Vestbakken 5A
1400 SKI

Vestbakken 5A, 1400 SKI er ei adresse i Ski.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestbakken 5A, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 140 / 12 i 0213 Ski
  • Grunnkrins: 507 EIKELIVEIEN
  • Valkrins: 2 KONTRA
  • Kyrkjesogn: 2100202 SKI
  • Tettstad: Ski

Vestbakken

Vestbakken er ein veg i Ski kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestbakken 1A 1400 SKI 59.7130, 10.8372 140 / 23
Vestbakken 1B 1400 SKI 59.7131, 10.8372 140 / 23
Vestbakken 2 1400 SKI 59.7134, 10.8368 140 / 186
Vestbakken 3A 1400 SKI 59.7128, 10.8373 140 / 379
Vestbakken 3B 1400 SKI 59.7126, 10.8374 140 / 380
Vestbakken 4 1400 SKI 59.7135, 10.8372 140 / 97
Vestbakken 5A 1400 SKI 59.7126, 10.8378 140 / 12
Vestbakken 5B 1400 SKI 59.7128, 10.8381 140 / 381
Vestbakken 5C 1400 SKI 59.7129, 10.8381 140 / 381
Vestbakken 6 1400 SKI 59.7135, 10.8378 140 / 120
Vestbakken 8 1400 SKI 59.7135, 10.8382 140 / 126
Vestbakken 9 1400 SKI 59.7131, 10.8383 140 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken