Sjøskogenfaret 12
1407 VINTERBRO

Sjøskogenfaret 12, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøskogenfaret 12, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 270 i 0214
  • Grunnkrins: 102 SJØSKOGEN NØSTVEDT
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Sjøskogenfaret

Sjøskogenfaret er ein veg i Ås kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøskogenfaret 1 1407 VINTERBRO 59.7419, 10.7671 107 / 679
Sjøskogenfaret 1C 1407 VINTERBRO 59.7419, 10.7672 107 / 679
Sjøskogenfaret 1D 1407 VINTERBRO 59.7419, 10.7672 107 / 679
Sjøskogenfaret 3 1407 VINTERBRO 59.7419, 10.7679 107 / 177
Sjøskogenfaret 4 1407 VINTERBRO 59.7428, 10.7682 107 / 272
Sjøskogenfaret 5A 1407 VINTERBRO 59.7418, 10.7685 107 / 265
Sjøskogenfaret 5B 1407 VINTERBRO 59.7417, 10.7685 107 / 564
Sjøskogenfaret 6 1407 VINTERBRO 59.7426, 10.7686 107 / 272
Sjøskogenfaret 7 1407 VINTERBRO 59.7415, 10.7677 107 / 179
Sjøskogenfaret 8A 1407 VINTERBRO 59.7425, 10.7689 107 / 271
Sjøskogenfaret 8B 1407 VINTERBRO 59.7424, 10.7691 107 / 271
Sjøskogenfaret 9 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7677 107 / 178
Sjøskogenfaret 10 1407 VINTERBRO 59.7424, 10.7686 107 / 508
Sjøskogenfaret 11 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7682 107 / 512
Sjøskogenfaret 12 1407 VINTERBRO 59.7421, 10.7687 107 / 270
Sjøskogenfaret 13 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7685 107 / 268
Sjøskogenfaret 14 1407 VINTERBRO 59.7421, 10.7698 107 / 269
Sjøskogenfaret 15 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7693 107 / 267
Sjøskogenfaret 17 1407 VINTERBRO 59.7417, 10.7694 107 / 266

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken