Skoleveien 56
3534 SOKNA

Skoleveien 56, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skoleveien 56, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 42 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Skoleveien

Skoleveien er ein veg i Ringerike kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skoleveien 17 3534 SOKNA 60.2411, 9.9303 148 / 44
Skoleveien 19 3534 SOKNA 60.2413, 9.9304 148 / 123
Skoleveien 25 3534 SOKNA 60.2413, 9.9321 148 / 12
Skoleveien 35A 3534 SOKNA 60.2417, 9.9308 148 / 322
Skoleveien 35B 3534 SOKNA 60.2417, 9.9307 148 / 322
Skoleveien 39 3534 SOKNA 60.2420, 9.9309 148 / 5
Skoleveien 40 3534 SOKNA 60.2426, 9.9316 148 / 115
Skoleveien 45 3534 SOKNA 60.2420, 9.9319 148 / 10
Skoleveien 47 3534 SOKNA 60.2419, 9.9324 148 / 160
Skoleveien 56 3534 SOKNA 60.2417, 9.9343 148 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken