Tangeveien 15
3534 SOKNA

Tangeveien 15, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tangeveien 15, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 33 i 0605
  • Grunnkrins: 501 BORGLUND
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Tangeveien

Tangeveien er ein veg i Ringerike kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tangeveien 12 3534 SOKNA 60.2049, 10.0271 67 / 5
Tangeveien 15 3534 SOKNA 60.2050, 10.0255 67 / 33
Tangeveien 34 3534 SOKNA 60.2053, 10.0180 67 / 2
Tangeveien 35 3534 SOKNA 60.2055, 10.0173 67 / 2
Tangeveien 54 3534 SOKNA 60.2060, 10.0131 67 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken