Heggeliveien 14
3534 SOKNA

Heggeliveien 14, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Heggeliveien 14, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 91 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Heggeliveien

Heggeliveien er ein veg i Ringerike kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 150.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Heggeliveien 7 3534 SOKNA 60.2110, 10.1142 62 / 179
Heggeliveien 14 3534 SOKNA 60.2125, 10.1132 62 / 91
Heggeliveien 23 3534 SOKNA 60.2117, 10.1173 61 / 6
Heggeliveien 54 3534 SOKNA 60.2203, 10.1092 62 / 165
Heggeliveien 57 3534 SOKNA 60.2169, 10.1155 60 / 13
Heggeliveien 60 3534 SOKNA 60.2208, 10.1102 62 / 10
Heggeliveien 77 3534 SOKNA 60.2192, 10.1136 61 / 26
Heggeliveien 81 3534 SOKNA 60.2200, 10.1133 61 / 25
Heggeliveien 84 3534 SOKNA 60.2191, 10.1124 61 / 8
Heggeliveien 117 3534 SOKNA 60.2274, 10.1155 279 / 80
Heggeliveien 119 3534 SOKNA 60.2275, 10.1150 279 / 131
Heggeliveien 130 3534 SOKNA 60.2276, 10.1100 62 / 20
Heggeliveien 150 3534 SOKNA 60.2294, 10.1110 279 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken