Paasche Aasens vei 18D
3514 HØNEFOSS

Paasche Aasens vei 18D, 3514 HØNEFOSS er ei adresse i Ringerike.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Paasche Aasens vei 18D, 3514 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3514 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 54 i 0605 Ringerike
  • Grunnkrins: 305 ØVRE HAUG
  • Valkrins: 7 VANG
  • Kyrkjesogn: 4070301 Haug
  • Tettstad: Vang

Paasche Aasens vei

Paasche Aasens vei er ein veg i Ringerike kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Paasche Aasens vei 1 3514 HØNEFOSS 60.1735, 10.3358 132 / 378
Paasche Aasens vei 2 3514 HØNEFOSS 60.1738, 10.3357 132 / 379
Paasche Aasens vei 3 3514 HØNEFOSS 60.1731, 10.3359 132 / 380
Paasche Aasens vei 4 3514 HØNEFOSS 60.1740, 10.3359 132 / 381
Paasche Aasens vei 5 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.3364 132 / 382
Paasche Aasens vei 6 3514 HØNEFOSS 60.1742, 10.3362 132 / 383
Paasche Aasens vei 7 3514 HØNEFOSS 60.1735, 10.3364 132 / 384
Paasche Aasens vei 8 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.3364 132 / 385
Paasche Aasens vei 9 3514 HØNEFOSS 60.1738, 10.3364 132 / 386
Paasche Aasens vei 10A 3514 HØNEFOSS 60.1745, 10.3370 137 / 54
Paasche Aasens vei 10B 3514 HØNEFOSS 60.1746, 10.3370 137 / 54
Paasche Aasens vei 11 3514 HØNEFOSS 60.1740, 10.3367 132 / 388
Paasche Aasens vei 12A 3514 HØNEFOSS 60.1747, 10.3367 137 / 54
Paasche Aasens vei 12B 3514 HØNEFOSS 60.1748, 10.3367 137 / 54
Paasche Aasens vei 13 3514 HØNEFOSS 60.1742, 10.3371 132 / 390
Paasche Aasens vei 14A 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3370 137 / 54
Paasche Aasens vei 14B 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3370 137 / 54
Paasche Aasens vei 15 3514 HØNEFOSS 60.1743, 10.3376 132 / 392
Paasche Aasens vei 16A 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3375 137 / 54
Paasche Aasens vei 16B 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.3375 137 / 54
Paasche Aasens vei 16C 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3373 137 / 54
Paasche Aasens vei 16D 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.3373 137 / 54
Paasche Aasens vei 17 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.3380 132 / 394
Paasche Aasens vei 18A 3514 HØNEFOSS 60.1751, 10.3377 137 / 54
Paasche Aasens vei 18B 3514 HØNEFOSS 60.1752, 10.3377 137 / 54
Paasche Aasens vei 18C 3514 HØNEFOSS 60.1751, 10.3376 137 / 54
Paasche Aasens vei 18D 3514 HØNEFOSS 60.1752, 10.3376 137 / 54
Paasche Aasens vei 19 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.3383 132 / 396
Paasche Aasens vei 21 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3382 132 / 397
Paasche Aasens vei 22 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.3386 132 / 387
Paasche Aasens vei 24 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3383 132 / 389
Paasche Aasens vei 26 3514 HØNEFOSS 60.1748, 10.3380 132 / 391
Paasche Aasens vei 28 3514 HØNEFOSS 60.1747, 10.3376 132 / 393
Paasche Aasens vei 30 3514 HØNEFOSS 60.1749, 10.3389 132 / 395
Paasche Aasens vei 34 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3390 132 / 398
Paasche Aasens vei 36 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3393 132 / 399
Paasche Aasens vei 38 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3398 132 / 400
Paasche Aasens vei 40 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3403 132 / 401

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken