune med 78 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 127.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haldenveien 1 3515 HØNEFOSS 60.1797, 10.2532 87 / 246
Haldenveien 2 3515 HØNEFOSS 60.1797, 10.2525 87 / 245
Haldenveien 3 3515 HØNEFOSS 60.1799, 10.2531 87 / 247
Haldenveien 4 3515 HØNEFOSS 60.1803, 10.2524 87 / 245
Haldenveien 5 3515 HØNEFOSS 60.1802, 10.2531 87 / 300
Haldenveien 6 3515 HØNEFOSS 60.1805, 10.2522 87 / 245
Haldenveien 7 3515 HØNEFOSS 60.1805, 10.2530 87 / 215
Haldenveien 8 3515 HØNEFOSS 60.1810, 10.2524 87 / 245
Haldenveien 9 3515 HØNEFOSS 60.1804, 10.2539 87 / 320
Haldenveien 10 3515 HØNEFOSS 60.1816, 10.2518 87 / 245
Haldenveien 11 3515 HØNEFOSS 60.1808, 10.2530 87 / 484
Haldenveien 12 3515 HØNEFOSS 60.1819, 10.2521 87 / 216
Haldenveien 12B 3515 HØNEFOSS 60.1818, 10.2517 87 / 214
Haldenveien 13 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2529 87 / 50
Haldenveien 14 3515 HØNEFOSS 60.1822, 10.2521 87 / 318
Haldenveien 15 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2532 87 / 50
Haldenveien 16 3515 HØNEFOSS 60.1824, 10.2517 87 / 326
Haldenveien 17 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2536 87 / 50
Haldenveien 18 3515 HØNEFOSS 60.1828, 10.2520 87 / 326
Haldenveien 19 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2539 87 / 50
Haldenveien 20 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2516 87 / 326
Haldenveien 21 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2542 87 / 50
Haldenveien 22 3515 HØNEFOSS 60.1836, 10.2518 87 / 326
Haldenveien 23 3515 HØNEFOSS 60.1817, 10.2545 87 / 50
Haldenveien 24 3515 HØNEFOSS 60.1839, 10.2512 87 / 326
Haldenveien 25 3515 HØNEFOSS 60.1818, 10.2549 87 / 50
Haldenveien 27 3515 HØNEFOSS 60.1819, 10.2548 87 / 50
Haldenveien 29 3515 HØNEFOSS 60.1821, 10.2547 87 / 360
Haldenveien 31 3515 HØNEFOSS 60.1822, 10.2547 87 / 360
Haldenveien 33 3515 HØNEFOSS 60.1824, 10.2546 87 / 360
Haldenveien 35 3515 HØNEFOSS 60.1823, 10.2542 87 / 360
Haldenveien 37 3515 HØNEFOSS 60.1823, 10.2539 87 / 360
Haldenveien 39 3515 HØNEFOSS 60.1823, 10.2536 87 / 360
Haldenveien 41 3515 HØNEFOSS 60.1823, 10.2533 87 / 360
Haldenveien 43 3515 HØNEFOSS 60.1823, 10.2529 87 / 360
Haldenveien 45 3515 HØNEFOSS 60.1822, 10.2530 87 / 50
Haldenveien 47 3515 HØNEFOSS 60.1827, 10.2527 87 / 321
Haldenveien 49 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2527 87 / 321
Haldenveien 51 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2532 87 / 321
Haldenveien 53 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2534 87 / 321
Haldenveien 55 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2537 87 / 321
Haldenveien 57 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2540 87 / 321
Haldenveien 59 3515 HØNEFOSS 60.1826, 10.2545 87 / 321
Haldenveien 61 3515 HØNEFOSS 60.1828, 10.2543 87 / 321
Haldenveien 63 3515 HØNEFOSS 60.1829, 10.2543 87 / 321
Haldenveien 65 3515 HØNEFOSS 60.1831, 10.2543 87 / 321
Haldenveien 67 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2542 87 / 321
Haldenveien 69 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2539 87 / 321
Haldenveien 71 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2536 87 / 321
Haldenveien 73 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2533 87 / 321
Haldenveien 75 3515 HØNEFOSS 60.1832, 10.2530 87 / 321
Haldenveien 77 3515 HØNEFOSS 60.1834, 10.2527 87 / 321
Haldenveien 79 3515 HØNEFOSS 60.1834, 10.2530 87 / 321
Haldenveien 81 3515 HØNEFOSS 60.1835, 10.2533 87 / 321
Haldenveien 83 3515 HØNEFOSS 60.1835, 10.2536 87 / 321
Haldenveien 85 3515 HØNEFOSS 60.1835, 10.2540 87 / 321
Haldenveien 87 3515 HØNEFOSS 60.1835, 10.2543 87 / 321
Haldenveien 89 3515 HØNEFOSS 60.1837, 10.2535 87 / 321
Haldenveien 91 3515 HØNEFOSS 60.1838, 10.2535 87 / 321
Haldenveien 93 3515 HØNEFOSS 60.1840, 10.2534 87 / 321
Haldenveien 95 3515 HØNEFOSS 60.1841, 10.2532 87 / 321
Haldenveien 97 3515 HØNEFOSS 60.1841, 10.2529 87 / 321
Haldenveien 99 3515 HØNEFOSS 60.1841, 10.2526 87 / 321
Haldenveien 101 3515 HØNEFOSS 60.1841, 10.2523 87 / 321
Haldenveien 103 3515 HØNEFOSS 60.1844, 10.2525 87 / 335
Haldenveien 105 3515 HØNEFOSS 60.1844, 10.2530 87 / 334
Haldenveien 107 3515 HØNEFOSS 60.1845, 10.2536 87 / 333
Haldenveien 109 3515 HØNEFOSS 60.1847, 10.2536 87 / 332
Haldenveien 111 3515 HØNEFOSS 60.1848, 10.2529 87 / 331
Haldenveien 113 3515 HØNEFOSS 60.1849, 10.2524 87 / 330
Haldenveien 115A 3515 HØNEFOSS 60.1851, 10.2519 87 / 329
Haldenveien 115B 3515 HØNEFOSS 60.1853, 10.2515 87 / 365
Haldenveien 117 3515 HØNEFOSS 60.1849, 10.2515 87 / 328
Haldenveien 119 3515 HØNEFOSS 60.1847, 10.2517 87 / 327
Haldenveien 121 3515 HØNEFOSS 60.1844, 10.2518 87 / 319
Haldenveien 123 3515 HØNEFOSS 60.1845, 10.2502 87 / 369
Haldenveien 125 3515 HØNEFOSS 60.1844, 10.2492 87 / 369
Haldenveien 127 3515 HØNEFOSS 60.1848, 10.2488 87 / 369

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken