Jonsrudveien 101
3534 SOKNA

Jonsrudveien 101, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jonsrudveien 101, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 35 i 0605
  • Grunnkrins: 501 BORGLUND
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Jonsrudveien

Jonsrudveien er ein veg i Ringerike kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 200.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jonsrudveien 4 3534 SOKNA 60.2114, 10.0498 65 / 42
Jonsrudveien 5 3534 SOKNA 60.2121, 10.0486 65 / 4
Jonsrudveien 6 3534 SOKNA 60.2115, 10.0485 65 / 39
Jonsrudveien 8 3534 SOKNA 60.2115, 10.0477 65 / 19
Jonsrudveien 9 3534 SOKNA 60.2119, 10.0477 65 / 11
Jonsrudveien 13 3534 SOKNA 60.2120, 10.0457 65 / 9
Jonsrudveien 18 3534 SOKNA 60.2118, 10.0434 65 / 38
Jonsrudveien 20 3534 SOKNA 60.2118, 10.0429 65 / 29
Jonsrudveien 22 3534 SOKNA 60.2118, 10.0424 65 / 22
Jonsrudveien 27 3534 SOKNA 60.2130, 10.0427 65 / 1
Jonsrudveien 41 3534 SOKNA 60.2164, 10.0411 65 / 37
Jonsrudveien 53 3534 SOKNA 60.2193, 10.0391 65 / 30
Jonsrudveien 63 3534 SOKNA 60.2209, 10.0418 65 / 46
Jonsrudveien 93 3534 SOKNA 60.2293, 10.0316 138 / 1
Jonsrudveien 97 3534 SOKNA 60.2283, 10.0331 65 / 5
Jonsrudveien 101 3534 SOKNA 60.2265, 10.0320 65 / 35
Jonsrudveien 115 3534 SOKNA 60.2198, 10.0379 65 / 25
Jonsrudveien 121 3534 SOKNA 60.2195, 10.0380 65 / 25
Jonsrudveien 129 3534 SOKNA 60.2166, 10.0404 65 / 34
Jonsrudveien 133 3534 SOKNA 60.2163, 10.0401 65 / 14
Jonsrudveien 135 3534 SOKNA 60.2159, 10.0400 65 / 31
Jonsrudveien 139 3534 SOKNA 60.2161, 10.0389 65 / 7
Jonsrudveien 145 3534 SOKNA 60.2150, 10.0395 65 / 3
Jonsrudveien 153 3534 SOKNA 60.2134, 10.0414 65 / 3
Jonsrudveien 165 3534 SOKNA 60.2114, 10.0395 65 / 45
Jonsrudveien 167 3534 SOKNA 60.2113, 10.0390 65 / 43
Jonsrudveien 169 3534 SOKNA 60.2112, 10.0382 65 / 44
Jonsrudveien 173 3534 SOKNA 60.2111, 10.0365 66 / 15
Jonsrudveien 175 3534 SOKNA 60.2113, 10.0367 66 / 15
Jonsrudveien 183 3534 SOKNA 60.2108, 10.0349 66 / 24
Jonsrudveien 192 3534 SOKNA 60.2094, 10.0302 66 / 1
Jonsrudveien 194 3534 SOKNA 60.2091, 10.0305 66 / 1
Jonsrudveien 200 3534 SOKNA 60.2084, 10.0282 66 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken