Brekkebygdveien 147
3534 SOKNA

Brekkebygdveien 147, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brekkebygdveien 147, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 150 / 1 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Brekkebygdveien

Brekkebygdveien er ein veg i Ringerike kommune med 48 ulike adresser.
Husnummer frå 72 til 1576.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brekkebygdveien 72 3534 SOKNA 60.2429, 9.9153 148 / 143
Brekkebygdveien 84 3534 SOKNA 60.2439, 9.9125 165 / 2
Brekkebygdveien 85 3534 SOKNA 60.2440, 9.9129 165 / 2
Brekkebygdveien 121 3534 SOKNA 60.2469, 9.9079 149 / 17
Brekkebygdveien 132 3534 SOKNA 60.2463, 9.9056 150 / 6
Brekkebygdveien 133 3534 SOKNA 60.2468, 9.9061 150 / 4
Brekkebygdveien 136 3534 SOKNA 60.2464, 9.9052 150 / 8
Brekkebygdveien 147 3534 SOKNA 60.2479, 9.9012 150 / 1
Brekkebygdveien 149 3534 SOKNA 60.2491, 9.9018 150 / 9
Brekkebygdveien 151 3534 SOKNA 60.2504, 9.9019 150 / 1
Brekkebygdveien 302 3534 SOKNA 60.2431, 9.8799 151 / 7
Brekkebygdveien 310 3534 SOKNA 60.2436, 9.8769 151 / 6
Brekkebygdveien 338 3534 SOKNA 60.2461, 9.8742 151 / 1
Brekkebygdveien 339 3534 SOKNA 60.2466, 9.8782 151 / 1
Brekkebygdveien 341 3534 SOKNA 60.2464, 9.8770 151 / 1
Brekkebygdveien 357 3534 SOKNA 60.2475, 9.8751 151 / 1
Brekkebygdveien 372 3534 SOKNA 60.2488, 9.8749 151 / 1
Brekkebygdveien 392 3534 SOKNA 60.2529, 9.8544 152 / 18
Brekkebygdveien 406 3534 SOKNA 60.2512, 9.8707 151 / 1
Brekkebygdveien 451 3534 SOKNA 60.2558, 9.8710 151 / 1
Brekkebygdveien 468 3534 SOKNA 60.2564, 9.8681 151 / 1
Brekkebygdveien 473 3534 SOKNA 60.2569, 9.8682 151 / 1
Brekkebygdveien 481 3534 SOKNA 60.2578, 9.8688 151 / 1
Brekkebygdveien 604 3534 SOKNA 60.2627, 9.8498 151 / 1
Brekkebygdveien 606 3534 SOKNA 60.2629, 9.8503 151 / 1
Brekkebygdveien 703 3534 SOKNA 60.2702, 9.8406 151 / 1
Brekkebygdveien 817 3534 SOKNA 60.2761, 9.8250 151 / 1
Brekkebygdveien 888 3534 SOKNA 60.2771, 9.8127 151 / 1
Brekkebygdveien 900 3534 SOKNA 60.2770, 9.8106 151 / 1
Brekkebygdveien 981 3534 SOKNA 60.2768, 9.7956 151 / 3
Brekkebygdveien 1246 3534 SOKNA 60.2920, 9.7638 151 / 1
Brekkebygdveien 1278 3534 SOKNA 60.2946, 9.7587 155 / 4
Brekkebygdveien 1288 3534 SOKNA 60.2954, 9.7573 155 / 4
Brekkebygdveien 1366 3534 SOKNA 60.2997, 9.7519 310 / 7
Brekkebygdveien 1370 3534 SOKNA 60.3003, 9.7507 310 / 7
Brekkebygdveien 1445 3534 SOKNA 60.3084, 9.7546 312 / 1
Brekkebygdveien 1469 3534 SOKNA 60.3128, 9.7530 312 / 4
Brekkebygdveien 1473 3534 SOKNA 60.3133, 9.7520 312 / 4
Brekkebygdveien 1503 3534 SOKNA 60.3114, 9.7481 312 / 12
Brekkebygdveien 1527 3534 SOKNA 60.3132, 9.7460 311 / 16
Brekkebygdveien 1537 3534 SOKNA 60.3139, 9.7448 311 / 21
Brekkebygdveien 1542 3534 SOKNA 60.3129, 9.7404 311 / 1
Brekkebygdveien 1546 3534 SOKNA 60.3134, 9.7392 311 / 1
Brekkebygdveien 1556 3534 SOKNA 60.3124, 9.7358 310 / 2
Brekkebygdveien 1564 3534 SOKNA 60.3130, 9.7346 310 / 2
Brekkebygdveien 1566 3534 SOKNA 60.3134, 9.7357 310 / 2
Brekkebygdveien 1572 3534 SOKNA 60.3140, 9.7396 311 / 18
Brekkebygdveien 1576 3534 SOKNA 60.3139, 9.7420 311 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken