Drolshammarveien 160
3534 SOKNA

Drolshammarveien 160, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Drolshammarveien 160, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 7 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Drolshammarveien

Drolshammarveien er ein veg i Ringerike kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 161.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drolshammarveien 2 3534 SOKNA 60.2034, 10.0928 62 / 112
Drolshammarveien 17 3534 SOKNA 60.2011, 10.0939 69 / 2
Drolshammarveien 19 3534 SOKNA 60.2010, 10.0934 69 / 2
Drolshammarveien 39 3534 SOKNA 60.1950, 10.0985 69 / 11
Drolshammarveien 43 3534 SOKNA 60.1963, 10.1000 69 / 7
Drolshammarveien 57 3534 SOKNA 60.2023, 10.0993 69 / 13
Drolshammarveien 58 3534 SOKNA 60.2028, 10.0997 70 / 12
Drolshammarveien 63 3534 SOKNA 60.2014, 10.0995 69 / 12
Drolshammarveien 64 3534 SOKNA 60.2025, 10.1000 70 / 15
Drolshammarveien 66 3534 SOKNA 60.2023, 10.1004 70 / 14
Drolshammarveien 68 3534 SOKNA 60.2023, 10.1010 70 / 13
Drolshammarveien 70 3534 SOKNA 60.2021, 10.1008 70 / 7
Drolshammarveien 82 3534 SOKNA 60.1989, 10.1057 70 / 3
Drolshammarveien 84 3534 SOKNA 60.1989, 10.1057 70 / 3
Drolshammarveien 89 3534 SOKNA 60.1952, 10.1036 70 / 4
Drolshammarveien 95 3534 SOKNA 60.1945, 10.1138 71 / 9
Drolshammarveien 102 3534 SOKNA 60.1985, 10.1074 70 / 2
Drolshammarveien 110 3534 SOKNA 60.1987, 10.1122 71 / 16
Drolshammarveien 111 3534 SOKNA 60.1978, 10.1106 71 / 13
Drolshammarveien 114 3534 SOKNA 60.1989, 10.1132 71 / 15
Drolshammarveien 115 3534 SOKNA 60.1978, 10.1128 71 / 2
Drolshammarveien 132 3534 SOKNA 60.1993, 10.1242 71 / 18
Drolshammarveien 138 3534 SOKNA 60.1983, 10.1264 71 / 20
Drolshammarveien 139 3534 SOKNA 60.1980, 10.1257 71 / 21
Drolshammarveien 140 3534 SOKNA 60.1985, 10.1266 71 / 19
Drolshammarveien 147 3534 SOKNA 60.1972, 10.1306 71 / 22
Drolshammarveien 153 3534 SOKNA 60.1968, 10.1336 71 / 23
Drolshammarveien 158 3534 SOKNA 60.1970, 10.1370 72 / 8
Drolshammarveien 160 3534 SOKNA 60.1967, 10.1378 72 / 7
Drolshammarveien 161 3534 SOKNA 60.1964, 10.1375 71 / 24

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken