Skotlandveien 104
3534 SOKNA

Skotlandveien 104, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skotlandveien 104, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 35 i 0605
  • Grunnkrins: 501 BORGLUND
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Skotlandveien

Skotlandveien er ein veg i Ringerike kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 130.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skotlandveien 11 3534 SOKNA 60.2021, 10.0880 69 / 1
Skotlandveien 13 3534 SOKNA 60.2016, 10.0872 69 / 1
Skotlandveien 31 3534 SOKNA 60.2039, 10.0745 68 / 1
Skotlandveien 50 3534 SOKNA 60.2011, 10.0686 68 / 7
Skotlandveien 54 3534 SOKNA 60.2020, 10.0659 68 / 3
Skotlandveien 56 3534 SOKNA 60.2021, 10.0664 68 / 3
Skotlandveien 71 3534 SOKNA 60.2064, 10.0579 67 / 10
Skotlandveien 75 3534 SOKNA 60.2071, 10.0601 67 / 10
Skotlandveien 78 3534 SOKNA 60.2041, 10.0542 67 / 26
Skotlandveien 80 3534 SOKNA 60.2044, 10.0544 67 / 37
Skotlandveien 86 3534 SOKNA 60.2044, 10.0526 67 / 14
Skotlandveien 87 3534 SOKNA 60.2061, 10.0548 67 / 8
Skotlandveien 89 3534 SOKNA 60.2063, 10.0546 67 / 8
Skotlandveien 95 3534 SOKNA 60.2064, 10.0494 67 / 9
Skotlandveien 100 3534 SOKNA 60.2046, 10.0472 67 / 7
Skotlandveien 104 3534 SOKNA 60.2052, 10.0459 67 / 35
Skotlandveien 121 3534 SOKNA 60.2064, 10.0392 66 / 1
Skotlandveien 123 3534 SOKNA 60.2066, 10.0395 66 / 1
Skotlandveien 129 3534 SOKNA 60.2067, 10.0375 66 / 45
Skotlandveien 130 3534 SOKNA 60.2054, 10.0374 66 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken