Vestmoen 4
3534 SOKNA

Vestmoen 4, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestmoen 4, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 191 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Vestmoen

Vestmoen er ein veg i Ringerike kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestmoen 4 3534 SOKNA 60.2398, 9.9219 148 / 191
Vestmoen 6 3534 SOKNA 60.2396, 9.9214 148 / 202
Vestmoen 8 3534 SOKNA 60.2393, 9.9210 148 / 183

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken