Ellingsrudveien 56
1400 SKI

Ellingsrudveien 56, 1400 SKI er ei adresse i Ski.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ellingsrudveien 56, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 140 / 137 i 0213 Ski
  • Grunnkrins: 508 ELLINGSRUD
  • Valkrins: 2 KONTRA
  • Kyrkjesogn: 2100202 SKI
  • Tettstad: Ski

Ellingsrudveien

Ellingsrudveien er ein veg i Ski kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ellingsrudveien 3 1400 SKI 59.7124, 10.8424 140 / 171
Ellingsrudveien 5 1400 SKI 59.7122, 10.8426 140 / 203
Ellingsrudveien 6 1400 SKI 59.7123, 10.8432 140 / 141
Ellingsrudveien 7A 1400 SKI 59.7119, 10.8428 140 / 181
Ellingsrudveien 7B 1400 SKI 59.7117, 10.8425 140 / 182
Ellingsrudveien 8A 1400 SKI 59.7121, 10.8437 140 / 418
Ellingsrudveien 8B 1400 SKI 59.7120, 10.8433 140 / 143
Ellingsrudveien 9 1400 SKI 59.7116, 10.8431 140 / 202
Ellingsrudveien 10A 1400 SKI 59.7119, 10.8439 140 / 411
Ellingsrudveien 10B 1400 SKI 59.7117, 10.8435 140 / 84
Ellingsrudveien 11 1400 SKI 59.7111, 10.8431 140 / 413
Ellingsrudveien 12A 1400 SKI 59.7116, 10.8437 140 / 357
Ellingsrudveien 12B 1400 SKI 59.7115, 10.8439 140 / 85
Ellingsrudveien 13 1400 SKI 59.7110, 10.8432 140 / 22
Ellingsrudveien 14 1400 SKI 59.7112, 10.8439 140 / 59
Ellingsrudveien 15A 1400 SKI 59.7107, 10.8432 140 / 64
Ellingsrudveien 15B 1400 SKI 59.7107, 10.8424 140 / 214
Ellingsrudveien 15C 1400 SKI 59.7105, 10.8428 140 / 215
Ellingsrudveien 16 1400 SKI 59.7107, 10.8441 140 / 107
Ellingsrudveien 17 1400 SKI 59.7104, 10.8434 140 / 41
Ellingsrudveien 17B 1400 SKI 59.7104, 10.8430 140 / 332
Ellingsrudveien 17C 1400 SKI 59.7103, 10.8429 140 / 332
Ellingsrudveien 18 1400 SKI 59.7103, 10.8441 140 / 90
Ellingsrudveien 19A 1400 SKI 59.7100, 10.8435 140 / 35
Ellingsrudveien 19B 1400 SKI 59.7098, 10.8435 140 / 361
Ellingsrudveien 20 1400 SKI 59.7097, 10.8442 140 / 339
Ellingsrudveien 21 1400 SKI 59.7094, 10.8434 140 / 31
Ellingsrudveien 22 1400 SKI 59.7095, 10.8439 140 / 127
Ellingsrudveien 23A 1400 SKI 59.7086, 10.8435 140 / 188
Ellingsrudveien 23B 1400 SKI 59.7085, 10.8439 140 / 189
Ellingsrudveien 23C 1400 SKI 59.7090, 10.8438 140 / 180
Ellingsrudveien 24 1400 SKI 59.7093, 10.8442 140 / 48
Ellingsrudveien 25A 1400 SKI 59.7089, 10.8440 140 / 187
Ellingsrudveien 25B 1400 SKI 59.7087, 10.8443 140 / 178
Ellingsrudveien 25C 1400 SKI 59.7085, 10.8446 140 / 177
Ellingsrudveien 26A 1400 SKI 59.7094, 10.8450 140 / 37
Ellingsrudveien 26B 1400 SKI 59.7095, 10.8444 140 / 363
Ellingsrudveien 26C 1400 SKI 59.7093, 10.8450 140 / 404
Ellingsrudveien 27A 1400 SKI 59.7082, 10.8460 139 / 83
Ellingsrudveien 27B 1400 SKI 59.7081, 10.8461 139 / 84
Ellingsrudveien 27C 1400 SKI 59.7081, 10.8462 139 / 85
Ellingsrudveien 27D 1400 SKI 59.7081, 10.8463 139 / 86
Ellingsrudveien 28A 1400 SKI 59.7092, 10.8446 140 / 232
Ellingsrudveien 28B 1400 SKI 59.7091, 10.8447 140 / 231
Ellingsrudveien 28C 1400 SKI 59.7090, 10.8451 140 / 49
Ellingsrudveien 29 1400 SKI 59.7077, 10.8474 139 / 27
Ellingsrudveien 30A 1400 SKI 59.7087, 10.8456 140 / 52
Ellingsrudveien 30B 1400 SKI 59.7088, 10.8454 140 / 236
Ellingsrudveien 30C 1400 SKI 59.7085, 10.8457 140 / 393
Ellingsrudveien 31 1400 SKI 59.7075, 10.8477 139 / 40
Ellingsrudveien 32 1400 SKI 59.7086, 10.8464 140 / 60
Ellingsrudveien 33 1400 SKI 59.7072, 10.8481 139 / 7
Ellingsrudveien 34 1400 SKI 59.7080, 10.8474 140 / 409
Ellingsrudveien 35 1400 SKI 59.7069, 10.8482 139 / 41
Ellingsrudveien 36 1400 SKI 59.7080, 10.8480 140 / 62
Ellingsrudveien 37 1400 SKI 59.7065, 10.8481 139 / 42
Ellingsrudveien 39 1400 SKI 59.7061, 10.8474 139 / 43
Ellingsrudveien 40 1400 SKI 59.7076, 10.8485 140 / 285
Ellingsrudveien 41 1400 SKI 59.7061, 10.8467 139 / 44
Ellingsrudveien 43 1400 SKI 59.7061, 10.8461 139 / 45
Ellingsrudveien 44 1400 SKI 59.7067, 10.8488 140 / 288
Ellingsrudveien 45 1400 SKI 59.7060, 10.8454 139 / 46
Ellingsrudveien 56 1400 SKI 59.7053, 10.8470 140 / 137
Ellingsrudveien 58 1400 SKI 59.7057, 10.8461 139 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken