Skovlyveien 4
1406 SKI

Skovlyveien 4, 1406 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skovlyveien 4, 1406 SKI:

  • Postnummer: 1406 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 80 i 0214
  • Grunnkrins: 108 SOLBERGSKOGEN/TAMBURBAKKEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Skovlyveien

Skovlyveien er ein veg i Ås kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skovlyveien 1A 1406 SKI 59.7200, 10.8021 102 / 159
Skovlyveien 1B 1406 SKI 59.7199, 10.8026 102 / 12
Skovlyveien 3A 1406 SKI 59.7203, 10.8025 102 / 160
Skovlyveien 3B 1406 SKI 59.7203, 10.8030 102 / 161
Skovlyveien 3C 1406 SKI 59.7201, 10.8032 102 / 162
Skovlyveien 3D 1406 SKI 59.7199, 10.8033 102 / 57
Skovlyveien 4 1406 SKI 59.7204, 10.8013 102 / 80
Skovlyveien 5 1406 SKI 59.7202, 10.8022 102 / 95
Skovlyveien 6 1406 SKI 59.7204, 10.8010 102 / 342
Skovlyveien 7A 1406 SKI 59.7204, 10.8019 102 / 243
Skovlyveien 7B 1406 SKI 59.7205, 10.8020 102 / 73
Skovlyveien 8 1406 SKI 59.7206, 10.8012 102 / 82
Skovlyveien 9A 1406 SKI 59.7205, 10.8025 102 / 375
Skovlyveien 9B 1406 SKI 59.7206, 10.8027 102 / 72
Skovlyveien 10A 1406 SKI 59.7208, 10.8006 102 / 335
Skovlyveien 10B 1406 SKI 59.7209, 10.8011 102 / 84
Skovlyveien 11A 1406 SKI 59.7209, 10.8025 102 / 79
Skovlyveien 11B 1406 SKI 59.7209, 10.8023 102 / 413
Skovlyveien 12A 1406 SKI 59.7211, 10.8011 102 / 242
Skovlyveien 12B 1406 SKI 59.7211, 10.8011 102 / 242
Skovlyveien 13A 1406 SKI 59.7208, 10.8020 102 / 412
Skovlyveien 13B 1406 SKI 59.7209, 10.8017 102 / 74
Skovlyveien 14 1406 SKI 59.7213, 10.8001 102 / 87
Skovlyveien 15 1406 SKI 59.7211, 10.8016 102 / 81
Skovlyveien 16 1406 SKI 59.7213, 10.8004 102 / 93
Skovlyveien 17 1406 SKI 59.7212, 10.8023 102 / 85
Skovlyveien 18 1406 SKI 59.7214, 10.8009 102 / 86
Skovlyveien 19 1406 SKI 59.7215, 10.8026 102 / 83
Skovlyveien 20 1406 SKI 59.7217, 10.8006 102 / 139
Skovlyveien 21 1406 SKI 59.7218, 10.8024 102 / 89
Skovlyveien 23 1406 SKI 59.7216, 10.8018 102 / 90
Skovlyveien 25 1406 SKI 59.7215, 10.8015 102 / 88

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken