Stadionveien 15
3534 SOKNA

Stadionveien 15, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stadionveien 15, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 113 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Stadionveien

Stadionveien er ein veg i Ringerike kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stadionveien 4 3534 SOKNA 60.2042, 10.0988 62 / 102
Stadionveien 12 3534 SOKNA 60.2043, 10.1000 62 / 68
Stadionveien 14 3534 SOKNA 60.2048, 10.1008 62 / 105
Stadionveien 15 3534 SOKNA 60.2048, 10.1012 62 / 113
Stadionveien 16 3534 SOKNA 60.2051, 10.1010 62 / 114
Stadionveien 23 3534 SOKNA 60.2053, 10.1025 62 / 4
Stadionveien 25 3534 SOKNA 60.2053, 10.1029 62 / 4
Stadionveien 30 3534 SOKNA 60.2058, 10.1025 62 / 104

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken