Sjøskogenveien 39
1407 VINTERBRO

Sjøskogenveien 39, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøskogenveien 39, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 536 i 0214
  • Grunnkrins: 102 SJØSKOGEN NØSTVEDT
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Sjøskogenveien

Sjøskogenveien er ein veg i Ås kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøskogenveien 1A 1407 VINTERBRO 59.7389, 10.7662 108 / 158
Sjøskogenveien 1B 1407 VINTERBRO 59.7389, 10.7666 108 / 158
Sjøskogenveien 2 1407 VINTERBRO 59.7380, 10.7649 108 / 146
Sjøskogenveien 3 1407 VINTERBRO 59.7391, 10.7672 108 / 158
Sjøskogenveien 4 1407 VINTERBRO 59.7387, 10.7648 108 / 9
Sjøskogenveien 5 1407 VINTERBRO 59.7385, 10.7673 108 / 178
Sjøskogenveien 6 1407 VINTERBRO 59.7387, 10.7651 108 / 70
Sjøskogenveien 7 1407 VINTERBRO 59.7397, 10.7713 108 / 172
Sjøskogenveien 8A 1407 VINTERBRO 59.7389, 10.7650 108 / 435
Sjøskogenveien 8B 1407 VINTERBRO 59.7389, 10.7645 108 / 8
Sjøskogenveien 10 1407 VINTERBRO 59.7391, 10.7651 108 / 39
Sjøskogenveien 11 1407 VINTERBRO 59.7409, 10.7660 107 / 173
Sjøskogenveien 12 1407 VINTERBRO 59.7393, 10.7646 108 / 69
Sjøskogenveien 13 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7666 107 / 174
Sjøskogenveien 14 1407 VINTERBRO 59.7398, 10.7654 108 / 20
Sjøskogenveien 15 1407 VINTERBRO 59.7416, 10.7667 107 / 175
Sjøskogenveien 16 1407 VINTERBRO 59.7401, 10.7654 108 / 80
Sjøskogenveien 18A 1407 VINTERBRO 59.7407, 10.7654 107 / 516
Sjøskogenveien 18B 1407 VINTERBRO 59.7409, 10.7652 107 / 194
Sjøskogenveien 20 1407 VINTERBRO 59.7417, 10.7656 107 / 191
Sjøskogenveien 22A 1407 VINTERBRO 59.7421, 10.7660 107 / 575
Sjøskogenveien 22B 1407 VINTERBRO 59.7421, 10.7655 107 / 189
Sjøskogenveien 24A 1407 VINTERBRO 59.7423, 10.7660 107 / 187
Sjøskogenveien 24B 1407 VINTERBRO 59.7424, 10.7660 107 / 187
Sjøskogenveien 24C 1407 VINTERBRO 59.7423, 10.7656 107 / 187
Sjøskogenveien 24D 1407 VINTERBRO 59.7424, 10.7656 107 / 187
Sjøskogenveien 25 1407 VINTERBRO 59.7434, 10.7673 107 / 560
Sjøskogenveien 26 1407 VINTERBRO 59.7428, 10.7654 107 / 185
Sjøskogenveien 28 1407 VINTERBRO 59.7436, 10.7662 107 / 345
Sjøskogenveien 29 1407 VINTERBRO 59.7439, 10.7679 107 / 180
Sjøskogenveien 30A 1407 VINTERBRO 59.7440, 10.7663 107 / 563
Sjøskogenveien 30B 1407 VINTERBRO 59.7442, 10.7664 107 / 470
Sjøskogenveien 31A 1407 VINTERBRO 59.7444, 10.7679 107 / 589
Sjøskogenveien 31B 1407 VINTERBRO 59.7447, 10.7678 107 / 167
Sjøskogenveien 31C 1407 VINTERBRO 59.7448, 10.7675 107 / 529
Sjøskogenveien 32 1407 VINTERBRO 59.7440, 10.7668 107 / 346
Sjøskogenveien 33A 1407 VINTERBRO 59.7450, 10.7678 107 / 161
Sjøskogenveien 33B 1407 VINTERBRO 59.7452, 10.7678 107 / 579
Sjøskogenveien 34 1407 VINTERBRO 59.7444, 10.7670 107 / 347
Sjøskogenveien 35 1407 VINTERBRO 59.7456, 10.7675 107 / 162
Sjøskogenveien 36 1407 VINTERBRO 59.7444, 10.7662 107 / 348
Sjøskogenveien 37 1407 VINTERBRO 59.7457, 10.7675 107 / 537
Sjøskogenveien 39 1407 VINTERBRO 59.7458, 10.7675 107 / 536
Sjøskogenveien 41 1407 VINTERBRO 59.7461, 10.7673 107 / 535
Sjøskogenveien 42A 1407 VINTERBRO 59.7447, 10.7670 107 / 165
Sjøskogenveien 42B 1407 VINTERBRO 59.7447, 10.7665 107 / 652
Sjøskogenveien 43 1407 VINTERBRO 59.7463, 10.7671 107 / 150
Sjøskogenveien 44A 1407 VINTERBRO 59.7450, 10.7669 107 / 160
Sjøskogenveien 44B 1407 VINTERBRO 59.7450, 10.7666 107 / 657
Sjøskogenveien 44C 1407 VINTERBRO 59.7450, 10.7662 107 / 658
Sjøskogenveien 45 1407 VINTERBRO 59.7464, 10.7672 107 / 140
Sjøskogenveien 46A 1407 VINTERBRO 59.7453, 10.7668 107 / 153
Sjøskogenveien 46B 1407 VINTERBRO 59.7454, 10.7666 107 / 586
Sjøskogenveien 48A 1407 VINTERBRO 59.7456, 10.7667 107 / 534
Sjøskogenveien 48B 1407 VINTERBRO 59.7458, 10.7667 107 / 152
Sjøskogenveien 50 1407 VINTERBRO 59.7460, 10.7666 107 / 540
Sjøskogenveien 52 1407 VINTERBRO 59.7461, 10.7661 107 / 147
Sjøskogenveien 54 1407 VINTERBRO 59.7463, 10.7665 107 / 539

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken