Piperåsveien 27
3534 SOKNA

Piperåsveien 27, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Piperåsveien 27, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 182 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Piperåsveien

Piperåsveien er ein veg i Ringerike kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Piperåsveien 17 3534 SOKNA 60.2120, 10.1077 62 / 176
Piperåsveien 20 3534 SOKNA 60.2108, 10.1060 62 / 87
Piperåsveien 21 3534 SOKNA 60.2125, 10.1070 62 / 198
Piperåsveien 27 3534 SOKNA 60.2114, 10.1068 62 / 182
Piperåsveien 29 3534 SOKNA 60.2114, 10.1063 62 / 175
Piperåsveien 30 3534 SOKNA 60.2114, 10.1053 62 / 150
Piperåsveien 31 3534 SOKNA 60.2116, 10.1059 62 / 166
Piperåsveien 32 3534 SOKNA 60.2117, 10.1055 62 / 185
Piperåsveien 33 3534 SOKNA 60.2119, 10.1064 62 / 157
Piperåsveien 37 3534 SOKNA 60.2123, 10.1058 62 / 168
Piperåsveien 39 3534 SOKNA 60.2126, 10.1057 62 / 156

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken