Sleipners vei 13C
1400 SKI

Sleipners vei 13C, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sleipners vei 13C, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 103 / 107 i 0214
  • Grunnkrins: 107 NYGÅRDSÅSEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Sleipners vei

Sleipners vei er ein veg i Ås kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sleipners vei 1 1400 SKI 59.7169, 10.7858 103 / 89
Sleipners vei 2 1400 SKI 59.7171, 10.7859 103 / 75
Sleipners vei 3 1400 SKI 59.7168, 10.7861 103 / 88
Sleipners vei 4 1400 SKI 59.7171, 10.7862 103 / 76
Sleipners vei 5 1400 SKI 59.7169, 10.7864 103 / 87
Sleipners vei 6 1400 SKI 59.7172, 10.7866 103 / 77
Sleipners vei 7 1400 SKI 59.7169, 10.7867 103 / 86
Sleipners vei 8 1400 SKI 59.7174, 10.7867 103 / 78
Sleipners vei 9 1400 SKI 59.7170, 10.7870 103 / 85
Sleipners vei 10 1400 SKI 59.7177, 10.7867 103 / 79
Sleipners vei 11 1400 SKI 59.7172, 10.7871 103 / 84
Sleipners vei 12 1400 SKI 59.7179, 10.7867 103 / 80
Sleipners vei 13A 1400 SKI 59.7174, 10.7871 103 / 107
Sleipners vei 13B 1400 SKI 59.7175, 10.7871 103 / 107
Sleipners vei 13C 1400 SKI 59.7175, 10.7871 103 / 107
Sleipners vei 13D 1400 SKI 59.7174, 10.7872 103 / 107
Sleipners vei 13E 1400 SKI 59.7175, 10.7872 103 / 107
Sleipners vei 13F 1400 SKI 59.7175, 10.7872 103 / 107
Sleipners vei 14 1400 SKI 59.7182, 10.7868 103 / 81
Sleipners vei 15A 1400 SKI 59.7179, 10.7871 103 / 107
Sleipners vei 15B 1400 SKI 59.7180, 10.7871 103 / 107
Sleipners vei 16 1400 SKI 59.7183, 10.7868 103 / 82
Sleipners vei 18 1400 SKI 59.7184, 10.7871 103 / 83

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken