Lundealleen 49
3534 SOKNA

Lundealleen 49, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lundealleen 49, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 149 / 1 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Lundealleen

Lundealleen er ein veg i Ringerike kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 98.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lundealleen 6 3534 SOKNA 60.2440, 9.9152 148 / 1
Lundealleen 8 3534 SOKNA 60.2443, 9.9152 148 / 1
Lundealleen 15 3534 SOKNA 60.2448, 9.9162 148 / 2
Lundealleen 19 3534 SOKNA 60.2454, 9.9173 148 / 2
Lundealleen 23 3534 SOKNA 60.2458, 9.9200 148 / 317
Lundealleen 42 3534 SOKNA 60.2466, 9.9136 149 / 5
Lundealleen 43 3534 SOKNA 60.2473, 9.9161 149 / 1
Lundealleen 45 3534 SOKNA 60.2470, 9.9165 149 / 1
Lundealleen 49 3534 SOKNA 60.2476, 9.9168 149 / 1
Lundealleen 61 3534 SOKNA 60.2489, 9.9148 149 / 2
Lundealleen 63 3534 SOKNA 60.2493, 9.9151 149 / 2
Lundealleen 64 3534 SOKNA 60.2478, 9.9119 149 / 6
Lundealleen 66 3534 SOKNA 60.2485, 9.9123 149 / 6
Lundealleen 98 3534 SOKNA 60.2518, 9.9048 149 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken