Strandjordveien 1
3534 SOKNA

Strandjordveien 1, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandjordveien 1, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 155 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Strandjordveien

Strandjordveien er ein veg i Ringerike kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandjordveien 1 3534 SOKNA 60.2103, 10.1114 62 / 155
Strandjordveien 4 3534 SOKNA 60.2102, 10.1109 62 / 184
Strandjordveien 7 3534 SOKNA 60.2109, 10.1101 62 / 111
Strandjordveien 15 3534 SOKNA 60.2115, 10.1078 62 / 167
Strandjordveien 16 3534 SOKNA 60.2111, 10.1078 62 / 147

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken