Tømmeråsen 2
1555 SON

Tømmeråsen 2, 1555 SON er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tømmeråsen 2, 1555 SON:

  • Postnummer: 1555 SON
  • Gards-/bruksnummer: 133 / 368 i 0211
  • Grunnkrins: 211 NORDRE BREVIK
  • Valkrins: 5 SON/SOLHØY
  • Kyrkjesogn: 2090202 Såner
  • Tettstad: Moss

Tømmeråsen

Tømmeråsen er ein veg i Vestby kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmeråsen 1 1555 SON 59.5167, 10.6865 133 / 364
Tømmeråsen 2 1555 SON 59.5164, 10.6862 133 / 368
Tømmeråsen 3 1555 SON 59.5168, 10.6861 133 / 365
Tømmeråsen 4 1555 SON 59.5161, 10.6860 133 / 369
Tømmeråsen 5 1555 SON 59.5168, 10.6855 133 / 366
Tømmeråsen 6 1555 SON 59.5162, 10.6854 133 / 378
Tømmeråsen 7 1555 SON 59.5168, 10.6849 133 / 367
Tømmeråsen 8 1555 SON 59.5165, 10.6855 133 / 377
Tømmeråsen 9 1555 SON 59.5171, 10.6850 133 / 154
Tømmeråsen 10 1555 SON 59.5164, 10.6851 133 / 376
Tømmeråsen 11 1555 SON 59.5170, 10.6858 133 / 413
Tømmeråsen 12A 1555 SON 59.5167, 10.6844 133 / 433
Tømmeråsen 12B 1555 SON 59.5168, 10.6840 133 / 431
Tømmeråsen 13 1555 SON 59.5173, 10.6857 133 / 153
Tømmeråsen 14 1555 SON 59.5171, 10.6845 133 / 71
Tømmeråsen 15A 1555 SON 59.5176, 10.6858 133 / 625
Tømmeråsen 15B 1555 SON 59.5176, 10.6861 133 / 691
Tømmeråsen 15C 1555 SON 59.5176, 10.6865 133 / 152
Tømmeråsen 15D 1555 SON 59.5174, 10.6867 133 / 681
Tømmeråsen 17 1555 SON 59.5178, 10.6861 133 / 410
Tømmeråsen 18 1555 SON 59.5175, 10.6847 133 / 70
Tømmeråsen 19 1555 SON 59.5180, 10.6861 133 / 117
Tømmeråsen 21 1555 SON 59.5182, 10.6860 133 / 199
Tømmeråsen 22 1555 SON 59.5177, 10.6850 133 / 94
Tømmeråsen 23 1555 SON 59.5184, 10.6859 133 / 200
Tømmeråsen 25 1555 SON 59.5188, 10.6859 133 / 53
Tømmeråsen 27 1555 SON 59.5190, 10.6858 133 / 206
Tømmeråsen 28 1555 SON 59.5183, 10.6847 133 / 69
Tømmeråsen 29 1555 SON 59.5192, 10.6859 133 / 207
Tømmeråsen 31 1555 SON 59.5194, 10.6857 133 / 689
Tømmeråsen 32 1555 SON 59.5186, 10.6848 133 / 54

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken