Grivijordet 9
3802 BØ I TELEMARK

Grivijordet 9, 3802 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grivijordet 9, 3802 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3802 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 281 i 0821
  • Grunnkrins: 204 SANDVIN/RØYSUM/LIA
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Grivijordet

Grivijordet er ein veg i Bø kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grivijordet 1 3802 BØ I TELEMARK 59.4161, 9.0756 47 / 277
Grivijordet 2 3802 BØ I TELEMARK 59.4161, 9.0763 47 / 284
Grivijordet 3 3802 BØ I TELEMARK 59.4158, 9.0758 47 / 279
Grivijordet 4 3802 BØ I TELEMARK 59.4160, 9.0766 47 / 285
Grivijordet 5 3802 BØ I TELEMARK 59.4159, 9.0754 47 / 278
Grivijordet 6 3802 BØ I TELEMARK 59.4158, 9.0768 47 / 286
Grivijordet 7 3802 BØ I TELEMARK 59.4157, 9.0750 47 / 280
Grivijordet 8 3802 BØ I TELEMARK 59.4157, 9.0775 47 / 290
Grivijordet 9 3802 BØ I TELEMARK 59.4155, 9.0747 47 / 281
Grivijordet 10 3802 BØ I TELEMARK 59.4155, 9.0778 47 / 291
Grivijordet 11 3802 BØ I TELEMARK 59.4154, 9.0750 47 / 282
Grivijordet 12A 3802 BØ I TELEMARK 59.4155, 9.0772 47 / 294
Grivijordet 12B 3802 BØ I TELEMARK 59.4155, 9.0770 47 / 332
Grivijordet 13 3802 BØ I TELEMARK 59.4154, 9.0755 47 / 283
Grivijordet 15 3802 BØ I TELEMARK 59.4154, 9.0760 47 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken