Skoleveien 6B
1430 ÅS

Skoleveien 6B, 1430 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skoleveien 6B, 1430 ÅS:

  • Postnummer: 1430 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 238 i 0214
  • Grunnkrins: 215 SØRÅSTEIGEN I
  • Valkrins: 2 ÅSGÅRD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Skoleveien

Skoleveien er ein veg i Ås kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skoleveien 1 1430 ÅS 59.6636, 10.7911 55 / 57
Skoleveien 2A 1430 ÅS 59.6634, 10.7921 55 / 56
Skoleveien 2B 1430 ÅS 59.6633, 10.7919 55 / 56
Skoleveien 2C 1430 ÅS 59.6633, 10.7918 55 / 56
Skoleveien 2D 1430 ÅS 59.6633, 10.7917 55 / 56
Skoleveien 2E 1430 ÅS 59.6633, 10.7916 55 / 56
Skoleveien 2F 1430 ÅS 59.6633, 10.7919 55 / 56
Skoleveien 3 1430 ÅS 59.6634, 10.7887 42 / 6
Skoleveien 4 1430 ÅS 59.6633, 10.7913 55 / 82
Skoleveien 5 1430 ÅS 59.6635, 10.7881 42 / 6
Skoleveien 6A 1430 ÅS 59.6632, 10.7905 55 / 28
Skoleveien 6B 1430 ÅS 59.6632, 10.7901 42 / 238
Skoleveien 7 1430 ÅS 59.6633, 10.7868 42 / 6
Skoleveien 8 1430 ÅS 59.6631, 10.7896 42 / 133
Skoleveien 10 1430 ÅS 59.6631, 10.7884 42 / 160
Skoleveien 12 1430 ÅS 59.6630, 10.7879 42 / 164
Skoleveien 14 1430 ÅS 59.6627, 10.7853 42 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken