Skogfaret 1B
1430 ÅS

Skogfaret 1B, 1430 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogfaret 1B, 1430 ÅS:

  • Postnummer: 1430 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 65 i 0214
  • Grunnkrins: 217 LANDÅS
  • Valkrins: 2 ÅSGÅRD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Skogfaret

Skogfaret er ein veg i Ås kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogfaret 1A 1430 ÅS 59.6572, 10.7858 43 / 69
Skogfaret 1B 1430 ÅS 59.6570, 10.7857 43 / 65
Skogfaret 2 1430 ÅS 59.6572, 10.7866 43 / 89
Skogfaret 3 1430 ÅS 59.6567, 10.7853 43 / 63
Skogfaret 4 1430 ÅS 59.6571, 10.7865 43 / 88
Skogfaret 5 1430 ÅS 59.6566, 10.7849 43 / 66
Skogfaret 6 1430 ÅS 59.6568, 10.7863 43 / 87
Skogfaret 7 1430 ÅS 59.6564, 10.7850 43 / 52
Skogfaret 8 1430 ÅS 59.6566, 10.7861 43 / 86
Skogfaret 9 1430 ÅS 59.6562, 10.7854 43 / 53
Skogfaret 10 1430 ÅS 59.6565, 10.7857 43 / 85
Skogfaret 11A 1430 ÅS 59.6560, 10.7854 43 / 54
Skogfaret 11B 1430 ÅS 59.6561, 10.7855 43 / 54
Skogfaret 12 1430 ÅS 59.6563, 10.7862 43 / 84
Skogfaret 13 1430 ÅS 59.6559, 10.7858 43 / 55
Skogfaret 14 1430 ÅS 59.6560, 10.7862 43 / 83
Skogfaret 15 1430 ÅS 59.6557, 10.7861 43 / 56
Skogfaret 16 1430 ÅS 59.6559, 10.7867 43 / 82
Skogfaret 17 1430 ÅS 59.6555, 10.7863 43 / 57
Skogfaret 19 1430 ÅS 59.6554, 10.7867 43 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken