Maurhaugveien 1
3518 HØNEFOSS

Maurhaugveien 1, 3518 HØNEFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Maurhaugveien 1, 3518 HØNEFOSS:

  • Postnummer: 3518 HØNEFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 60 / 38 i 0605
  • Grunnkrins: 502 HEGGEN
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Maurhaugveien

Maurhaugveien er ein veg i Ringerike kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Maurhaugveien 1 3518 HØNEFOSS 60.2011, 10.1382 60 / 38
Maurhaugveien 2 3518 HØNEFOSS 60.2009, 10.1395 60 / 27
Maurhaugveien 5 3518 HØNEFOSS 60.2008, 10.1381 60 / 39
Maurhaugveien 11 3518 HØNEFOSS 60.1998, 10.1390 60 / 44
Maurhaugveien 13 3518 HØNEFOSS 60.1995, 10.1396 60 / 43

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken