Bølgenhøgda 4
3514 HØNEFOSS

Bølgenhøgda 4, 3514 HØNEFOSS er ei adresse i Ringerike.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bølgenhøgda 4, 3514 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3514 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 132 / 420 i 0605 Ringerike
  • Grunnkrins: 305 ØVRE HAUG
  • Valkrins: 7 VANG
  • Kyrkjesogn: 4070301 Haug
  • Tettstad: Vang

Bølgenhøgda

Bølgenhøgda er ein veg i Ringerike kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bølgenhøgda 1 3514 HØNEFOSS 60.1791, 10.3439 132 / 290
Bølgenhøgda 2 3514 HØNEFOSS 60.1784, 10.3441 132 / 411
Bølgenhøgda 3 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.3435 132 / 291
Bølgenhøgda 4 3514 HØNEFOSS 60.1786, 10.3441 132 / 420
Bølgenhøgda 5 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.3430 132 / 292
Bølgenhøgda 6 3514 HØNEFOSS 60.1787, 10.3440 132 / 419
Bølgenhøgda 7 3514 HØNEFOSS 60.1791, 10.3425 132 / 293
Bølgenhøgda 8 3514 HØNEFOSS 60.1785, 10.3435 132 / 65
Bølgenhøgda 9 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.3420 132 / 294
Bølgenhøgda 11 3514 HØNEFOSS 60.1791, 10.3414 132 / 295
Bølgenhøgda 12 3514 HØNEFOSS 60.1783, 10.3412 132 / 78
Bølgenhøgda 13 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.3409 132 / 296
Bølgenhøgda 14 3514 HØNEFOSS 60.1782, 10.3423 132 / 82
Bølgenhøgda 16 3514 HØNEFOSS 60.1787, 10.3424 132 / 100
Bølgenhøgda 18 3514 HØNEFOSS 60.1786, 10.3418 132 / 99
Bølgenhøgda 20 3514 HØNEFOSS 60.1786, 10.3411 132 / 98

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken