Bergsrudveien 415
3534 SOKNA

Bergsrudveien 415, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bergsrudveien 415, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 1 i 0605
  • Grunnkrins: 703 AKER
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Bergsrudveien

Bergsrudveien er ein veg i Ringerike kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 181 til 415.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bergsrudveien 181 3534 SOKNA 60.2351, 9.8110 159 / 30
Bergsrudveien 187 3534 SOKNA 60.2357, 9.8106 159 / 29
Bergsrudveien 415 3534 SOKNA 60.2382, 9.7930 159 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken