Kjellaveien 8
3518 HØNEFOSS

Kjellaveien 8, 3518 HØNEFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjellaveien 8, 3518 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3518 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 60 / 40 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Kjellaveien

Kjellaveien er ein veg i Ringerike kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjellaveien 7 3518 HØNEFOSS 60.2013, 10.1488 60 / 24
Kjellaveien 8 3518 HØNEFOSS 60.2015, 10.1485 60 / 40
Kjellaveien 11 3518 HØNEFOSS 60.2021, 10.1489 60 / 37
Kjellaveien 14 3518 HØNEFOSS 60.2025, 10.1474 60 / 12
Kjellaveien 26 3518 HØNEFOSS 60.2042, 10.1442 60 / 41
Kjellaveien 30 3518 HØNEFOSS 60.2047, 10.1422 60 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken