0
3534 SOKNA

0, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 175 / 4 i 0605
  • Grunnkrins: 705 TRANBY
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

er i Ringerike kommune med 2139 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 0891 OSLO 60.1585, 10.4952 34 / 3
0 0891 OSLO 60.1691, 10.4959 117 / 3
0 0891 OSLO 60.1435, 10.5752 129 / 49
0 0891 OSLO 60.1528, 10.5325 18 / 13
0 0891 OSLO 60.1487, 10.5338 18 / 13
0 0891 OSLO 60.1410, 10.5714 18 / 13
0 0891 OSLO 60.1475, 10.5917 18 / 13
0 3510 HØNEFOSS 60.1584, 10.2676 318 / 346
0 3510 HØNEFOSS 60.1619, 10.2606 318 / 195
0 3510 HØNEFOSS 60.1622, 10.2628 318 / 334
0 3510 HØNEFOSS 60.1678, 10.2576 318 / 479
0 3510 HØNEFOSS 60.1679, 10.2593 318 / 504
0 3510 HØNEFOSS 60.1644, 10.2644 318 / 183
0 3510 HØNEFOSS 60.1681, 10.2584 318 / 446
0 3511 HØNEFOSS 60.1477, 10.2488 38 / 116
0 3511 HØNEFOSS 60.1563, 10.2528 39 / 82
0 3511 HØNEFOSS 60.1518, 10.2514 39 / 146
0 3511 HØNEFOSS 60.1370, 10.2367 43 / 1
0 3511 HØNEFOSS 60.1389, 10.2806 37 / 165
0 3511 HØNEFOSS 60.1474, 10.2637 38 / 114
0 3512 HØNEFOSS 60.1258, 10.4038 22 / 84
0 3512 HØNEFOSS 60.0878, 10.4430 43 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.0907, 10.4246 37 / 75
0 3512 HØNEFOSS 60.1037, 10.4246 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1028, 10.4179 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0813, 10.4165 22 / 22
0 3512 HØNEFOSS 60.1277, 10.3533 27 / 30
0 3512 HØNEFOSS 60.1129, 10.3732 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1118, 10.3893 10 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1010, 10.3859 13 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1211, 10.3200 1 / 56
0 3512 HØNEFOSS 60.1116, 10.5244 18 / 49
0 3512 HØNEFOSS 60.1220, 10.3197 1 / 93
0 3512 HØNEFOSS 60.1279, 10.4265 18 / 57
0 3512 HØNEFOSS 60.1336, 10.4055 3 / 49
0 3512 HØNEFOSS 60.1298, 10.4148 28 / 53
0 3512 HØNEFOSS 60.1314, 10.4025 4 / 5
0 3512 HØNEFOSS 60.1041, 10.3925 8 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1341, 10.3788 18 / 76
0 3512 HØNEFOSS 60.1036, 10.4189 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1259, 10.4034 22 / 83
0 3512 HØNEFOSS 60.1037, 10.4231 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0839, 10.4362 22 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1039, 10.4264 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0788, 10.4048 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1045, 10.4267 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0811, 10.4208 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4280 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0822, 10.4240 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.0989, 10.4315 34 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4301 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0833, 10.4303 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1026, 10.4184 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0789, 10.4017 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1041, 10.4236 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0789, 10.3987 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1037, 10.4199 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0817, 10.4236 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1027, 10.4165 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0781, 10.3991 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1132, 10.3740 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1023, 10.4169 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0791, 10.4008 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1084, 10.3832 9 / 35
0 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.4165 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0795, 10.4024 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1043, 10.4332 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0828, 10.4358 22 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1032, 10.3908 8 / 7
0 3512 HØNEFOSS 60.0834, 10.4339 22 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.1040, 10.3919 8 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.0841, 10.4462 22 / 26
0 3512 HØNEFOSS 60.1022, 10.4394 8 / 14
0 3512 HØNEFOSS 60.0834, 10.4399 22 / 29
0 3512 HØNEFOSS 60.1079, 10.3546 12 / 102
0 3512 HØNEFOSS 60.1009, 10.4335 8 / 15
0 3512 HØNEFOSS 60.0829, 10.4377 22 / 30
0 3512 HØNEFOSS 60.1012, 10.3884 8 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0846, 10.4401 22 / 33
0 3512 HØNEFOSS 60.0990, 10.4264 8 / 21
0 3512 HØNEFOSS 60.0817, 10.4279 22 / 36
0 3512 HØNEFOSS 60.1005, 10.4290 8 / 22
0 3512 HØNEFOSS 60.1270, 10.4035 22 / 43
0 3512 HØNEFOSS 60.0994, 10.4217 8 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.0835, 10.4412 22 / 50
0 3512 HØNEFOSS 60.0983, 10.4186 8 / 27
0 3512 HØNEFOSS 60.1104, 10.4122 22 / 52
0 3512 HØNEFOSS 60.0987, 10.4243 8 / 28
0 3512 HØNEFOSS 60.1106, 10.4107 22 / 56
0 3512 HØNEFOSS 60.1027, 10.4359 8 / 30
0 3512 HØNEFOSS 60.1103, 10.4108 22 / 58
0 3512 HØNEFOSS 60.1002, 10.4173 8 / 31
0 3512 HØNEFOSS 60.1119, 10.4187 22 / 61
0 3512 HØNEFOSS 60.1045, 10.3836 8 / 32
0 3512 HØNEFOSS 60.1278, 10.3991 23 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1035, 10.3925 8 / 33
0 3512 HØNEFOSS 60.1274, 10.3941 25 / 7
0 3512 HØNEFOSS 60.0892, 10.4238 40 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1039, 10.3814 8 / 34
0 3512 HØNEFOSS 60.1003, 10.3866 8 / 71
0 3512 HØNEFOSS 60.1080, 10.3931 26 / 12
0 3512 HØNEFOSS 60.0937, 10.5806 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1079, 10.3912 26 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1264, 10.3567 18 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.1092, 10.3915 26 / 14
0 3512 HØNEFOSS 60.1254, 10.4231 27 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0802, 10.3790 31 / 72
0 3512 HØNEFOSS 60.1283, 10.4189 27 / 37
0 3512 HØNEFOSS 60.1285, 10.4154 27 / 45
0 3512 HØNEFOSS 60.1284, 10.4166 27 / 50
0 3512 HØNEFOSS 60.1290, 10.4131 27 / 53
0 3512 HØNEFOSS 60.1308, 10.3393 27 / 49
0 3512 HØNEFOSS 60.0953, 10.3819 40 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1315, 10.4041 28 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1041, 10.3925 8 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0796, 10.3960 29 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.1281, 10.4208 27 / 15
0 3512 HØNEFOSS 60.0903, 10.4321 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0986, 10.4157 8 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0903, 10.4338 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0899, 10.4336 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0903, 10.4370 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0941, 10.4266 40 / 65
0 3512 HØNEFOSS 60.0900, 10.4349 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0906, 10.4364 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0857, 10.4444 29 / 7
0 3512 HØNEFOSS 60.0898, 10.4292 29 / 12
0 3512 HØNEFOSS 60.0863, 10.4428 29 / 14
0 3512 HØNEFOSS 60.0847, 10.4000 43 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0889, 10.4278 29 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.0893, 10.4242 43 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0892, 10.4302 29 / 24
0 3512 HØNEFOSS 60.0848, 10.3600 31 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.0927, 10.4236 40 / 60
0 3512 HØNEFOSS 60.0933, 10.3735 31 / 96
0 3512 HØNEFOSS 60.0961, 10.3702 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1309, 10.4110 28 / 66
0 3512 HØNEFOSS 60.0957, 10.3702 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1292, 10.4191 28 / 67
0 3512 HØNEFOSS 60.0942, 10.3686 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1306, 10.4116 28 / 68
0 3512 HØNEFOSS 60.0901, 10.3512 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1292, 10.4206 28 / 69
0 3512 HØNEFOSS 60.0891, 10.3528 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0889, 10.4414 43 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1301, 10.4149 28 / 70
0 3512 HØNEFOSS 60.0907, 10.3507 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1305, 10.4145 28 / 71
0 3512 HØNEFOSS 60.0895, 10.3512 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1301, 10.4195 28 / 72
0 3512 HØNEFOSS 60.1249, 10.4756 17 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0904, 10.3537 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1302, 10.4141 28 / 73
0 3512 HØNEFOSS 60.0922, 10.3489 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0912, 10.4409 29 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.1299, 10.4181 28 / 74
0 3512 HØNEFOSS 60.1395, 10.3818 100 / 98
0 3512 HØNEFOSS 60.0901, 10.3532 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1297, 10.4189 28 / 75
0 3512 HØNEFOSS 60.0884, 10.3528 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1300, 10.4123 28 / 76
0 3512 HØNEFOSS 60.0900, 10.3540 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1302, 10.4185 28 / 77
0 3512 HØNEFOSS 60.0893, 10.3542 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0976, 10.3962 8 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.1299, 10.4130 28 / 78
0 3512 HØNEFOSS 60.0883, 10.3552 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1261, 10.3207 10 / 5
0 3512 HØNEFOSS 60.1298, 10.4140 28 / 79
0 3512 HØNEFOSS 60.0889, 10.3541 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1298, 10.4197 28 / 80
0 3512 HØNEFOSS 60.0887, 10.3555 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1305, 10.4163 28 / 81
0 3512 HØNEFOSS 60.0900, 10.3521 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1296, 10.4170 28 / 82
0 3512 HØNEFOSS 60.0890, 10.3556 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1300, 10.4168 28 / 83
0 3512 HØNEFOSS 60.0904, 10.3519 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1309, 10.4161 28 / 84
0 3512 HØNEFOSS 60.0854, 10.3628 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1303, 10.4157 28 / 85
0 3512 HØNEFOSS 60.0883, 10.3543 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1296, 10.4159 28 / 86
0 3512 HØNEFOSS 60.0885, 10.3542 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0892, 10.3520 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0913, 10.3805 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0884, 10.3522 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0893, 10.3556 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0892, 10.3561 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1092, 10.3816 9 / 36
0 3512 HØNEFOSS 60.0895, 10.3547 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0904, 10.4303 31 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0909, 10.4294 31 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0791, 10.3757 31 / 17
0 3512 HØNEFOSS 60.0719, 10.4898 31 / 35
0 3512 HØNEFOSS 60.1395, 10.3488 24 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0920, 10.4384 31 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0912, 10.4287 31 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.0777, 10.3984 31 / 81
0 3512 HØNEFOSS 60.0931, 10.4113 31 / 85
0 3512 HØNEFOSS 60.0996, 10.4371 34 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0993, 10.4363 34 / 9
0 3512 HØNEFOSS 60.1052, 10.4338 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0993, 10.4340 34 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1047, 10.4351 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0990, 10.4312 34 / 12
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4188 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1037, 10.3921 8 / 40
0 3512 HØNEFOSS 60.0982, 10.4238 34 / 15
0 3512 HØNEFOSS 60.1054, 10.4268 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1066, 10.4138 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0978, 10.4197 34 / 17
0 3512 HØNEFOSS 60.1026, 10.3966 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0995, 10.4356 34 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1033, 10.4087 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0974, 10.4190 34 / 22
0 3512 HØNEFOSS 60.1013, 10.3958 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0996, 10.4390 34 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.1308, 10.4143 28 / 59
0 3512 HØNEFOSS 60.1017, 10.3970 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0972, 10.4183 34 / 26
0 3512 HØNEFOSS 60.0905, 10.4268 29 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1017, 10.3953 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0996, 10.4379 34 / 29
0 3512 HØNEFOSS 60.1020, 10.3956 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0956, 10.4020 34 / 38
0 3512 HØNEFOSS 60.1056, 10.3862 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0959, 10.4046 34 / 39
0 3512 HØNEFOSS 60.1126, 10.3764 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0964, 10.4104 34 / 41
0 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.3976 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0970, 10.4133 34 / 42
0 3512 HØNEFOSS 60.0898, 10.4234 31 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.1038, 10.3974 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0944, 10.3945 34 / 44
0 3512 HØNEFOSS 60.1135, 10.3756 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0969, 10.4120 34 / 45
0 3512 HØNEFOSS 60.1049, 10.3876 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0973, 10.4166 34 / 46
0 3512 HØNEFOSS 60.1050, 10.4005 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0966, 10.4084 34 / 50
0 3512 HØNEFOSS 60.1015, 10.4680 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1025, 10.4032 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0952, 10.4012 34 / 52
0 3512 HØNEFOSS 60.0777, 10.3764 38 / 182
0 3512 HØNEFOSS 60.0829, 10.4791 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1095, 10.3807 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0823, 10.4797 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1039, 10.4028 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1410, 10.3810 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0751, 10.4859 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1033, 10.4032 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1413, 10.3821 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.1320, 10.4488 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1051, 10.3888 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1407, 10.3767 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.1058, 10.4104 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1400, 10.3818 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0607, 10.5029 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.0860, 10.4432 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.1136, 10.3741 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1400, 10.3786 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0559, 10.5087 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1049, 10.4059 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1412, 10.3784 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0540, 10.5081 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1043, 10.4145 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1403, 10.3769 100 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.1263, 10.4014 22 / 76
0 3512 HØNEFOSS 60.1038, 10.4135 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1368, 10.3815 100 / 20
0 3512 HØNEFOSS 60.0419, 10.5211 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1059, 10.3881 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0412, 10.5248 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1029, 10.4016 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0345, 10.5144 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1053, 10.4144 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0336, 10.5036 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1046, 10.4126 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0906, 10.4252 37 / 73
0 3512 HØNEFOSS 60.1035, 10.4098 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0287, 10.4981 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.0910, 10.3709 31 / 26
0 3512 HØNEFOSS 60.1040, 10.4088 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1055, 10.3886 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0684, 10.4149 38 / 54
0 3512 HØNEFOSS 60.0998, 10.5129 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1110, 10.3784 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0913, 10.5296 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.0954, 10.5508 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1052, 10.4025 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1025, 10.3990 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0851, 10.5070 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1097, 10.3793 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1139, 10.3750 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1305, 10.4152 28 / 52
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4049 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1029, 10.4045 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1047, 10.3991 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1061, 10.3862 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1081, 10.3826 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1031, 10.3485 11 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0835, 10.3722 31 / 90
0 3512 HØNEFOSS 60.1031, 10.4083 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0887, 10.3521 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1143, 10.5161 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1061, 10.4133 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1217, 10.5555 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1154, 10.3717 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1314, 10.3410 22 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.1053, 10.3870 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1327, 10.3442 22 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.1125, 10.3748 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1334, 10.3466 22 / 4
0 3512 HØNEFOSS 60.1126, 10.3741 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1139, 10.3739 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1262, 10.4039 22 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1142, 10.3730 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0997, 10.4323 8 / 17
0 3512 HØNEFOSS 60.1312, 10.3890 4 / 9
0 3512 HØNEFOSS 60.1138, 10.3733 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1121, 10.3745 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1149, 10.3733 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1158, 10.3714 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1128, 10.3746 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0922, 10.4252 40 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.4069 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1030, 10.3972 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0978, 10.3821 40 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1337, 10.3923 100 / 53
0 3512 HØNEFOSS 60.1041, 10.4064 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0981, 10.3773 40 / 70
0 3512 HØNEFOSS 60.1047, 10.4245 8 / 69
0 3512 HØNEFOSS 60.1036, 10.4014 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0961, 10.3750 40 / 71
0 3512 HØNEFOSS 60.1118, 10.3768 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4012 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0943, 10.4289 40 / 68
0 3512 HØNEFOSS 60.1072, 10.4140 9 / 5
0 3512 HØNEFOSS 60.0925, 10.4135 40 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.4243 9 / 49
0 3512 HØNEFOSS 60.0891, 10.3980 40 / 72
0 3512 HØNEFOSS 60.0987, 10.3809 40 / 69
0 3512 HØNEFOSS 60.1064, 10.3858 9 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.1368, 10.3857 100 / 85
0 3512 HØNEFOSS 60.1265, 10.4043 22 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1230, 10.4015 14 / 9
0 3512 HØNEFOSS 60.1270, 10.4051 7 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.0783, 10.4156 44 / 46
0 3512 HØNEFOSS 60.0917, 10.4244 36 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1069, 10.3886 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1090, 10.4243 9 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1069, 10.4246 9 / 29
0 3512 HØNEFOSS 60.1063, 10.4246 9 / 17
0 3512 HØNEFOSS 60.1104, 10.3779 9 / 23
0 3512 HØNEFOSS 60.0721, 10.3891 41 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.4137 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1019, 10.4022 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1044, 10.4023 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1042, 10.4249 8 / 74
0 3512 HØNEFOSS 60.0800, 10.3654 31 / 89
0 3512 HØNEFOSS 60.1044, 10.3979 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.4192 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1045, 10.4323 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0994, 10.4166 8 / 20
0 3512 HØNEFOSS 60.1046, 10.4102 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0917, 10.4338 31 / 19
0 3512 HØNEFOSS 60.1038, 10.3983 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1046, 10.3889 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1278, 10.4250 27 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.1043, 10.3963 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1104, 10.3801 9 / 24
0 3512 HØNEFOSS 60.0964, 10.4178 24 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1071, 10.3856 9 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.0911, 10.3504 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1082, 10.4113 9 / 32
0 3512 HØNEFOSS 60.1124, 10.3733 9 / 42
0 3512 HØNEFOSS 60.0905, 10.4389 29 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.0907, 10.4382 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.0925, 10.4664 38 / 11
0 3512 HØNEFOSS 60.1117, 10.3751 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.0903, 10.4377 29 / 3
0 3512 HØNEFOSS 60.1032, 10.4236 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.4048 9 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1211, 10.3998 14 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1113, 10.3793 9 / 22
0 3512 HØNEFOSS 60.0846, 10.4805 15 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1306, 10.3595 18 / 5
0 3512 HØNEFOSS 60.0922, 10.3814 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0810, 10.4347 25 / 10
0 3512 HØNEFOSS 60.1107, 10.3732 12 / 18
0 3512 HØNEFOSS 60.0973, 10.4195 34 / 24
0 3512 HØNEFOSS 60.0802, 10.4370 44 / 24
0 3512 HØNEFOSS 60.0978, 10.4228 34 / 21
0 3512 HØNEFOSS 60.1215, 10.3202 1 / 90
0 3512 HØNEFOSS 60.1122, 10.3548 12 / 38
0 3512 HØNEFOSS 60.1115, 10.3735 12 / 73
0 3512 HØNEFOSS 60.1117, 10.3742 12 / 74
0 3512 HØNEFOSS 60.1120, 10.3734 12 / 81
0 3512 HØNEFOSS 60.0915, 10.3502 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0918, 10.3496 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1145, 10.4161 37 / 1
0 3512 HØNEFOSS 60.1323, 10.3699 18 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0896, 10.3533 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0850, 10.4729 15 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0912, 10.3515 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.1054, 10.4314 8 / 2
0 3512 HØNEFOSS 60.0640, 10.5422 18 / 13
0 3512 HØNEFOSS 60.1260, 10.4045 18 / 25
0 3512 HØNEFOSS 60.0908, 10.3517 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0894, 10.3533 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0908, 10.3501 31 / 8
0 3512 HØNEFOSS 60.0914, 10.3809 31 / 69
0 3512 HØNEFOSS 60.0907, 10.3835 31 / 64
0 3513 HØNEFOSS 60.1697, 10.2586 317 / 298
0 3513 HØNEFOSS 60.1707, 10.2726 317 / 440
0 3513 HØNEFOSS 60.1728, 10.2693 317 / 519
0 3513 HØNEFOSS 60.1628, 10.2697 95 / 12
0 3513 HØNEFOSS 60.1661, 10.2695 95 / 246
0 3513 HØNEFOSS 60.1614, 10.2698 97 / 45
0 3513 HØNEFOSS 60.1715, 10.2659 316 / 45
0 3513 HØNEFOSS 60.1679, 10.2721 316 / 153
0 3513 HØNEFOSS 60.1697, 10.2615 317 / 296
0 3514 HØNEFOSS 60.1659, 10.3658 103 / 78
0 3514 HØNEFOSS 60.1734, 10.4060 131 / 85
0 3514 HØNEFOSS 60.1476, 10.4102 100 / 136
0 3514 HØNEFOSS 60.1640, 10.3658 103 / 80
0 3514 HØNEFOSS 60.1725, 10.4072 131 / 89
0 3514 HØNEFOSS 60.1543, 10.3774 102 / 188
0 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.4019 131 / 100
0 3514 HØNEFOSS 60.1543, 10.3789 102 / 178
0 3514 HØNEFOSS 60.1672, 10.3538 103 / 95
0 3514 HØNEFOSS 60.1538, 10.3776 102 / 176
0 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.3476 103 / 108
0 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.4044 131 / 104
0 3514 HØNEFOSS 60.1594, 10.3724 137 / 43
0 3514 HØNEFOSS 60.1540, 10.3770 102 / 180
0 3514 HØNEFOSS 60.1472, 10.3735 103 / 132
0 3514 HØNEFOSS 60.1734, 10.4034 131 / 123
0 3514 HØNEFOSS 60.1650, 10.3517 103 / 55
0 3514 HØNEFOSS 60.1505, 10.3709 28 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1927, 10.4261 113 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1546, 10.3768 102 / 179
0 3514 HØNEFOSS 60.1482, 10.3808 103 / 138
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.3986 133 / 80
0 3514 HØNEFOSS 60.1536, 10.3753 102 / 198
0 3514 HØNEFOSS 60.1483, 10.3802 103 / 139
0 3514 HØNEFOSS 60.1726, 10.4025 131 / 124
0 3514 HØNEFOSS 60.1752, 10.4166 131 / 126
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3752 102 / 185
0 3514 HØNEFOSS 60.1483, 10.3783 103 / 141
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3767 102 / 175
0 3514 HØNEFOSS 60.1769, 10.4115 131 / 125
0 3514 HØNEFOSS 60.1743, 10.3631 105 / 44
0 3514 HØNEFOSS 60.1538, 10.3758 102 / 177
0 3514 HØNEFOSS 60.1632, 10.3650 103 / 166
0 3514 HØNEFOSS 60.1537, 10.3739 102 / 137
0 3514 HØNEFOSS 60.1922, 10.4229 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1545, 10.3739 102 / 97
0 3514 HØNEFOSS 60.1545, 10.3751 102 / 181
0 3514 HØNEFOSS 60.1920, 10.4182 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1604, 10.4507 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1543, 10.3798 102 / 184
0 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.4358 104 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1910, 10.4224 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1371, 10.4119 100 / 72
0 3514 HØNEFOSS 60.1713, 10.4357 134 / 39
0 3514 HØNEFOSS 60.1648, 10.4370 104 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1914, 10.4196 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1717, 10.3933 104 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1905, 10.4223 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1755, 10.4165 131 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3787 104 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1910, 10.4188 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1731, 10.3722 104 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1654, 10.4364 104 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1695, 10.4592 132 / 9
0 3514 HØNEFOSS 60.1664, 10.4339 104 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1479, 10.4097 100 / 151
0 3514 HØNEFOSS 60.1574, 10.3910 105 / 206
0 3514 HØNEFOSS 60.1528, 10.3857 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1552, 10.3950 105 / 210
0 3514 HØNEFOSS 60.1714, 10.3888 105 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1650, 10.3754 132 / 22
0 3514 HØNEFOSS 60.1587, 10.3959 102 / 78
0 3514 HØNEFOSS 60.1722, 10.3909 105 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1651, 10.3774 132 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1589, 10.3964 102 / 124
0 3514 HØNEFOSS 60.1365, 10.4157 100 / 67
0 3514 HØNEFOSS 60.1644, 10.3781 132 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1567, 10.3847 105 / 114
0 3514 HØNEFOSS 60.1933, 10.4274 113 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1716, 10.3916 105 / 16
0 3514 HØNEFOSS 60.1895, 10.4216 124 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1725, 10.3937 105 / 24
0 3514 HØNEFOSS 60.1903, 10.4155 132 / 33
0 3514 HØNEFOSS 60.1735, 10.3968 131 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1578, 10.4045 105 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1906, 10.4253 132 / 34
0 3514 HØNEFOSS 60.1746, 10.4494 131 / 39
0 3514 HØNEFOSS 60.1875, 10.4585 123 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1665, 10.3878 134 / 135
0 3514 HØNEFOSS 60.1342, 10.4065 3 / 64
0 3514 HØNEFOSS 60.1903, 10.4253 132 / 35
0 3514 HØNEFOSS 60.1777, 10.3743 105 / 40
0 3514 HØNEFOSS 60.1647, 10.3801 132 / 37
0 3514 HØNEFOSS 60.1667, 10.4038 132 / 38
0 3514 HØNEFOSS 60.1425, 10.3962 100 / 152
0 3514 HØNEFOSS 60.1759, 10.3610 105 / 48
0 3514 HØNEFOSS 60.1403, 10.4084 100 / 146
0 3514 HØNEFOSS 60.1572, 10.4691 105 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1899, 10.4258 132 / 39
0 3514 HØNEFOSS 60.1887, 10.3033 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1771, 10.3750 105 / 51
0 3514 HØNEFOSS 60.1897, 10.4259 132 / 40
0 3514 HØNEFOSS 60.1787, 10.4361 126 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1898, 10.3002 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1772, 10.3489 105 / 55
0 3514 HØNEFOSS 60.1899, 10.4231 132 / 41
0 3514 HØNEFOSS 60.1902, 10.2991 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1727, 10.3969 105 / 61
0 3514 HØNEFOSS 60.1648, 10.3734 132 / 42
0 3514 HØNEFOSS 60.1897, 10.3009 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1581, 10.4366 105 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1919, 10.4275 132 / 45
0 3514 HØNEFOSS 60.1572, 10.3726 105 / 70
0 3514 HØNEFOSS 60.1668, 10.4254 132 / 47
0 3514 HØNEFOSS 60.1600, 10.3815 137 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1561, 10.3722 105 / 72
0 3514 HØNEFOSS 60.1666, 10.4258 132 / 48
0 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.3778 132 / 49
0 3514 HØNEFOSS 60.1711, 10.3896 105 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1667, 10.4272 132 / 55
0 3514 HØNEFOSS 60.1651, 10.3649 103 / 69
0 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.4263 132 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1665, 10.4279 132 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.3375 132 / 95
0 3514 HØNEFOSS 60.1561, 10.3741 105 / 73
0 3514 HØNEFOSS 60.1944, 10.4318 122 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1574, 10.3773 105 / 80
0 3514 HØNEFOSS 60.1940, 10.4255 122 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1730, 10.3943 105 / 83
0 3514 HØNEFOSS 60.1722, 10.3737 105 / 89
0 3514 HØNEFOSS 60.1894, 10.4197 123 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1573, 10.3875 105 / 94
0 3514 HØNEFOSS 60.1898, 10.4196 123 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1575, 10.3802 105 / 95
0 3514 HØNEFOSS 60.1892, 10.4556 123 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1555, 10.3731 105 / 98
0 3514 HØNEFOSS 60.1892, 10.4222 124 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1687, 10.3767 133 / 100
0 3514 HØNEFOSS 60.1708, 10.4159 125 / 33
0 3514 HØNEFOSS 60.1575, 10.3841 105 / 99
0 3514 HØNEFOSS 60.1961, 10.4333 124 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1419, 10.3969 100 / 148
0 3514 HØNEFOSS 60.1575, 10.4527 105 / 102
0 3514 HØNEFOSS 60.1716, 10.4178 125 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1697, 10.4266 134 / 24
0 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.3955 105 / 105
0 3514 HØNEFOSS 60.1709, 10.4197 125 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1569, 10.3830 105 / 112
0 3514 HØNEFOSS 60.1477, 10.4080 100 / 138
0 3514 HØNEFOSS 60.1919, 10.4189 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1574, 10.3762 105 / 113
0 3514 HØNEFOSS 60.1718, 10.4142 125 / 9
0 3514 HØNEFOSS 60.1640, 10.4374 134 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1564, 10.3823 105 / 115
0 3514 HØNEFOSS 60.1721, 10.4149 125 / 36
0 3514 HØNEFOSS 60.1646, 10.3870 132 / 192
0 3514 HØNEFOSS 60.1606, 10.3726 134 / 70
0 3514 HØNEFOSS 60.1564, 10.3814 105 / 116
0 3514 HØNEFOSS 60.1718, 10.4102 125 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1667, 10.4015 132 / 214
0 3514 HØNEFOSS 60.1672, 10.3839 134 / 63
0 3514 HØNEFOSS 60.1831, 10.4527 128 / 128
0 3514 HØNEFOSS 60.1544, 10.3687 28 / 60
0 3514 HØNEFOSS 60.1563, 10.3778 105 / 117
0 3514 HØNEFOSS 60.1705, 10.4104 125 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.4571 132 / 412
0 3514 HØNEFOSS 60.1560, 10.4009 105 / 120
0 3514 HØNEFOSS 60.1709, 10.4176 125 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1640, 10.4079 132 / 414
0 3514 HØNEFOSS 60.1803, 10.4184 100 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1564, 10.4701 105 / 121
0 3514 HØNEFOSS 60.1715, 10.4158 125 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1687, 10.4141 133 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1760, 10.3883 106 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1692, 10.4299 133 / 68
0 3514 HØNEFOSS 60.1567, 10.4698 105 / 122
0 3514 HØNEFOSS 60.1713, 10.4162 125 / 16
0 3514 HØNEFOSS 60.1685, 10.4283 133 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1618, 10.3708 134 / 73
0 3514 HØNEFOSS 60.1543, 10.3701 28 / 61
0 3514 HØNEFOSS 60.1845, 10.4253 128 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1554, 10.3971 105 / 126
0 3514 HØNEFOSS 60.1722, 10.4091 125 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.4095 133 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1540, 10.3711 28 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1871, 10.4667 128 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1560, 10.3974 105 / 128
0 3514 HØNEFOSS 60.1723, 10.4107 125 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1689, 10.4038 133 / 105
0 3514 HØNEFOSS 60.1564, 10.3837 105 / 129
0 3514 HØNEFOSS 60.1722, 10.4117 125 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1691, 10.4068 133 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1574, 10.3784 105 / 132
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.4027 133 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1526, 10.3776 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.2012, 10.3378 94 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1569, 10.3887 105 / 133
0 3514 HØNEFOSS 60.1723, 10.4134 125 / 35
0 3514 HØNEFOSS 60.1679, 10.4359 133 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1743, 10.4102 130 / 43
0 3514 HØNEFOSS 60.1551, 10.3749 105 / 136
0 3514 HØNEFOSS 60.1719, 10.4196 125 / 24
0 3514 HØNEFOSS 60.1683, 10.3730 133 / 106
0 3514 HØNEFOSS 60.1560, 10.4707 105 / 141
0 3514 HØNEFOSS 60.1682, 10.3738 133 / 28
0 3514 HØNEFOSS 60.1573, 10.3792 105 / 142
0 3514 HØNEFOSS 60.1692, 10.4266 133 / 31
0 3514 HØNEFOSS 60.1519, 10.3718 28 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1568, 10.4659 105 / 144
0 3514 HØNEFOSS 60.1691, 10.4273 133 / 32
0 3514 HØNEFOSS 60.1401, 10.4104 100 / 149
0 3514 HØNEFOSS 60.1548, 10.3702 28 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1716, 10.3713 105 / 145
0 3514 HØNEFOSS 60.1693, 10.4185 133 / 36
0 3514 HØNEFOSS 60.1682, 10.3715 133 / 37
0 3514 HØNEFOSS 60.1685, 10.3730 133 / 38
0 3514 HØNEFOSS 60.1581, 10.4548 105 / 149
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.4155 133 / 40
0 3514 HØNEFOSS 60.1489, 10.3708 28 / 22
0 3514 HØNEFOSS 60.1581, 10.4518 105 / 157
0 3514 HØNEFOSS 60.1767, 10.3886 106 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1510, 10.3690 28 / 23
0 3514 HØNEFOSS 60.1577, 10.3909 105 / 159
0 3514 HØNEFOSS 60.1687, 10.4301 133 / 47
0 3514 HØNEFOSS 60.1712, 10.3644 105 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1515, 10.3688 28 / 24
0 3514 HØNEFOSS 60.1573, 10.4492 105 / 163
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.4117 133 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1493, 10.3708 28 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.4150 133 / 52
0 3514 HØNEFOSS 60.1775, 10.3506 105 / 97
0 3514 HØNEFOSS 60.1497, 10.3709 28 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1580, 10.4378 105 / 167
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3720 28 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1585, 10.4711 105 / 170
0 3514 HØNEFOSS 60.1664, 10.3692 133 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1540, 10.3720 28 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3729 102 / 143
0 3514 HØNEFOSS 60.1571, 10.3908 105 / 174
0 3514 HØNEFOSS 60.1667, 10.3709 133 / 65
0 3514 HØNEFOSS 60.1849, 10.4186 128 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1511, 10.3700 28 / 32
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3741 102 / 91
0 3514 HØNEFOSS 60.1574, 10.4507 105 / 178
0 3514 HØNEFOSS 60.1692, 10.4132 133 / 67
0 3514 HØNEFOSS 60.1629, 10.4615 132 / 413
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3793 102 / 182
0 3514 HØNEFOSS 60.1764, 10.3494 105 / 179
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.3832 133 / 72
0 3514 HØNEFOSS 60.1539, 10.3795 102 / 183
0 3514 HØNEFOSS 60.1694, 10.3727 133 / 79
0 3514 HØNEFOSS 60.1548, 10.3710 28 / 63
0 3514 HØNEFOSS 60.1565, 10.4382 105 / 201
0 3514 HØNEFOSS 60.1687, 10.3995 133 / 81
0 3514 HØNEFOSS 60.1534, 10.3712 28 / 64
0 3514 HØNEFOSS 60.1735, 10.3946 105 / 205
0 3514 HØNEFOSS 60.1689, 10.4010 133 / 83
0 3514 HØNEFOSS 60.1545, 10.3712 28 / 65
0 3514 HØNEFOSS 60.1745, 10.3854 106 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1687, 10.4004 133 / 88
0 3514 HØNEFOSS 60.1725, 10.3905 106 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.3976 133 / 95
0 3514 HØNEFOSS 60.1598, 10.3720 137 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1617, 10.3532 102 / 66
0 3514 HØNEFOSS 60.1755, 10.3880 106 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.3967 133 / 96
0 3514 HØNEFOSS 60.1885, 10.3014 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1586, 10.3687 102 / 164
0 3514 HØNEFOSS 60.1756, 10.3861 106 / 9
0 3514 HØNEFOSS 60.1684, 10.3835 133 / 99
0 3514 HØNEFOSS 60.1563, 10.3927 103 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1651, 10.3662 103 / 67
0 3514 HØNEFOSS 60.1753, 10.3860 106 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.3201 134 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1538, 10.3696 28 / 51
0 3514 HØNEFOSS 60.1784, 10.4199 107 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1682, 10.4315 134 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1531, 10.3710 28 / 54
0 3514 HØNEFOSS 60.1915, 10.4480 108 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1616, 10.3794 134 / 23
0 3514 HØNEFOSS 60.1915, 10.4181 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1539, 10.3706 28 / 55
0 3514 HØNEFOSS 60.1715, 10.3900 105 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1915, 10.4006 108 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1611, 10.4488 134 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1916, 10.2932 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1782, 10.3963 109 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1683, 10.4209 134 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1727, 10.4195 109 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1611, 10.3758 134 / 29
0 3514 HØNEFOSS 60.1431, 10.4224 95 / 89
0 3514 HØNEFOSS 60.1750, 10.4202 109 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1608, 10.3772 134 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1440, 10.4229 95 / 147
0 3514 HØNEFOSS 60.1631, 10.3786 134 / 31
0 3514 HØNEFOSS 60.1425, 10.4202 95 / 152
0 3514 HØNEFOSS 60.1606, 10.3812 134 / 34
0 3514 HØNEFOSS 60.1431, 10.4193 95 / 158
0 3514 HØNEFOSS 60.1654, 10.4470 134 / 38
0 3514 HØNEFOSS 60.1600, 10.3716 137 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1441, 10.4197 95 / 165
0 3514 HØNEFOSS 60.1666, 10.3846 134 / 41
0 3514 HØNEFOSS 60.1423, 10.4208 95 / 171
0 3514 HØNEFOSS 60.1670, 10.3846 134 / 42
0 3514 HØNEFOSS 60.1426, 10.4077 100 / 144
0 3514 HØNEFOSS 60.1423, 10.4121 95 / 186
0 3514 HØNEFOSS 60.1626, 10.3731 134 / 44
0 3514 HØNEFOSS 60.1613, 10.3978 134 / 64
0 3514 HØNEFOSS 60.1524, 10.3717 28 / 49
0 3514 HØNEFOSS 60.1448, 10.3784 98 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1434, 10.4102 95 / 195
0 3514 HØNEFOSS 60.1616, 10.3738 134 / 47
0 3514 HØNEFOSS 60.1611, 10.4467 134 / 69
0 3514 HØNEFOSS 60.1434, 10.4218 95 / 211
0 3514 HØNEFOSS 60.1699, 10.4206 134 / 49
0 3514 HØNEFOSS 60.1694, 10.4110 134 / 71
0 3514 HØNEFOSS 60.1419, 10.4130 95 / 230
0 3514 HØNEFOSS 60.1680, 10.3814 134 / 74
0 3514 HØNEFOSS 60.1773, 10.4325 126 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1449, 10.4752 97 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1680, 10.3837 134 / 59
0 3514 HØNEFOSS 60.1670, 10.4168 134 / 78
0 3514 HØNEFOSS 60.1675, 10.3838 134 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1607, 10.3708 134 / 80
0 3514 HØNEFOSS 60.1878, 10.4593 123 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1463, 10.3887 98 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1683, 10.4465 134 / 104
0 3514 HØNEFOSS 60.1550, 10.4225 102 / 86
0 3514 HØNEFOSS 60.1443, 10.3883 98 / 9
0 3514 HØNEFOSS 60.1740, 10.4201 109 / 22
0 3514 HØNEFOSS 60.1682, 10.4157 134 / 108
0 3514 HØNEFOSS 60.1463, 10.3866 98 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1625, 10.4391 134 / 113
0 3514 HØNEFOSS 60.1723, 10.4114 125 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1452, 10.3906 98 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1679, 10.4313 134 / 114
0 3514 HØNEFOSS 60.1668, 10.3840 134 / 134
0 3514 HØNEFOSS 60.1463, 10.3881 98 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1558, 10.3755 105 / 171
0 3514 HØNEFOSS 60.1822, 10.4509 128 / 129
0 3514 HØNEFOSS 60.1474, 10.4764 98 / 16
0 3514 HØNEFOSS 60.1809, 10.4300 111 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1737, 10.3217 136 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1829, 10.4502 128 / 127
0 3514 HØNEFOSS 60.1478, 10.4764 98 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1711, 10.4161 125 / 34
0 3514 HØNEFOSS 60.1819, 10.4291 116 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1821, 10.4418 128 / 133
0 3514 HØNEFOSS 60.1458, 10.3726 98 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1804, 10.4292 111 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1740, 10.4356 126 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1473, 10.4749 98 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1814, 10.4651 128 / 130
0 3514 HØNEFOSS 60.1816, 10.4278 111 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1753, 10.4350 126 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1862, 10.4265 130 / 66
0 3514 HØNEFOSS 60.1459, 10.3857 98 / 22
0 3514 HØNEFOSS 60.1639, 10.3781 132 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1815, 10.4668 128 / 131
0 3514 HØNEFOSS 60.1785, 10.4306 126 / 9
0 3514 HØNEFOSS 60.1581, 10.3767 137 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1814, 10.4683 128 / 132
0 3514 HØNEFOSS 60.1930, 10.4482 113 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1925, 10.4257 113 / 23
0 3514 HØNEFOSS 60.1796, 10.4295 126 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1591, 10.3759 137 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1729, 10.3152 134 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1529, 10.3753 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1955, 10.4297 113 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.4387 114 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1777, 10.4346 126 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1610, 10.4642 137 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1548, 10.3915 105 / 147
0 3514 HØNEFOSS 60.1392, 10.4152 98 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1698, 10.4243 134 / 40
0 3514 HØNEFOSS 60.1647, 10.3656 103 / 83
0 3514 HØNEFOSS 60.1928, 10.4144 113 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1875, 10.4214 114 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1775, 10.4312 126 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1585, 10.3855 137 / 23
0 3514 HØNEFOSS 60.1581, 10.3852 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1565, 10.3931 103 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1929, 10.4151 113 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1879, 10.4189 114 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.1582, 10.3725 137 / 29
0 3514 HØNEFOSS 60.1527, 10.3704 28 / 46
0 3514 HØNEFOSS 60.1592, 10.3844 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1928, 10.4242 113 / 18
0 3514 HØNEFOSS 60.1587, 10.4620 137 / 42
0 3514 HØNEFOSS 60.1588, 10.3844 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1929, 10.4266 113 / 21
0 3514 HØNEFOSS 60.1762, 10.4365 126 / 16
0 3514 HØNEFOSS 60.1586, 10.3851 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1905, 10.3932 115 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1792, 10.4300 126 / 18
0 3514 HØNEFOSS 60.1578, 10.3856 137 / 49
0 3514 HØNEFOSS 60.1588, 10.3860 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1880, 10.4511 130 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1901, 10.3982 115 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1746, 10.4358 126 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1594, 10.3850 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1899, 10.3966 115 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1795, 10.4382 126 / 21
0 3514 HØNEFOSS 60.1589, 10.3852 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1921, 10.3971 115 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1771, 10.4361 126 / 22
0 3514 HØNEFOSS 60.1697, 10.3188 102 / 251
0 3514 HØNEFOSS 60.1584, 10.3909 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1781, 10.4375 126 / 23
0 3514 HØNEFOSS 60.1697, 10.3186 102 / 251
0 3514 HØNEFOSS 60.1583, 10.3863 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1911, 10.3970 115 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1833, 10.4192 127 / 10
0 3514 HØNEFOSS 60.2238, 10.3386 94 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1595, 10.3955 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1447, 10.3846 98 / 21
0 3514 HØNEFOSS 60.1832, 10.4277 116 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1850, 10.4202 127 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1597, 10.3914 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1817, 10.4380 116 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1849, 10.4193 127 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1595, 10.3918 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1852, 10.4193 127 / 14
0 3514 HØNEFOSS 60.1592, 10.3946 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1844, 10.4199 127 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1420, 10.4100 100 / 137
0 3514 HØNEFOSS 60.1586, 10.3881 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1798, 10.4380 126 / 20
0 3514 HØNEFOSS 60.1503, 10.3994 99 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1592, 10.4638 137 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1805, 10.4154 129 / 70
0 3514 HØNEFOSS 60.1498, 10.3936 99 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1602, 10.4641 137 / 46
0 3514 HØNEFOSS 60.1470, 10.4094 100 / 158
0 3514 HØNEFOSS 60.1462, 10.4097 100 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1479, 10.4118 100 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1424, 10.4097 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1427, 10.4069 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1601, 10.3703 137 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1425, 10.4086 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1414, 10.4130 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1885, 10.3046 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1419, 10.3982 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1945, 10.3224 129 / 24
0 3514 HØNEFOSS 60.1418, 10.4107 100 / 7
0 3514 HØNEFOSS 60.1826, 10.4472 128 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.2233, 10.2861 92 / 33
0 3514 HØNEFOSS 60.1424, 10.3972 100 / 132
0 3514 HØNEFOSS 60.1415, 10.3977 100 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1398, 10.4225 100 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1860, 10.4200 128 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1391, 10.4214 100 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1611, 10.3697 134 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1404, 10.4102 100 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1856, 10.4201 128 / 59
0 3514 HØNEFOSS 60.1850, 10.4255 128 / 63
0 3514 HØNEFOSS 60.1850, 10.4262 128 / 71
0 3514 HØNEFOSS 60.1897, 10.3034 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1659, 10.3639 103 / 39
0 3514 HØNEFOSS 60.1786, 10.4154 129 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.3619 105 / 44
0 3514 HØNEFOSS 60.1396, 10.4119 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1396, 10.4106 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1403, 10.4172 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1783, 10.4147 129 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1456, 10.3848 98 / 13
0 3514 HØNEFOSS 60.1400, 10.4116 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1777, 10.4431 129 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1401, 10.4123 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1399, 10.4198 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1971, 10.4370 124 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1425, 10.4011 100 / 159
0 3514 HØNEFOSS 60.1401, 10.4208 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1796, 10.4098 129 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1885, 10.4194 130 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1683, 10.3780 133 / 102
0 3514 HØNEFOSS 60.1399, 10.4218 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1614, 10.4208 134 / 33
0 3514 HØNEFOSS 60.1401, 10.4097 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1528, 10.3710 28 / 57
0 3514 HØNEFOSS 60.1402, 10.4214 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1396, 10.4114 100 / 26
0 3514 HØNEFOSS 60.1766, 10.4352 126 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1331, 10.4185 100 / 46
0 3514 HØNEFOSS 60.1409, 10.4097 100 / 47
0 3514 HØNEFOSS 60.1374, 10.4213 100 / 48
0 3514 HØNEFOSS 60.1363, 10.4207 100 / 49
0 3514 HØNEFOSS 60.1903, 10.4172 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1901, 10.4176 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1898, 10.4173 132 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1839, 10.4196 127 / 19
0 3514 HØNEFOSS 60.1562, 10.3753 105 / 107
0 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.3792 132 / 421
0 3514 HØNEFOSS 60.1496, 10.3697 28 / 35
0 3514 HØNEFOSS 60.1606, 10.4372 137 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1785, 10.4082 129 / 138
0 3514 HØNEFOSS 60.1373, 10.4159 100 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1839, 10.4186 127 / 15
0 3514 HØNEFOSS 60.1582, 10.4245 137 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1801, 10.4448 129 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1404, 10.4223 100 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1786, 10.4143 129 / 59
0 3514 HØNEFOSS 60.1362, 10.4213 100 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1597, 10.3686 102 / 224
0 3514 HØNEFOSS 60.1767, 10.4647 120 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1367, 10.4255 100 / 59
0 3514 HØNEFOSS 60.1923, 10.4204 132 / 430
0 3514 HØNEFOSS 60.1414, 10.4219 100 / 71
0 3514 HØNEFOSS 60.1919, 10.4214 132 / 428
0 3514 HØNEFOSS 60.1525, 10.3789 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1391, 10.4110 100 / 74
0 3514 HØNEFOSS 60.1806, 10.4413 129 / 61
0 3514 HØNEFOSS 60.1743, 10.3815 106 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1913, 10.4213 132 / 429
0 3514 HØNEFOSS 60.1736, 10.3140 134 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1822, 10.4189 100 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1788, 10.4169 129 / 76
0 3514 HØNEFOSS 60.1386, 10.3977 100 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1787, 10.3998 109 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1489, 10.3700 28 / 37
0 3514 HØNEFOSS 60.1451, 10.4115 100 / 79
0 3514 HØNEFOSS 60.1800, 10.4470 129 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1801, 10.4421 129 / 78
0 3514 HØNEFOSS 60.1879, 10.2968 94 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1406, 10.4095 100 / 99
0 3514 HØNEFOSS 60.1793, 10.4434 129 / 81
0 3514 HØNEFOSS 60.1905, 10.4112 112 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1657, 10.3644 103 / 81
0 3514 HØNEFOSS 60.1385, 10.4237 100 / 102
0 3514 HØNEFOSS 60.1790, 10.4093 129 / 82
0 3514 HØNEFOSS 60.1741, 10.4368 114 / 12
0 3514 HØNEFOSS 60.1373, 10.4246 100 / 114
0 3514 HØNEFOSS 60.1795, 10.4476 129 / 85
0 3514 HØNEFOSS 60.1885, 10.4226 116 / 11
0 3514 HØNEFOSS 60.1935, 10.4288 113 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1458, 10.4055 100 / 115
0 3514 HØNEFOSS 60.1798, 10.4428 129 / 90
0 3514 HØNEFOSS 60.1621, 10.3500 102 / 127
0 3514 HØNEFOSS 60.1891, 10.2998 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1400, 10.4191 100 / 116
0 3514 HØNEFOSS 60.1795, 10.4141 129 / 94
0 3514 HØNEFOSS 60.1553, 10.3942 105 / 173
0 3514 HØNEFOSS 60.1890, 10.3004 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.3781 133 / 104
0 3514 HØNEFOSS 60.1397, 10.4130 100 / 117
0 3514 HØNEFOSS 60.1804, 10.4093 129 / 96
0 3514 HØNEFOSS 60.1888, 10.3009 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1693, 10.3783 133 / 98
0 3514 HØNEFOSS 60.1456, 10.4065 100 / 118
0 3514 HØNEFOSS 60.1805, 10.4152 129 / 100
0 3514 HØNEFOSS 60.1471, 10.4112 100 / 157
0 3514 HØNEFOSS 60.1885, 10.3006 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.3742 133 / 97
0 3514 HØNEFOSS 60.1466, 10.4100 100 / 119
0 3514 HØNEFOSS 60.1806, 10.4435 129 / 105
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.3780 133 / 103
0 3514 HØNEFOSS 60.1884, 10.3028 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1452, 10.4057 100 / 134
0 3514 HØNEFOSS 60.1472, 10.4085 100 / 124
0 3514 HØNEFOSS 60.1794, 10.4059 129 / 113
0 3514 HØNEFOSS 60.1879, 10.3031 94 / 6
0 3514 HØNEFOSS 60.1420, 10.4013 100 / 125
0 3514 HØNEFOSS 60.1794, 10.3982 129 / 116
0 3514 HØNEFOSS 60.1402, 10.3934 100 / 126
0 3514 HØNEFOSS 60.1791, 10.4111 129 / 117
0 3514 HØNEFOSS 60.1460, 10.4097 100 / 128
0 3514 HØNEFOSS 60.1795, 10.4430 129 / 119
0 3514 HØNEFOSS 60.1527, 10.3739 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1717, 10.4132 125 / 8
0 3514 HØNEFOSS 60.1467, 10.4089 100 / 130
0 3514 HØNEFOSS 60.1372, 10.4117 100 / 54
0 3514 HØNEFOSS 60.1459, 10.4069 100 / 133
0 3514 HØNEFOSS 60.1861, 10.4204 130 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1887, 10.4183 130 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1368, 10.4129 100 / 51
0 3514 HØNEFOSS 60.1456, 10.4210 100 / 135
0 3514 HØNEFOSS 60.1403, 10.4179 100 / 83
0 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.4296 131 / 128
0 3514 HØNEFOSS 60.1364, 10.4142 100 / 52
0 3514 HØNEFOSS 60.1609, 10.3608 101 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1888, 10.4205 130 / 28
0 3514 HØNEFOSS 60.1502, 10.4117 101 / 4
0 3514 HØNEFOSS 60.1736, 10.3949 130 / 29
0 3514 HØNEFOSS 60.1784, 10.4173 129 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1519, 10.3753 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1863, 10.4266 130 / 30
0 3514 HØNEFOSS 60.1730, 10.4093 131 / 51
0 3514 HØNEFOSS 60.1492, 10.3717 28 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1654, 10.3806 132 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1531, 10.3705 28 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1782, 10.4446 129 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1519, 10.3736 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1867, 10.4261 130 / 31
0 3514 HØNEFOSS 60.1577, 10.3724 137 / 28
0 3514 HØNEFOSS 60.1907, 10.3988 115 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1518, 10.3774 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1876, 10.4259 130 / 35
0 3514 HØNEFOSS 60.1426, 10.3990 100 / 150
0 3514 HØNEFOSS 60.1523, 10.3771 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1896, 10.4260 130 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1528, 10.3800 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1874, 10.4152 130 / 57
0 3514 HØNEFOSS 60.1531, 10.3871 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1871, 10.4157 130 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1518, 10.3790 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1769, 10.4644 130 / 59
0 3514 HØNEFOSS 60.1523, 10.3806 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1730, 10.4563 130 / 62
0 3514 HØNEFOSS 60.1522, 10.3708 28 / 40
0 3514 HØNEFOSS 60.1694, 10.4152 133 / 101
0 3514 HØNEFOSS 60.1863, 10.4152 130 / 63
0 3514 HØNEFOSS 60.1533, 10.3697 28 / 48
0 3514 HØNEFOSS 60.1834, 10.4184 127 / 18
0 3514 HØNEFOSS 60.2171, 10.3248 92 / 165
0 3514 HØNEFOSS 60.1518, 10.3807 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1731, 10.4289 131 / 18
0 3514 HØNEFOSS 60.1528, 10.3806 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1730, 10.4121 131 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1746, 10.3789 105 / 38
0 3514 HØNEFOSS 60.1531, 10.3851 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1758, 10.4492 131 / 35
0 3514 HØNEFOSS 60.1527, 10.3840 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1509, 10.3713 28 / 39
0 3514 HØNEFOSS 60.1528, 10.3762 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1737, 10.4515 131 / 37
0 3514 HØNEFOSS 60.1546, 10.3719 28 / 88
0 3514 HØNEFOSS 60.1689, 10.4187 133 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1525, 10.3850 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1724, 10.4542 131 / 42
0 3514 HØNEFOSS 60.1811, 10.4654 129 / 83
0 3514 HØNEFOSS 60.1686, 10.4058 133 / 63
0 3514 HØNEFOSS 60.1532, 10.3954 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1728, 10.4530 131 / 43
0 3514 HØNEFOSS 60.1503, 10.3703 28 / 41
0 3514 HØNEFOSS 60.1532, 10.3906 102 / 3
0 3514 HØNEFOSS 60.1743, 10.4511 131 / 46
0 3514 HØNEFOSS 60.1536, 10.3720 28 / 29
0 3514 HØNEFOSS 60.1665, 10.3881 134 / 135
0 3514 HØNEFOSS 60.1502, 10.4527 102 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1500, 10.3699 28 / 36
0 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.4503 131 / 47
0 3514 HØNEFOSS 60.1496, 10.3691 28 / 31
0 3514 HØNEFOSS 60.1653, 10.4315 132 / 424
0 3514 HØNEFOSS 60.1571, 10.3944 102 / 5
0 3514 HØNEFOSS 60.1517, 10.4742 102 / 45
0 3514 HØNEFOSS 60.1735, 10.4526 131 / 48
0 3514 HØNEFOSS 60.1627, 10.3575 102 / 50
0 3514 HØNEFOSS 60.1726, 10.4046 131 / 54
0 3514 HØNEFOSS 60.1541, 10.3742 102 / 87
0 3514 HØNEFOSS 60.1843, 10.4187 127 / 16
0 3514 HØNEFOSS 60.1820, 10.4280 116 / 1
0 3514 HØNEFOSS 60.1676, 10.3898 134 / 125
0 3514 HØNEFOSS 60.1548, 10.3975 102 / 57
0 3514 HØNEFOSS 60.1734, 10.4078 131 / 56
0 3514 HØNEFOSS 60.1733, 10.3986 131 / 127
0 3514 HØNEFOSS 60.1514, 10.4780 18 / 17
0 3514 HØNEFOSS 60.1625, 10.3560 102 / 60
0 3514 HØNEFOSS 60.1724, 10.4016 131 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1508, 10.3696 28 / 44
0 3514 HØNEFOSS 60.1540, 10.4768 102 / 106
0 3514 HØNEFOSS 60.1534, 10.3866 102 / 142
0 3514 HØNEFOSS 60.1724, 10.4035 131 / 64
0 3514 HØNEFOSS 60.1462, 10.3878 98 / 25
0 3514 HØNEFOSS 60.1757, 10.4472 131 / 72
0 3514 HØNEFOSS 60.1523, 10.3873 103 / 27
0 3514 HØNEFOSS 60.1690, 10.4299 133 / 29
0 3514 HØNEFOSS 60.1655, 10.3628 103 / 43
0 3514 HØNEFOSS 60.1726, 10.4053 131 / 77
0 3514 HØNEFOSS 60.1433, 10.4151 95 / 2
0 3514 HØNEFOSS 60.1680, 10.3474 103 / 58
0 3514 HØNEFOSS 60.1734, 10.4003 131 / 78
0 3514 HØNEFOSS 60.1797, 10.4122 129 / 94
0 3514 HØNEFOSS 60.1643, 10.3644 103 / 64
0 3514 HØNEFOSS 60.1744, 10.4524 131 / 79
0 3515 HØNEFOSS 60.1859, 10.2773 88 / 1
0 3515 HØNEFOSS 60.1892, 10.2397 87 / 575
0 3515 HØNEFOSS 60.1778, 10.2669 86 / 456
0 3515 HØNEFOSS 60.1736, 10.2529 86 / 466
0 3515 HØNEFOSS 60.1884, 10.2383 87 / 388
0 3515 HØNEFOSS 60.1875, 10.2535 87 / 556
0 3515 HØNEFOSS 60.1808, 10.2547 87 / 494
0 3515 HØNEFOSS 60.1862, 10.2769 88 / 1
0 3515 HØNEFOSS 60.1794, 10.2686 86 / 756
0 3516 HØNEFOSS 60.3533, 10.0241 300 / 69
0 3516 HØNEFOSS 60.3845, 10.0185 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3928, 10.0246 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3497, 10.0268 300 / 71
0 3516 HØNEFOSS 60.3848, 10.0182 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3933, 10.0245 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3851, 10.0176 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3499, 10.0274 300 / 73
0 3516 HØNEFOSS 60.3858, 10.0173 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4010, 10.0001 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3489, 10.0271 300 / 74
0 3516 HØNEFOSS 60.3862, 10.0166 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2860, 10.0923 278 / 13
0 3516 HØNEFOSS 60.4007, 10.0013 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3429, 10.0620 300 / 75
0 3516 HØNEFOSS 60.3852, 10.0221 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3010, 10.1121 278 / 21
0 3516 HØNEFOSS 60.3422, 10.0621 300 / 78
0 3516 HØNEFOSS 60.3850, 10.0222 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3497, 10.0286 300 / 79
0 3516 HØNEFOSS 60.3841, 10.0218 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3861, 10.0198 298 / 25
0 3516 HØNEFOSS 60.2812, 10.0745 278 / 37
0 3516 HØNEFOSS 60.3860, 10.0192 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2860, 10.0805 278 / 52
0 3516 HØNEFOSS 60.3861, 10.0176 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2738, 10.2960 86 / 783
0 3516 HØNEFOSS 60.3853, 10.0186 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2913, 10.0097 278 / 2
0 3516 HØNEFOSS 60.3845, 10.0203 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3509, 10.0200 300 / 23
0 3516 HØNEFOSS 60.3842, 10.0198 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4004, 10.0059 298 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3157, 10.0601 278 / 92
0 3516 HØNEFOSS 60.3912, 10.0234 298 / 35
0 3516 HØNEFOSS 60.3475, 10.0198 300 / 25
0 3516 HØNEFOSS 60.3839, 10.0192 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3478, 10.0270 300 / 98
0 3516 HØNEFOSS 60.3469, 10.0197 300 / 26
0 3516 HØNEFOSS 60.3855, 10.0178 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2065, 10.2507 271 / 33
0 3516 HØNEFOSS 60.3479, 10.0206 300 / 27
0 3516 HØNEFOSS 60.3866, 10.0210 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3429, 10.0035 278 / 244
0 3516 HØNEFOSS 60.3504, 10.0199 300 / 28
0 3516 HØNEFOSS 60.3869, 10.0157 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4014, 9.9998 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3528, 10.0222 300 / 33
0 3516 HØNEFOSS 60.3855, 10.0170 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3997, 10.0064 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2895, 10.2608 274 / 2
0 3516 HØNEFOSS 60.3528, 10.0201 300 / 34
0 3516 HØNEFOSS 60.3862, 10.0159 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3898, 10.0238 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3519, 10.0210 300 / 36
0 3516 HØNEFOSS 60.3865, 10.0156 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3468, 10.0163 300 / 97
0 3516 HØNEFOSS 60.3524, 10.0218 300 / 37
0 3516 HØNEFOSS 60.3434, 10.0193 300 / 95
0 3516 HØNEFOSS 60.3922, 10.0199 298 / 27
0 3516 HØNEFOSS 60.3496, 10.0206 300 / 38
0 3516 HØNEFOSS 60.3490, 10.0203 300 / 40
0 3516 HØNEFOSS 60.3481, 10.0218 300 / 44
0 3516 HØNEFOSS 60.3888, 10.0198 298 / 20
0 3516 HØNEFOSS 60.3868, 10.0162 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3515, 10.0210 300 / 51
0 3516 HØNEFOSS 60.3514, 10.0203 300 / 53
0 3516 HØNEFOSS 60.2804, 10.2627 272 / 57
0 3516 HØNEFOSS 60.3547, 10.0214 300 / 55
0 3516 HØNEFOSS 60.3509, 10.0210 300 / 57
0 3516 HØNEFOSS 60.3502, 10.0206 300 / 61
0 3516 HØNEFOSS 60.3521, 10.0202 300 / 62
0 3516 HØNEFOSS 60.3496, 10.0197 300 / 67
0 3516 HØNEFOSS 60.3487, 10.0221 300 / 68
0 3516 HØNEFOSS 60.4545, 9.9612 294 / 11
0 3516 HØNEFOSS 60.3525, 10.0202 300 / 64
0 3516 HØNEFOSS 60.3398, 10.0050 278 / 246
0 3516 HØNEFOSS 60.4010, 10.0101 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3492, 10.0222 300 / 76
0 3516 HØNEFOSS 60.2684, 10.1010 278 / 57
0 3516 HØNEFOSS 60.4026, 10.0089 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3475, 10.0192 300 / 81
0 3516 HØNEFOSS 60.3903, 10.0171 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3888, 10.0167 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2819, 10.1070 278 / 42
0 3516 HØNEFOSS 60.3885, 10.0191 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3446, 10.0186 300 / 115
0 3516 HØNEFOSS 60.3443, 10.0181 300 / 116
0 3516 HØNEFOSS 60.2634, 10.3044 87 / 549
0 3516 HØNEFOSS 60.3440, 10.0178 300 / 117
0 3516 HØNEFOSS 60.3411, 10.0176 277 / 40
0 3516 HØNEFOSS 60.3410, 10.0072 278 / 241
0 3516 HØNEFOSS 60.3115, 10.0451 278 / 83
0 3516 HØNEFOSS 60.3415, 10.0049 278 / 258
0 3516 HØNEFOSS 60.4498, 9.9622 295 / 169
0 3516 HØNEFOSS 60.3385, 10.0051 278 / 252
0 3516 HØNEFOSS 60.3481, 10.0250 300 / 118
0 3516 HØNEFOSS 60.2400, 10.2438 271 / 132
0 3516 HØNEFOSS 60.3476, 10.0249 300 / 112
0 3516 HØNEFOSS 60.3435, 10.0156 300 / 123
0 3516 HØNEFOSS 60.3470, 10.0170 300 / 113
0 3516 HØNEFOSS 60.2639, 10.2257 272 / 100
0 3516 HØNEFOSS 60.3473, 10.0255 300 / 130
0 3516 HØNEFOSS 60.3474, 10.0173 300 / 114
0 3516 HØNEFOSS 60.3430, 10.0190 300 / 96
0 3516 HØNEFOSS 60.2659, 10.2613 92 / 22
0 3516 HØNEFOSS 60.2413, 10.2452 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2636, 10.2655 92 / 22
0 3516 HØNEFOSS 60.2410, 10.2454 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.4032, 10.0095 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4033, 10.0081 298 / 31
0 3516 HØNEFOSS 60.2110, 10.2540 90 / 4
0 3516 HØNEFOSS 60.3482, 10.0842 300 / 86
0 3516 HØNEFOSS 60.3398, 10.0171 277 / 45
0 3516 HØNEFOSS 60.2573, 10.3097 91 / 15
0 3516 HØNEFOSS 60.3409, 10.0064 278 / 242
0 3516 HØNEFOSS 60.2780, 10.0828 278 / 209
0 3516 HØNEFOSS 60.2758, 10.2704 86 / 721
0 3516 HØNEFOSS 60.4544, 9.9636 294 / 91
0 3516 HØNEFOSS 60.3452, 10.0356 300 / 92
0 3516 HØNEFOSS 60.2796, 10.1060 278 / 210
0 3516 HØNEFOSS 60.3405, 10.0158 277 / 44
0 3516 HØNEFOSS 60.2750, 10.0843 278 / 211
0 3516 HØNEFOSS 60.2839, 10.2632 272 / 42
0 3516 HØNEFOSS 60.3883, 10.0166 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2763, 10.2711 86 / 779
0 3516 HØNEFOSS 60.3454, 10.0366 300 / 91
0 3516 HØNEFOSS 60.3887, 10.0172 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2050, 10.2520 89 / 69
0 3516 HØNEFOSS 60.2772, 10.2727 86 / 2
0 3516 HØNEFOSS 60.3896, 10.0153 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2806, 10.2712 86 / 2
0 3516 HØNEFOSS 60.3472, 10.0162 300 / 109
0 3516 HØNEFOSS 60.2767, 10.2698 271 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.3407, 10.0175 277 / 34
0 3516 HØNEFOSS 60.4009, 10.0107 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4490, 9.9551 295 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3404, 10.0177 277 / 35
0 3516 HØNEFOSS 60.3519, 10.0234 300 / 70
0 3516 HØNEFOSS 60.3521, 10.0236 300 / 65
0 3516 HØNEFOSS 60.3276, 10.0221 277 / 30
0 3516 HØNEFOSS 60.3451, 10.0193 300 / 101
0 3516 HØNEFOSS 60.2432, 10.2448 271 / 233
0 3516 HØNEFOSS 60.2446, 10.2454 271 / 234
0 3516 HØNEFOSS 60.2248, 10.1585 279 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.3393, 10.0040 278 / 245
0 3516 HØNEFOSS 60.2405, 10.2441 271 / 231
0 3516 HØNEFOSS 60.3372, 10.0043 278 / 248
0 3516 HØNEFOSS 60.2357, 10.2447 92 / 146
0 3516 HØNEFOSS 60.3397, 10.0043 278 / 227
0 3516 HØNEFOSS 60.3928, 10.0172 298 / 26
0 3516 HØNEFOSS 60.3206, 10.0357 278 / 120
0 3516 HØNEFOSS 60.3426, 10.0190 300 / 100
0 3516 HØNEFOSS 60.4963, 9.9749 293 / 188
0 3516 HØNEFOSS 60.2394, 10.2452 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3417, 10.0175 277 / 41
0 3516 HØNEFOSS 60.2406, 10.2456 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3485, 10.0256 300 / 129
0 3516 HØNEFOSS 60.2398, 10.2455 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3208, 10.0360 278 / 138
0 3516 HØNEFOSS 60.3424, 10.0046 278 / 230
0 3516 HØNEFOSS 60.2453, 10.2459 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2457, 10.2472 271 / 203
0 3516 HØNEFOSS 60.2842, 10.2687 86 / 773
0 3516 HØNEFOSS 60.3422, 10.0034 278 / 243
0 3516 HØNEFOSS 60.2462, 10.2477 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2473, 10.2470 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2484, 10.2479 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2486, 10.2469 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2417, 10.2451 271 / 229
0 3516 HØNEFOSS 60.3932, 10.0217 298 / 30
0 3516 HØNEFOSS 60.2467, 10.2474 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2401, 10.2446 271 / 230
0 3516 HØNEFOSS 60.2467, 10.2479 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3461, 10.0162 300 / 103
0 3516 HØNEFOSS 60.2456, 10.2454 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3442, 10.0196 300 / 105
0 3516 HØNEFOSS 60.2449, 10.2453 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3488, 10.0194 300 / 89
0 3516 HØNEFOSS 60.2618, 10.2232 272 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3405, 10.0167 277 / 37
0 3516 HØNEFOSS 60.3178, 10.0503 278 / 223
0 3516 HØNEFOSS 60.3553, 10.0373 299 / 19
0 3516 HØNEFOSS 60.5097, 10.0049 293 / 2
0 3516 HØNEFOSS 60.3023, 10.0353 278 / 206
0 3516 HØNEFOSS 60.3260, 10.1141 300 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.4672, 10.0314 294 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3449, 10.0203 300 / 104
0 3516 HØNEFOSS 60.2912, 10.0553 278 / 207
0 3516 HØNEFOSS 60.3892, 10.0148 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4490, 9.9586 295 / 178
0 3516 HØNEFOSS 60.3888, 10.0152 298 / 32
0 3516 HØNEFOSS 60.4971, 10.0104 293 / 162
0 3516 HØNEFOSS 60.3925, 10.0229 298 / 34
0 3516 HØNEFOSS 60.2824, 10.2633 272 / 64
0 3516 HØNEFOSS 60.3085, 10.1221 278 / 17
0 3516 HØNEFOSS 60.4492, 9.9568 295 / 14
0 3516 HØNEFOSS 60.3205, 10.0427 278 / 26
0 3516 HØNEFOSS 60.3186, 10.0368 278 / 177
0 3516 HØNEFOSS 60.3401, 10.0167 277 / 42
0 3516 HØNEFOSS 60.3403, 10.0085 278 / 220
0 3516 HØNEFOSS 60.2790, 10.2633 271 / 304
0 3516 HØNEFOSS 60.2772, 10.2655 271 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.3899, 10.0181 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2764, 10.2694 271 / 305
0 3516 HØNEFOSS 60.2768, 10.2662 271 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.2750, 10.2678 271 / 306
0 3516 HØNEFOSS 60.3287, 10.0203 277 / 32
0 3516 HØNEFOSS 60.2746, 10.2673 271 / 307
0 3516 HØNEFOSS 60.3220, 10.0431 277 / 33
0 3516 HØNEFOSS 60.4632, 9.9369 295 / 116
0 3516 HØNEFOSS 60.3500, 10.0219 300 / 52
0 3516 HØNEFOSS 60.2777, 10.2642 271 / 308
0 3516 HØNEFOSS 60.3430, 10.0056 278 / 226
0 3516 HØNEFOSS 60.3433, 10.0060 278 / 226
0 3516 HØNEFOSS 60.3409, 10.0148 277 / 43
0 3516 HØNEFOSS 60.2328, 10.2220 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.4019, 10.0065 298 / 28
0 3516 HØNEFOSS 60.4491, 9.9570 295 / 4
0 3516 HØNEFOSS 60.2739, 10.0834 278 / 196
0 3516 HØNEFOSS 60.3993, 10.0099 298 / 60
0 3516 HØNEFOSS 60.3945, 10.0143 298 / 38
0 3516 HØNEFOSS 60.3399, 10.0152 277 / 50
0 3516 HØNEFOSS 60.3415, 10.0058 278 / 222
0 3516 HØNEFOSS 60.3895, 10.0186 298 / 22
0 3516 HØNEFOSS 60.2841, 10.0872 278 / 91
0 3516 HØNEFOSS 60.2458, 10.2463 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3413, 10.0179 277 / 36
0 3516 HØNEFOSS 60.3456, 10.0194 300 / 106
0 3516 HØNEFOSS 60.3419, 10.0059 278 / 221
0 3516 HØNEFOSS 60.2403, 10.2455 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3463, 10.0160 300 / 108
0 3516 HØNEFOSS 60.3431, 10.0066 278 / 225
0 3516 HØNEFOSS 60.3457, 10.0158 300 / 107
0 3516 HØNEFOSS 60.2565, 10.2235 272 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.2372, 10.1422 279 / 39
0 3516 HØNEFOSS 60.3427, 10.0069 278 / 224
0 3516 HØNEFOSS 60.2386, 10.1451 279 / 47
0 3516 HØNEFOSS 60.3130, 10.0631 278 / 202
0 3516 HØNEFOSS 60.2403, 10.2430 271 / 232
0 3516 HØNEFOSS 60.2184, 10.2279 271 / 4
0 3516 HØNEFOSS 60.2491, 10.2477 271 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.2570, 10.2536 271 / 281
0 3516 HØNEFOSS 60.2359, 10.2447 92 / 151
0 3516 HØNEFOSS 60.2457, 10.2413 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3448, 10.0155 300 / 110
0 3516 HØNEFOSS 60.2454, 10.2413 271 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.3453, 10.0156 300 / 111
0 3516 HØNEFOSS 60.3404, 10.0033 278 / 251
0 3516 HØNEFOSS 60.2884, 10.2600 274 / 384
0 3516 HØNEFOSS 60.3421, 10.0056 278 / 232
0 3516 HØNEFOSS 60.2900, 10.0631 278 / 86
0 3516 HØNEFOSS 60.3399, 10.0158 277 / 51
0 3516 HØNEFOSS 60.3418, 10.0040 278 / 237
0 3516 HØNEFOSS 60.3916, 10.0235 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2583, 10.2599 92 / 16
0 3516 HØNEFOSS 60.4732, 9.9858 294 / 104
0 3516 HØNEFOSS 60.2181, 10.1457 279 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.3387, 10.0039 278 / 234
0 3516 HØNEFOSS 60.3438, 10.0138 300 / 122
0 3516 HØNEFOSS 60.3420, 10.0071 278 / 228
0 3516 HØNEFOSS 60.2766, 10.2714 86 / 768
0 3516 HØNEFOSS 60.4026, 10.0113 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3412, 10.0170 277 / 39
0 3516 HØNEFOSS 60.2273, 10.1542 279 / 70
0 3516 HØNEFOSS 60.3410, 10.0055 278 / 219
0 3516 HØNEFOSS 60.3424, 10.0071 278 / 229
0 3516 HØNEFOSS 60.3502, 10.0271 300 / 119
0 3516 HØNEFOSS 60.3843, 10.0189 298 / 29
0 3516 HØNEFOSS 60.3437, 10.0198 300 / 99
0 3516 HØNEFOSS 60.3499, 10.0247 300 / 60
0 3516 HØNEFOSS 60.3383, 10.0040 278 / 236
0 3516 HØNEFOSS 60.3408, 10.0166 277 / 38
0 3516 HØNEFOSS 60.4028, 10.0070 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4023, 10.0125 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2891, 10.2633 274 / 3
0 3516 HØNEFOSS 60.4016, 10.0107 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4032, 10.0054 298 / 39
0 3516 HØNEFOSS 60.3934, 10.0205 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4021, 10.0133 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.2768, 10.2714 86 / 769
0 3516 HØNEFOSS 60.3488, 10.0207 300 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3884, 10.0155 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4028, 10.0003 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3506, 10.0251 300 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3891, 10.0162 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3926, 10.0177 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4030, 10.0001 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3881, 10.0178 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3925, 10.0184 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3444, 10.0144 300 / 121
0 3516 HØNEFOSS 60.3898, 10.0157 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3922, 10.0189 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4035, 10.0108 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3926, 10.0197 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3875, 10.0183 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3920, 10.0208 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3504, 10.0279 300 / 22
0 3516 HØNEFOSS 60.3880, 10.0160 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3930, 10.0199 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3412, 10.0037 278 / 254
0 3516 HØNEFOSS 60.3495, 10.0264 300 / 24
0 3516 HØNEFOSS 60.3886, 10.0161 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3929, 10.0192 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4484, 9.9562 295 / 173
0 3516 HØNEFOSS 60.3506, 10.0224 300 / 29
0 3516 HØNEFOSS 60.4039, 10.0097 298 / 17
0 3516 HØNEFOSS 60.3930, 10.0186 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3380, 10.0051 278 / 257
0 3516 HØNEFOSS 60.3493, 10.0271 300 / 30
0 3516 HØNEFOSS 60.3954, 10.0123 298 / 18
0 3516 HØNEFOSS 60.3533, 10.0224 300 / 31
0 3516 HØNEFOSS 60.4016, 10.0115 298 / 19
0 3516 HØNEFOSS 60.3944, 10.0155 298 / 37
0 3516 HØNEFOSS 60.3506, 10.0239 300 / 39
0 3516 HØNEFOSS 60.4021, 10.0085 298 / 21
0 3516 HØNEFOSS 60.3940, 10.0152 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3501, 10.0235 300 / 41
0 3516 HØNEFOSS 60.3891, 10.0190 298 / 23
0 3516 HØNEFOSS 60.3936, 10.0149 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3521, 10.0243 300 / 42
0 3516 HØNEFOSS 60.2301, 10.2430 271 / 8
0 3516 HØNEFOSS 60.3933, 10.0145 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3510, 10.0237 300 / 45
0 3516 HØNEFOSS 60.3938, 10.0138 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3512, 10.0246 300 / 46
0 3516 HØNEFOSS 60.3933, 10.0138 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3448, 10.0142 300 / 120
0 3516 HØNEFOSS 60.3538, 10.0235 300 / 47
0 3516 HØNEFOSS 60.3930, 10.0153 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3542, 10.0241 300 / 48
0 3516 HØNEFOSS 60.3861, 10.0210 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3931, 10.0163 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3534, 10.0234 300 / 49
0 3516 HØNEFOSS 60.3857, 10.0213 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3914, 10.0223 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3527, 10.0235 300 / 50
0 3516 HØNEFOSS 60.3846, 10.0220 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3920, 10.0238 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3540, 10.0227 300 / 56
0 3516 HØNEFOSS 60.3838, 10.0206 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3926, 10.0240 298 / 36
0 3516 HØNEFOSS 60.3877, 10.0162 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3419, 10.0628 300 / 58
0 3516 HØNEFOSS 60.3851, 10.0216 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3930, 10.0241 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.4490, 9.9591 295 / 177
0 3516 HØNEFOSS 60.3543, 10.0226 300 / 59
0 3516 HØNEFOSS 60.2790, 10.2724 86 / 776
0 3516 HØNEFOSS 60.3856, 10.0210 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3930, 10.0232 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3536, 10.0242 300 / 63
0 3516 HØNEFOSS 60.3856, 10.0201 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3934, 10.0236 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3432, 10.0609 300 / 66
0 3516 HØNEFOSS 60.3847, 10.0196 298 / 1
0 3516 HØNEFOSS 60.3938, 10.0219 298 / 1
0 3517 HØNEFOSS 60.1662, 10.2138 47 / 4
0 3517 HØNEFOSS 60.1861, 10.2388 50 / 2
0 3517 HØNEFOSS 60.1813, 10.2370 50 / 2
0 3517 HØNEFOSS 60.1840, 10.2370 50 / 98
0 3517 HØNEFOSS 60.1826, 10.2365 50 / 111
0 3517 HØNEFOSS 60.1803, 10.2361 50 / 113
0 3517 HØNEFOSS 60.1775, 10.2401 50 / 177
0 3517 HØNEFOSS 60.1892, 10.2359 50 / 180
0 3517 HØNEFOSS 60.1807, 10.2382 50 / 108
0 3518 HØNEFOSS 60.1916, 10.2000 52 / 14
0 3518 HØNEFOSS 60.1772, 10.2046 55 / 40
0 3519 HØNEFOSS 60.1543, 10.1775 76 / 3
0 3519 HØNEFOSS 60.1450, 10.0741 85 / 1
0 3519 HØNEFOSS 60.1720, 10.1215 75 / 12
0 3519 HØNEFOSS 60.1360, 10.1678 78 / 42
0 3519 HØNEFOSS 60.1467, 10.1626 78 / 57
0 3519 HØNEFOSS 60.0999, 10.1819 1 / 38
0 3519 HØNEFOSS 60.1464, 10.0814 80 / 22
0 3519 HØNEFOSS 60.1665, 10.0350 78 / 1
0 3519 HØNEFOSS 60.1609, 10.0474 78 / 1
0 3519 HØNEFOSS 60.1480, 10.1312 78 / 1
0 3519 HØNEFOSS 60.1525, 10.0767 80 / 99
0 3519 HØNEFOSS 60.1757, 10.0441 78 / 20
0 3519 HØNEFOSS 60.1485, 10.0849 80 / 116
0 3519 HØNEFOSS 60.1400, 10.1366 80 / 130
0 3519 HØNEFOSS 60.1438, 10.1287 80 / 93
0 3519 HØNEFOSS 60.1430, 10.1262 80 / 123
0 3519 HØNEFOSS 60.1528, 10.0549 84 / 2
0 3519 HØNEFOSS 60.1471, 10.0781 84 / 6
0 3519 HØNEFOSS 60.1528, 10.0545 84 / 2
0 3519 HØNEFOSS 60.1464, 10.1030 80 / 48
0 3519 HØNEFOSS 60.1434, 10.1212 80 / 49
0 3519 HØNEFOSS 60.1407, 10.1227 80 / 68
0 3519 HØNEFOSS 60.1426, 10.1208 80 / 89
0 3519 HØNEFOSS 60.1371, 10.1173 82 / 12
0 3519 HØNEFOSS 60.1654, 10.0857 78 / 1
0 3519 HØNEFOSS 60.1486, 10.0809 81 / 61
0 3519 HØNEFOSS 60.1523, 10.1380 78 / 84
0 3519 HØNEFOSS 60.1461, 10.1007 80 / 110
0 3519 HØNEFOSS 60.1780, 10.1030 69 / 4
0 3519 HØNEFOSS 60.1405, 10.1184 80 / 34
0 3519 HØNEFOSS 60.1567, 10.0524 80 / 117
0 3519 HØNEFOSS 60.1521, 10.0734 81 / 80
0 3519 HØNEFOSS 60.1315, 10.1469 80 / 121
0 3519 HØNEFOSS 60.1716, 10.1921 55 / 35
0 3519 HØNEFOSS 60.1527, 10.0791 80 / 104
0 3519 HØNEFOSS 60.1570, 10.1268 78 / 41
0 3519 HØNEFOSS 60.1453, 10.1189 80 / 81
0 3520 JEVNAKER 60.2073, 10.3632 122 / 22
0 3520 JEVNAKER 60.1980, 10.4335 124 / 1
0 3520 JEVNAKER 60.1887, 10.3817 112 / 6
0 3520 JEVNAKER 60.1756, 10.4922 131 / 36
0 3524 NES I ÅDAL 60.5403, 9.8234 309 / 31
0 3524 NES I ÅDAL 60.4856, 10.1648 288 / 1
0 3524 NES I ÅDAL 60.5234, 9.9282 305 / 49
0 3524 NES I ÅDAL 60.5306, 9.9276 305 / 248
0 3524 NES I ÅDAL 60.5409, 9.8937 306 / 6
0 3524 NES I ÅDAL 60.5289, 9.9307 305 / 9
0 3524 NES I ÅDAL 60.5152, 9.9558 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5557, 9.8872 306 / 1
0 3524 NES I ÅDAL 60.6079, 9.9745 305 / 342
0 3524 NES I ÅDAL 60.5510, 9.9642 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5473, 9.8436 307 / 46
0 3524 NES I ÅDAL 60.5043, 10.1310 290 / 13
0 3524 NES I ÅDAL 60.5255, 9.9374 305 / 331
0 3524 NES I ÅDAL 60.5732, 10.0550 302 / 52
0 3524 NES I ÅDAL 60.5261, 9.8784 306 / 3
0 3524 NES I ÅDAL 60.4885, 10.1682 288 / 33
0 3524 NES I ÅDAL 60.4852, 10.1656 288 / 38
0 3524 NES I ÅDAL 60.5093, 9.9593 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5143, 9.9536 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5222, 9.9520 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5095, 9.9600 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5080, 9.9449 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5430, 9.9185 305 / 10
0 3524 NES I ÅDAL 60.5092, 9.9369 305 / 5
0 3524 NES I ÅDAL 60.5091, 9.9364 305 / 5
0 3524 NES I ÅDAL 60.5165, 9.9736 305 / 5
0 3525 HALLINGBY 60.3541, 10.2047 275 / 155
0 3525 HALLINGBY 60.3486, 10.1961 275 / 86
0 3525 HALLINGBY 60.3417, 10.1963 275 / 144
0 3525 HALLINGBY 60.3468, 10.1998 275 / 66
0 3525 HALLINGBY 60.3419, 10.1993 275 / 145
0 3525 HALLINGBY 60.3631, 10.1838 282 / 140
0 3525 HALLINGBY 60.3335, 10.1867 275 / 48
0 3525 HALLINGBY 60.3332, 10.1859 275 / 57
0 3525 HALLINGBY 60.4271, 10.1310 284 / 32
0 3525 HALLINGBY 60.4390, 10.1773 284 / 122
0 3525 HALLINGBY 60.4614, 10.1616 287 / 4
0 3525 HALLINGBY 60.4628, 10.1411 287 / 8
0 3525 HALLINGBY 60.3410, 10.2051 275 / 147
0 3525 HALLINGBY 60.3421, 10.1930 275 / 161
0 3525 HALLINGBY 60.4683, 10.1575 287 / 9
0 3525 HALLINGBY 60.3408, 10.2049 275 / 147
0 3525 HALLINGBY 60.4726, 10.1610 288 / 45
0 3525 HALLINGBY 60.4789, 10.1471 288 / 20
0 3525 HALLINGBY 60.2714, 10.1896 274 / 249
0 3525 HALLINGBY 60.3450, 10.1840 276 / 77
0 3525 HALLINGBY 60.2706, 10.1759 274 / 99
0 3525 HALLINGBY 60.3422, 10.1961 275 / 151
0 3525 HALLINGBY 60.3436, 10.1840 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3638, 10.1837 282 / 141
0 3525 HALLINGBY 60.3412, 10.2055 275 / 160
0 3525 HALLINGBY 60.3746, 10.1973 281 / 9
0 3525 HALLINGBY 60.3162, 10.1517 276 / 74
0 3525 HALLINGBY 60.3427, 10.1932 275 / 162
0 3525 HALLINGBY 60.3658, 10.1837 282 / 142
0 3525 HALLINGBY 60.3748, 10.1981 281 / 9
0 3525 HALLINGBY 60.3650, 10.1990 276 / 44
0 3525 HALLINGBY 60.3408, 10.1992 275 / 149
0 3525 HALLINGBY 60.3574, 10.2060 276 / 38
0 3525 HALLINGBY 60.3655, 10.1851 282 / 137
0 3525 HALLINGBY 60.4581, 10.1528 286 / 2
0 3525 HALLINGBY 60.3646, 10.1859 282 / 138
0 3525 HALLINGBY 60.3457, 10.2033 275 / 129
0 3525 HALLINGBY 60.3651, 10.1862 282 / 139
0 3525 HALLINGBY 60.2891, 10.1838 274 / 116
0 3525 HALLINGBY 60.3446, 10.1752 276 / 76
0 3525 HALLINGBY 60.4423, 10.1242 285 / 10
0 3525 HALLINGBY 60.3474, 10.2003 275 / 127
0 3525 HALLINGBY 60.3403, 10.2045 275 / 148
0 3525 HALLINGBY 60.3447, 10.1832 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3506, 10.2014 276 / 85
0 3525 HALLINGBY 60.3408, 10.1983 275 / 157
0 3525 HALLINGBY 60.3476, 10.1982 275 / 122
0 3525 HALLINGBY 60.3445, 10.1746 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3872, 10.1405 283 / 98
0 3525 HALLINGBY 60.3664, 10.1971 281 / 2
0 3525 HALLINGBY 60.3616, 10.1842 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3450, 10.2058 275 / 135
0 3525 HALLINGBY 60.3644, 10.1835 282 / 143
0 3525 HALLINGBY 60.3451, 10.2050 275 / 136
0 3525 HALLINGBY 60.3426, 10.1963 275 / 138
0 3525 HALLINGBY 60.3462, 10.1847 276 / 78
0 3525 HALLINGBY 60.3436, 10.1475 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.4551, 10.1578 286 / 6
0 3525 HALLINGBY 60.3487, 10.1974 275 / 116
0 3525 HALLINGBY 60.3337, 10.1883 275 / 54
0 3525 HALLINGBY 60.3484, 10.1994 275 / 90
0 3525 HALLINGBY 60.3422, 10.1971 275 / 139
0 3525 HALLINGBY 60.4734, 10.1608 288 / 32
0 3525 HALLINGBY 60.3598, 10.2008 276 / 19
0 3525 HALLINGBY 60.3616, 10.2003 276 / 21
0 3525 HALLINGBY 60.3578, 10.2017 276 / 25
0 3525 HALLINGBY 60.3609, 10.2003 276 / 28
0 3525 HALLINGBY 60.3441, 10.1852 276 / 79
0 3525 HALLINGBY 60.3575, 10.2026 276 / 30
0 3525 HALLINGBY 60.3456, 10.1841 276 / 80
0 3525 HALLINGBY 60.3629, 10.2005 276 / 33
0 3525 HALLINGBY 60.3446, 10.1850 276 / 81
0 3525 HALLINGBY 60.3578, 10.2059 276 / 37
0 3525 HALLINGBY 60.3578, 10.2051 276 / 39
0 3525 HALLINGBY 60.3655, 10.1977 276 / 45
0 3525 HALLINGBY 60.3614, 10.2006 276 / 35
0 3525 HALLINGBY 60.3441, 10.2056 275 / 130
0 3525 HALLINGBY 60.3618, 10.2004 276 / 22
0 3525 HALLINGBY 60.3482, 10.1973 275 / 120
0 3525 HALLINGBY 60.3428, 10.2048 275 / 131
0 3525 HALLINGBY 60.3485, 10.1013 282 / 90
0 3525 HALLINGBY 60.3646, 10.1827 282 / 69
0 3525 HALLINGBY 60.3424, 10.2049 275 / 106
0 3525 HALLINGBY 60.3605, 10.1771 282 / 86
0 3525 HALLINGBY 60.3436, 10.2038 275 / 121
0 3525 HALLINGBY 60.3634, 10.1852 282 / 125
0 3525 HALLINGBY 60.3448, 10.2029 275 / 126
0 3525 HALLINGBY 60.3623, 10.1835 282 / 129
0 3525 HALLINGBY 60.3627, 10.1810 282 / 134
0 3525 HALLINGBY 60.3413, 10.1980 275 / 156
0 3525 HALLINGBY 60.3698, 10.1772 282 / 135
0 3525 HALLINGBY 60.3418, 10.1922 275 / 154
0 3525 HALLINGBY 60.3889, 10.1798 283 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3881, 10.1850 283 / 99
0 3525 HALLINGBY 60.3413, 10.2001 275 / 150
0 3525 HALLINGBY 60.3484, 10.0946 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3439, 10.1835 276 / 82
0 3525 HALLINGBY 60.3434, 10.1828 276 / 83
0 3525 HALLINGBY 60.3512, 10.2034 276 / 84
0 3525 HALLINGBY 60.4583, 10.1654 286 / 5
0 3525 HALLINGBY 60.3509, 10.2020 276 / 86
0 3525 HALLINGBY 60.3505, 10.2043 276 / 87
0 3525 HALLINGBY 60.3425, 10.2148 275 / 32
0 3525 HALLINGBY 60.3438, 10.1867 275 / 62
0 3525 HALLINGBY 60.3335, 10.1867 275 / 71
0 3525 HALLINGBY 60.3330, 10.1884 275 / 53
0 3525 HALLINGBY 60.3465, 10.1855 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3333, 10.1854 275 / 49
0 3525 HALLINGBY 60.3459, 10.1857 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3332, 10.1887 275 / 50
0 3525 HALLINGBY 60.3458, 10.1849 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3451, 10.1859 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3326, 10.1896 275 / 52
0 3525 HALLINGBY 60.3446, 10.1856 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3504, 10.0968 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3437, 10.1848 276 / 93
0 3525 HALLINGBY 60.3439, 10.2043 275 / 128
0 3525 HALLINGBY 60.3450, 10.1846 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3438, 10.1976 275 / 142
0 3525 HALLINGBY 60.3453, 10.1841 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3442, 10.1829 276 / 63
0 3525 HALLINGBY 60.4766, 10.1724 288 / 39
0 3525 HALLINGBY 60.3454, 10.1856 276 / 92
0 3525 HALLINGBY 60.3431, 10.1829 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3496, 10.1993 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3499, 10.1997 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3504, 10.2001 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3499, 10.2010 276 / 89
0 3525 HALLINGBY 60.3506, 10.2051 276 / 88
0 3525 HALLINGBY 60.3514, 10.2046 276 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3494, 10.2017 276 / 90
0 3525 HALLINGBY 60.3427, 10.1974 275 / 140
0 3525 HALLINGBY 60.3570, 10.2019 276 / 2
0 3525 HALLINGBY 60.3472, 10.1861 276 / 16
0 3525 HALLINGBY 60.3423, 10.1924 275 / 152
0 3525 HALLINGBY 60.3562, 10.2017 276 / 34
0 3525 HALLINGBY 60.3424, 10.1940 275 / 159
0 3525 HALLINGBY 60.3429, 10.1835 276 / 41
0 3525 HALLINGBY 60.3652, 10.1833 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3617, 10.1742 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3600, 10.1759 282 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3609, 10.1753 282 / 50
0 3525 HALLINGBY 60.3628, 10.1856 282 / 53
0 3525 HALLINGBY 60.3670, 10.1791 282 / 54
0 3525 HALLINGBY 60.3640, 10.1850 282 / 58
0 3525 HALLINGBY 60.3638, 10.1831 282 / 59
0 3525 HALLINGBY 60.3634, 10.1822 282 / 62
0 3525 HALLINGBY 60.3644, 10.1814 282 / 63
0 3525 HALLINGBY 60.3436, 10.2031 275 / 91
0 3525 HALLINGBY 60.3622, 10.1731 282 / 66
0 3525 HALLINGBY 60.3428, 10.2040 275 / 107
0 3525 HALLINGBY 60.3654, 10.1819 282 / 67
0 3525 HALLINGBY 60.3452, 10.2043 275 / 133
0 3525 HALLINGBY 60.3454, 10.2024 275 / 137
0 3525 HALLINGBY 60.3422, 10.2031 275 / 92
0 3525 HALLINGBY 60.3624, 10.1848 282 / 68
0 3525 HALLINGBY 60.3420, 10.2026 275 / 93
0 3525 HALLINGBY 60.3638, 10.1807 282 / 71
0 3525 HALLINGBY 60.3417, 10.2023 275 / 109
0 3525 HALLINGBY 60.3647, 10.1850 282 / 73
0 3525 HALLINGBY 60.3414, 10.2020 275 / 110
0 3525 HALLINGBY 60.3656, 10.1811 282 / 75
0 3525 HALLINGBY 60.3474, 10.1989 275 / 119
0 3525 HALLINGBY 60.3646, 10.1797 282 / 82
0 3525 HALLINGBY 60.3450, 10.2023 275 / 125
0 3525 HALLINGBY 60.3648, 10.1804 282 / 83
0 3525 HALLINGBY 60.3461, 10.2018 275 / 89
0 3525 HALLINGBY 60.3641, 10.1801 282 / 84
0 3525 HALLINGBY 60.3660, 10.1827 282 / 93
0 3525 HALLINGBY 60.3661, 10.1794 282 / 95
0 3525 HALLINGBY 60.3666, 10.1794 282 / 96
0 3525 HALLINGBY 60.3621, 10.1830 282 / 127
0 3525 HALLINGBY 60.2731, 10.2259 273 / 47
0 3525 HALLINGBY 60.2687, 10.2118 273 / 115
0 3525 HALLINGBY 60.2689, 10.1766 274 / 168
0 3525 HALLINGBY 60.4406, 10.0869 285 / 1
0 3525 HALLINGBY 60.3466, 10.2006 275 / 3
0 3525 HALLINGBY 60.3623, 10.2002 276 / 24
0 3525 HALLINGBY 60.3572, 10.2052 276 / 40
0 3531 KROKKLEIVA 60.0760, 10.3390 36 / 7
0 3531 KROKKLEIVA 60.0555, 10.4260 42 / 81
0 3533 TYRISTRAND 60.1099, 10.0165 251 / 78
0 3533 TYRISTRAND 60.1020, 9.9897 267 / 14
0 3533 TYRISTRAND 60.1065, 10.0199 251 / 80
0 3533 TYRISTRAND 60.1012, 10.0087 268 / 8
0 3533 TYRISTRAND 60.1064, 10.0015 268 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.1063, 10.0157 251 / 133
0 3533 TYRISTRAND 60.1088, 9.9989 268 / 17
0 3533 TYRISTRAND 60.1066, 10.0143 251 / 135
0 3533 TYRISTRAND 60.1094, 10.0162 251 / 139
0 3533 TYRISTRAND 60.0954, 10.0302 260 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.0726, 10.0750 256 / 7
0 3533 TYRISTRAND 60.1056, 10.0178 251 / 142
0 3533 TYRISTRAND 60.1070, 10.0160 251 / 145
0 3533 TYRISTRAND 60.1361, 10.0137 244 / 428
0 3533 TYRISTRAND 60.0999, 10.0530 252 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.0989, 10.0514 252 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.0907, 10.0729 252 / 15
0 3533 TYRISTRAND 60.0669, 10.0936 255 / 133
0 3533 TYRISTRAND 60.0662, 10.0939 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0662, 10.0908 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0635, 10.0912 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0632, 10.0911 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1440, 10.0537 83 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.0672, 10.0943 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1447, 10.0464 83 / 11
0 3533 TYRISTRAND 60.0629, 10.0911 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1089, 10.0477 248 / 116
0 3533 TYRISTRAND 60.0640, 10.0915 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1198, 10.0662 246 / 25
0 3533 TYRISTRAND 60.0643, 10.0915 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0689, 10.0958 255 / 72
0 3533 TYRISTRAND 60.0666, 10.0937 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0674, 10.0947 255 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0738, 10.1025 255 / 130
0 3533 TYRISTRAND 60.0742, 10.1027 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0740, 10.1026 255 / 131
0 3533 TYRISTRAND 60.0745, 10.1025 255 / 132
0 3533 TYRISTRAND 60.1127, 9.9988 255 / 3
0 3533 TYRISTRAND 60.0742, 10.1050 255 / 25
0 3533 TYRISTRAND 60.0873, 10.0996 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0764, 10.1064 255 / 32
0 3533 TYRISTRAND 60.0873, 10.0998 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0744, 10.1031 255 / 39
0 3533 TYRISTRAND 60.0875, 10.0996 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0741, 10.1056 255 / 41
0 3533 TYRISTRAND 60.0875, 10.0997 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0760, 10.1065 255 / 44
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 10.0996 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0755, 10.1063 255 / 45
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 10.0998 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0753, 10.1063 255 / 46
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 10.0996 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0746, 10.1056 255 / 47
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 10.0998 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0748, 10.1059 255 / 48
0 3533 TYRISTRAND 60.0878, 10.1002 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0758, 10.1070 255 / 49
0 3533 TYRISTRAND 60.1375, 9.9623 262 / 38
0 3533 TYRISTRAND 60.0877, 10.1004 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0740, 10.1043 255 / 50
0 3533 TYRISTRAND 60.0747, 10.1037 255 / 56
0 3533 TYRISTRAND 60.0750, 10.1050 255 / 65
0 3533 TYRISTRAND 60.0750, 10.1035 255 / 66
0 3533 TYRISTRAND 60.0691, 10.0961 255 / 68
0 3533 TYRISTRAND 60.0699, 10.0977 255 / 69
0 3533 TYRISTRAND 60.0697, 10.0972 255 / 71
0 3533 TYRISTRAND 60.0878, 10.1002 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0688, 10.0956 255 / 73
0 3533 TYRISTRAND 60.0878, 10.1004 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0687, 10.0953 255 / 75
0 3533 TYRISTRAND 60.0876, 10.1001 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0752, 10.1052 255 / 76
0 3533 TYRISTRAND 60.0876, 10.1003 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.0751, 10.1057 255 / 78
0 3533 TYRISTRAND 60.0747, 10.1043 255 / 81
0 3533 TYRISTRAND 60.1337, 10.0116 251 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0789, 10.0945 255 / 96
0 3533 TYRISTRAND 60.1319, 10.0156 246 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0751, 10.1044 255 / 100
0 3533 TYRISTRAND 60.0767, 10.1052 255 / 102
0 3533 TYRISTRAND 60.1123, 10.0450 248 / 93
0 3533 TYRISTRAND 60.0626, 10.0911 256 / 4
0 3533 TYRISTRAND 60.1128, 10.0460 248 / 117
0 3533 TYRISTRAND 60.0606, 10.0893 256 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.0836, 10.0406 258 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0400, 10.0518 263 / 39
0 3533 TYRISTRAND 60.1094, 10.0457 248 / 118
0 3533 TYRISTRAND 60.1121, 10.0468 248 / 119
0 3533 TYRISTRAND 60.0612, 9.9787 265 / 8
0 3533 TYRISTRAND 60.1092, 10.0490 248 / 120
0 3533 TYRISTRAND 60.1153, 9.9692 263 / 30
0 3533 TYRISTRAND 60.0989, 10.0432 248 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0934, 9.9853 267 / 24
0 3533 TYRISTRAND 60.1101, 10.0463 248 / 121
0 3533 TYRISTRAND 60.1105, 10.0463 248 / 122
0 3533 TYRISTRAND 60.1118, 10.0479 248 / 123
0 3533 TYRISTRAND 60.0946, 10.0303 260 / 10
0 3533 TYRISTRAND 60.0531, 10.0492 261 / 22
0 3533 TYRISTRAND 60.0440, 10.0649 262 / 16
0 3533 TYRISTRAND 60.0904, 10.0323 262 / 59
0 3533 TYRISTRAND 60.0899, 10.0334 262 / 60
0 3533 TYRISTRAND 60.0616, 9.9967 265 / 30
0 3533 TYRISTRAND 60.0962, 10.0287 269 / 48
0 3533 TYRISTRAND 60.0751, 10.1029 255 / 55
0 3533 TYRISTRAND 60.0485, 10.0645 262 / 144
0 3533 TYRISTRAND 60.1314, 9.9596 263 / 3
0 3533 TYRISTRAND 60.1163, 9.9710 263 / 30
0 3533 TYRISTRAND 60.1317, 9.9895 258 / 8
0 3533 TYRISTRAND 60.1235, 10.0271 246 / 26
0 3533 TYRISTRAND 60.1283, 10.0327 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.0977, 10.0271 255 / 18
0 3533 TYRISTRAND 60.1272, 10.0324 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1295, 10.0348 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1310, 10.0333 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1413, 10.0152 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1222, 10.0799 247 / 12
0 3533 TYRISTRAND 60.1109, 10.0468 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0876, 10.1059 244 / 60
0 3533 TYRISTRAND 60.1111, 10.0439 248 / 82
0 3533 TYRISTRAND 60.1111, 10.0449 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1126, 10.0483 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 9.9950 266 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.1127, 10.0448 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1124, 10.0460 248 / 65
0 3533 TYRISTRAND 60.1463, 9.9935 246 / 27
0 3533 TYRISTRAND 60.0744, 10.1043 255 / 63
0 3533 TYRISTRAND 60.0841, 10.1063 4000 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1191, 10.0670 246 / 14
0 3533 TYRISTRAND 60.1414, 10.0424 244 / 115
0 3533 TYRISTRAND 60.0454, 10.0528 262 / 173
0 3533 TYRISTRAND 60.0630, 9.9861 265 / 10
0 3533 TYRISTRAND 60.1635, 10.0176 249 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0709, 9.9635 265 / 10
0 3533 TYRISTRAND 60.1532, 10.0202 249 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0840, 9.9780 265 / 10
0 3533 TYRISTRAND 60.1004, 10.0460 248 / 124
0 3533 TYRISTRAND 60.0879, 10.0969 251 / 222
0 3533 TYRISTRAND 60.1010, 9.9778 267 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1308, 10.0219 246 / 29
0 3533 TYRISTRAND 60.0784, 10.0938 255 / 93
0 3533 TYRISTRAND 60.0712, 10.0993 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1269, 10.0268 246 / 31
0 3533 TYRISTRAND 60.0825, 10.0897 251 / 104
0 3533 TYRISTRAND 60.0718, 10.0993 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0994, 9.9868 267 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1339, 10.0139 246 / 32
0 3533 TYRISTRAND 60.0734, 10.0993 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1358, 10.0176 246 / 33
0 3533 TYRISTRAND 60.1087, 10.0903 247 / 3
0 3533 TYRISTRAND 60.0745, 10.0978 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1321, 10.0127 246 / 34
0 3533 TYRISTRAND 60.1154, 10.0891 247 / 4
0 3533 TYRISTRAND 60.1353, 10.0785 246 / 35
0 3533 TYRISTRAND 60.1195, 9.9839 257 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1371, 10.0390 244 / 412
0 3533 TYRISTRAND 60.1428, 9.9839 257 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1403, 10.0082 244 / 425
0 3533 TYRISTRAND 60.1013, 10.0538 248 / 14
0 3533 TYRISTRAND 60.0840, 10.0363 261 / 9
0 3533 TYRISTRAND 60.0838, 10.0419 258 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1066, 10.0686 248 / 21
0 3533 TYRISTRAND 60.1406, 9.9720 269 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.1030, 10.0553 248 / 25
0 3533 TYRISTRAND 60.1036, 10.0602 248 / 26
0 3533 TYRISTRAND 60.1235, 10.0863 247 / 4
0 3533 TYRISTRAND 60.1031, 10.0616 248 / 54
0 3533 TYRISTRAND 60.1031, 10.0590 248 / 69
0 3533 TYRISTRAND 60.1042, 10.0591 248 / 83
0 3533 TYRISTRAND 60.1044, 10.0596 248 / 84
0 3533 TYRISTRAND 60.1039, 10.0610 248 / 87
0 3533 TYRISTRAND 60.1044, 10.0607 248 / 88
0 3533 TYRISTRAND 60.1047, 10.0603 248 / 89
0 3533 TYRISTRAND 60.0683, 10.0951 255 / 129
0 3533 TYRISTRAND 60.1063, 10.0907 250 / 11
0 3533 TYRISTRAND 60.1049, 10.0877 250 / 43
0 3533 TYRISTRAND 60.1304, 10.0190 253 / 4
0 3533 TYRISTRAND 60.0832, 10.0704 253 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1311, 10.0124 251 / 274
0 3533 TYRISTRAND 60.0747, 10.1050 255 / 62
0 3533 TYRISTRAND 60.0611, 10.0867 256 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1267, 10.0303 246 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0990, 10.0250 254 / 63
0 3533 TYRISTRAND 60.1399, 9.9593 259 / 45
0 3533 TYRISTRAND 60.1125, 10.0476 248 / 67
0 3533 TYRISTRAND 60.1309, 10.0120 251 / 275
0 3533 TYRISTRAND 60.1130, 10.0473 248 / 91
0 3533 TYRISTRAND 60.1125, 10.0755 248 / 60
0 3533 TYRISTRAND 60.1328, 10.0496 244 / 87
0 3533 TYRISTRAND 60.1315, 10.0317 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1307, 10.0403 244 / 87
0 3533 TYRISTRAND 60.1066, 10.0686 248 / 21
0 3533 TYRISTRAND 60.1393, 10.0393 244 / 85
0 3533 TYRISTRAND 60.1361, 10.0367 244 / 116
0 3533 TYRISTRAND 60.1374, 10.0027 244 / 195
0 3533 TYRISTRAND 60.1317, 10.0138 246 / 23
0 3533 TYRISTRAND 60.0899, 10.1118 244 / 248
0 3533 TYRISTRAND 60.0828, 10.0703 253 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1190, 10.0333 248 / 59
0 3533 TYRISTRAND 60.1195, 10.0301 244 / 69
0 3533 TYRISTRAND 60.1384, 10.0404 244 / 345
0 3533 TYRISTRAND 60.1200, 10.0438 244 / 407
0 3533 TYRISTRAND 60.1193, 10.0425 244 / 408
0 3533 TYRISTRAND 60.1126, 10.0466 248 / 66
0 3533 TYRISTRAND 60.1122, 10.0441 248 / 76
0 3533 TYRISTRAND 60.1119, 10.0443 248 / 90
0 3533 TYRISTRAND 60.1217, 10.0262 246 / 38
0 3533 TYRISTRAND 60.1121, 10.0430 248 / 95
0 3533 TYRISTRAND 60.1302, 10.0245 246 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1187, 10.0667 246 / 24
0 3533 TYRISTRAND 60.1295, 10.0208 246 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1194, 10.0668 246 / 37
0 3533 TYRISTRAND 60.1184, 10.0669 246 / 36
0 3533 TYRISTRAND 60.1300, 10.0675 246 / 8
0 3533 TYRISTRAND 60.1165, 10.0731 247 / 17
0 3533 TYRISTRAND 60.1107, 10.0455 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1116, 10.0450 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1097, 10.0509 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1188, 10.0455 248 / 46
0 3533 TYRISTRAND 60.1103, 10.0460 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1088, 10.0456 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1115, 10.0466 248 / 129
0 3533 TYRISTRAND 60.1098, 10.0471 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1080, 10.0465 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1175, 10.0709 246 / 28
0 3533 TYRISTRAND 60.1091, 10.0456 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1086, 10.0472 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1093, 10.0469 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1078, 10.0475 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1096, 10.0461 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1106, 10.0471 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1241, 9.9884 257 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1087, 10.0484 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1089, 10.0487 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1101, 10.0479 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1085, 10.0478 248 / 102
0 3533 TYRISTRAND 60.1090, 10.0472 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1119, 10.0463 248 / 103
0 3533 TYRISTRAND 60.1095, 10.0478 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1111, 10.0457 248 / 104
0 3533 TYRISTRAND 60.1075, 10.0476 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1101, 10.0490 248 / 105
0 3533 TYRISTRAND 60.1108, 10.0477 248 / 106
0 3533 TYRISTRAND 60.1120, 10.0456 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1044, 10.0607 248 / 88
0 3533 TYRISTRAND 60.1077, 10.0480 248 / 107
0 3533 TYRISTRAND 60.1099, 10.0499 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1100, 10.0457 248 / 108
0 3533 TYRISTRAND 60.1130, 10.0453 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1122, 10.0485 248 / 109
0 3533 TYRISTRAND 60.1129, 10.0466 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1257, 10.0246 246 / 15
0 3533 TYRISTRAND 60.1125, 10.0440 248 / 110
0 3533 TYRISTRAND 60.1077, 10.0493 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1257, 10.0171 253 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1376, 10.0175 246 / 16
0 3533 TYRISTRAND 60.1072, 10.0480 248 / 111
0 3533 TYRISTRAND 60.1095, 10.0515 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1296, 10.0160 253 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1324, 10.0173 246 / 17
0 3533 TYRISTRAND 60.1114, 10.0476 248 / 112
0 3533 TYRISTRAND 60.1025, 10.0227 259 / 5
0 3533 TYRISTRAND 60.1025, 10.0529 248 / 101
0 3533 TYRISTRAND 60.1099, 10.0453 248 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1255, 10.0218 253 / 6
0 3533 TYRISTRAND 60.1190, 10.0286 246 / 18
0 3533 TYRISTRAND 60.1087, 10.0491 248 / 113
0 3533 TYRISTRAND 60.1188, 10.0430 248 / 9
0 3533 TYRISTRAND 60.0896, 10.0443 253 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.1263, 10.0271 246 / 19
0 3533 TYRISTRAND 60.1100, 10.0472 248 / 114
0 3533 TYRISTRAND 60.1042, 10.0578 248 / 22
0 3533 TYRISTRAND 60.1407, 10.0187 246 / 20
0 3533 TYRISTRAND 60.1083, 10.0460 248 / 115
0 3533 TYRISTRAND 60.1239, 10.0042 255 / 28
0 3533 TYRISTRAND 60.1026, 10.0546 248 / 23
0 3533 TYRISTRAND 60.1312, 10.0858 246 / 21
0 3533 TYRISTRAND 60.1082, 10.0441 248 / 31
0 3533 TYRISTRAND 60.1335, 10.0811 246 / 22
0 3533 TYRISTRAND 60.1164, 10.0354 248 / 37
0 3533 TYRISTRAND 60.1125, 10.0403 248 / 39
0 3533 TYRISTRAND 60.1063, 10.0444 248 / 38
0 3533 TYRISTRAND 60.1109, 10.0423 248 / 40
0 3533 TYRISTRAND 60.1185, 10.0421 248 / 45
0 3533 TYRISTRAND 60.1066, 10.0677 248 / 74
0 3533 TYRISTRAND 60.1013, 10.0638 248 / 50
0 3533 TYRISTRAND 60.1027, 10.0596 248 / 56
0 3533 TYRISTRAND 60.1024, 10.0584 248 / 57
0 3533 TYRISTRAND 60.1188, 10.0673 246 / 12
0 3533 TYRISTRAND 60.0876, 10.0997 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1020, 10.0582 248 / 58
0 3533 TYRISTRAND 60.0873, 10.0993 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1090, 10.0521 248 / 61
0 3533 TYRISTRAND 60.0874, 10.0992 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1088, 10.0526 248 / 62
0 3533 TYRISTRAND 60.1061, 10.0890 250 / 55
0 3533 TYRISTRAND 60.0875, 10.0992 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1086, 10.0516 248 / 63
0 3533 TYRISTRAND 60.1043, 10.0844 250 / 41
0 3533 TYRISTRAND 60.1191, 10.0736 247 / 14
0 3533 TYRISTRAND 60.0876, 10.0992 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1086, 10.0511 248 / 64
0 3533 TYRISTRAND 60.1198, 10.0724 247 / 15
0 3533 TYRISTRAND 60.0877, 10.0992 251 / 282
0 3533 TYRISTRAND 60.1073, 10.0464 248 / 68
0 3533 TYRISTRAND 60.1194, 10.0663 246 / 13
0 3533 TYRISTRAND 60.1202, 10.0681 247 / 18
0 3533 TYRISTRAND 60.1091, 10.0511 248 / 72
0 3533 TYRISTRAND 60.1195, 10.0723 247 / 19
0 3533 TYRISTRAND 60.1082, 10.0503 248 / 79
0 3533 TYRISTRAND 60.1086, 10.0501 248 / 80
0 3533 TYRISTRAND 60.1096, 10.0493 248 / 81
0 3533 TYRISTRAND 60.1016, 10.0496 248 / 126
0 3533 TYRISTRAND 60.1077, 10.0467 248 / 86
0 3533 TYRISTRAND 60.1081, 10.0493 248 / 92
0 3533 TYRISTRAND 60.1090, 10.0500 248 / 94
0 3533 TYRISTRAND 60.1103, 10.0475 248 / 98
0 3533 TYRISTRAND 60.1505, 10.0207 249 / 1
0 3533 TYRISTRAND 60.0709, 10.0990 255 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.1303, 10.0139 246 / 30
0 3533 TYRISTRAND 60.1212, 10.0109 250 / 19
0 3533 TYRISTRAND 60.0813, 10.0280 261 / 8
0 3533 TYRISTRAND 60.1241, 10.0036 255 / 125
0 3533 TYRISTRAND 60.0429, 10.0591 262 / 31
0 3533 TYRISTRAND 60.0880, 9.9904 266 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0895, 10.0907 251 / 58
0 3533 TYRISTRAND 60.0875, 10.0036 267 / 2
0 3533 TYRISTRAND 60.0954, 10.0826 251 / 60
0 3533 TYRISTRAND 60.0622, 9.9947 265 / 33
0 3534 SOKNA 60.2151, 10.1082 62 / 32
0 3534 SOKNA 60.2579, 10.0970 62 / 54
0 3534 SOKNA 60.2047, 10.1214 62 / 143
0 3534 SOKNA 60.2721, 10.0407 62 / 159
0 3534 SOKNA 60.2642, 10.0671 62 / 174
0 3534 SOKNA 60.1770, 10.1515 72 / 9
0 3534 SOKNA 60.1740, 10.1563 73 / 7
0 3534 SOKNA 60.2027, 9.8121 161 / 11
0 3534 SOKNA 60.1809, 9.9171 169 / 46
0 3534 SOKNA 60.2001, 9.9274 169 / 42
0 3534 SOKNA 60.3386, 9.9765 278 / 205
0 3534 SOKNA 60.1848, 10.0010 176 / 3
0 3534 SOKNA 60.2335, 9.8735 163 / 5
0 3534 SOKNA 60.2576, 10.1006 62 / 189
0 3534 SOKNA 60.2025, 9.9297 169 / 2
0 3534 SOKNA 60.2109, 10.0287 66 / 20
0 3534 SOKNA 60.2425, 10.0164 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2316, 10.0083 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2720, 9.9607 140 / 10
0 3534 SOKNA 60.2090, 10.0484 67 / 7
0 3534 SOKNA 60.2062, 10.1174 62 / 197
0 3534 SOKNA 60.1750, 9.9743 175 / 4
0 3534 SOKNA 60.1752, 9.9795 175 / 4
0 3534 SOKNA 60.1710, 10.0119 176 / 23
0 3534 SOKNA 60.1859, 10.0055 176 / 5
0 3534 SOKNA 60.2288, 10.1015 62 / 26
0 3534 SOKNA 60.2162, 9.9858 142 / 2
0 3534 SOKNA 60.2878, 9.7585 155 / 4
0 3534 SOKNA 60.2017, 9.7963 161 / 23
0 3534 SOKNA 60.2198, 10.0864 62 / 202
0 3534 SOKNA 60.2115, 10.0266 66 / 25
0 3534 SOKNA 60.1788, 10.1281 70 / 1
0 3534 SOKNA 60.2419, 10.0939 62 / 13
0 3534 SOKNA 60.1891, 10.0606 68 / 1
0 3534 SOKNA 60.1767, 9.9102 169 / 79
0 3534 SOKNA 60.1840, 9.9213 171 / 17
0 3534 SOKNA 60.3817, 9.8154 177 / 28
0 3534 SOKNA 60.2146, 10.0210 66 / 9
0 3534 SOKNA 60.2113, 10.0272 66 / 11
0 3534 SOKNA 60.2141, 10.0226 66 / 12
0 3534 SOKNA 60.1722, 10.1348 71 / 1
0 3534 SOKNA 60.2109, 10.0281 66 / 19
0 3534 SOKNA 60.2150, 10.0214 66 / 21
0 3534 SOKNA 60.1760, 9.8830 167 / 2
0 3534 SOKNA 60.2146, 10.0210 66 / 9
0 3534 SOKNA 60.2284, 9.9792 141 / 11
0 3534 SOKNA 60.2324, 10.0733 62 / 18
0 3534 SOKNA 60.2286, 10.0632 62 / 18
0 3534 SOKNA 60.2410, 10.0958 62 / 199
0 3534 SOKNA 60.1861, 10.0243 66 / 1
0 3534 SOKNA 60.1917, 10.0181 67 / 2
0 3534 SOKNA 60.2384, 9.9203 148 / 324
0 3534 SOKNA 60.1895, 10.0144 67 / 3
0 3534 SOKNA 60.3494, 9.8381 146 / 19
0 3534 SOKNA 60.1886, 10.0667 68 / 2
0 3534 SOKNA 60.2364, 9.9323 148 / 323
0 3534 SOKNA 60.1853, 10.0525 67 / 8
0 3534 SOKNA 60.2440, 10.0670 62 / 22
0 3534 SOKNA 60.1855, 10.0538 67 / 8
0 3534 SOKNA 60.2439, 10.0670 62 / 22
0 3534 SOKNA 60.1924, 10.0484 67 / 14
0 3534 SOKNA 60.2756, 10.0435 62 / 35
0 3534 SOKNA 60.1845, 10.0342 67 / 20
0 3534 SOKNA 60.2628, 10.0608 62 / 52
0 3534 SOKNA 60.1854, 10.0798 69 / 1
0 3534 SOKNA 60.2702, 10.0413 62 / 52
0 3534 SOKNA 60.3434, 9.8371 146 / 1
0 3534 SOKNA 60.1854, 10.1010 69 / 3
0 3534 SOKNA 60.2628, 10.0608 62 / 86
0 3534 SOKNA 60.1793, 10.1384 71 / 1
0 3534 SOKNA 60.2702, 10.0413 62 / 86
0 3534 SOKNA 60.1762, 10.1253 75 / 24
0 3534 SOKNA 60.2709, 10.0258 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2534, 10.0254 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2532, 10.0256 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2532, 10.0249 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2679, 10.0092 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2440, 9.9985 138 / 1
0 3534 SOKNA 60.2246, 9.9649 139 / 112
0 3534 SOKNA 60.2915, 9.9975 140 / 4
0 3534 SOKNA 60.2904, 10.0054 140 / 4
0 3534 SOKNA 60.3175, 9.9816 142 / 8
0 3534 SOKNA 60.3267, 9.9807 142 / 8
0 3534 SOKNA 60.3885, 9.9547 143 / 17
0 3534 SOKNA 60.2913, 9.8764 150 / 2
0 3534 SOKNA 60.2399, 9.9276 148 / 38
0 3534 SOKNA 60.1690, 9.8771 167 / 1
0 3534 SOKNA 60.2831, 9.9537 148 / 2
0 3534 SOKNA 60.1740, 9.9576 175 / 5
0 3534 SOKNA 60.1708, 10.0086 176 / 1
0 3534 SOKNA 60.2421, 9.8438 152 / 10
0 3534 SOKNA 60.3548, 9.7733 179 / 2
0 3534 SOKNA 60.2905, 9.9786 148 / 349
0 3534 SOKNA 60.1736, 10.1549 75 / 28
0 3534 SOKNA 60.2408, 9.9591 143 / 3
0 3534 SOKNA 60.2211, 10.1173 61 / 18
0 3534 SOKNA 60.2212, 10.1223 61 / 21
0 3534 SOKNA 60.2337, 10.1081 62 / 43
0 3534 SOKNA 60.2205, 10.0441 64 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken