Gullovveien 3
3534 SOKNA

Gullovveien 3, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gullovveien 3, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 157 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad: Sokna

Gullovveien

Gullovveien er ein veg i Ringerike kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gullovveien 3 3534 SOKNA 60.2403, 9.9238 148 / 157
Gullovveien 7 3534 SOKNA 60.2400, 9.9232 148 / 87
Gullovveien 8 3534 SOKNA 60.2397, 9.9237 148 / 74
Gullovveien 9 3534 SOKNA 60.2397, 9.9227 148 / 88
Gullovveien 10 3534 SOKNA 60.2394, 9.9232 148 / 76
Gullovveien 10B 3534 SOKNA 60.2392, 9.9237 148 / 186
Gullovveien 11 3534 SOKNA 60.2395, 9.9223 148 / 89
Gullovveien 12 3534 SOKNA 60.2392, 9.9227 148 / 78
Gullovveien 13 3534 SOKNA 60.2392, 9.9218 148 / 90
Gullovveien 14 3534 SOKNA 60.2390, 9.9223 148 / 79
Gullovveien 14B 3534 SOKNA 60.2387, 9.9226 148 / 181
Gullovveien 15 3534 SOKNA 60.2389, 9.9212 148 / 91
Gullovveien 16 3534 SOKNA 60.2387, 9.9217 148 / 80
Gullovveien 17 3534 SOKNA 60.2388, 9.9207 148 / 92

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken